Vzdělání a informační bezpečnost

Americké univerzity bijí na poplach. Nepochybně s jistou mírou nadsázky, leč vážně a naléhavě upozorňují na to,


Americké univerzity bijí na poplach. Nepochybně s jistou mírou nadsázky, leč
vážně a naléhavě upozorňují na to, že jejich odborné kurzy informatiky jsou v
troskách a americký průmysl informačních technologií je plný sotva
dvacetiletých dětí, které postrádají pro budoucnost nezbytné znalosti zejména z
oblasti informační bezpečnosti.
Může za to rychlý růst tohoto odvětví a nedostatek odborníků, který spolu se
snahou ušetřit na platech vede americké firmy k hromadnému přetahování studentů
z univerzitních lavic přímo do praxe. Tito lidé jsou pak sice schopni plnit
velmi rychle a flexibilně okamžité úkoly, chybí jim však hlubší znalosti a
nadhled potřebný pro dlouhodobou koncepční práci a pro cílevědomé budování
vlastní profesionální kariéry v oboru informačních technologií.
"Informatika představuje dnes tak složitou a komplexní oblast znalostí, že se
budoucí odborníci bez jejího důkladného studia neobejdou," varují představitelé
amerických univerzit, kteří v současném stavu vidí vážné nebezpečí pro
budoucnost. Bezpečnost informačních technologií totiž podle nich není jen
otázkou čistě technickou, ale také do jisté míry filozofickou a etickou.
I když vezmeme v úvahu skutečnost, že jednou z hlavních příčin této argumentace
amerických akademiků jsou zřejmě citelné finanční ztráty amerických univerzit,
mají jejich námitky své opodstatnění. Souhlasit lze také s tím, že vzdělávání v
oblasti IT je celoživotním procesem, který sice začíná na univerzitě (nebo spíš
daleko dříve), ale poté pokračuje soustavným tréninkem po celou dobu profesní
kariéry.
A jaká je situce u nás doma? Na nutnost dostudovat a "chlubit se"
vysokoškolským titulem máme sice stále poněkud konzervativnější názory než
Američané, i tady však mají mladí a flexibilní lidé dostatek lákadel. Cesta do
firem především těch zahraničních a nadnárodních je pro ně otevřená a navíc
jsou tu poměrně lákavé možnosti práce v zahraničí. Několik případů z poslední
doby (např. zcizení dat z databáze České spořitelny) ukazuje, že i u nás máme v
tomto směru dostatečný důvod k obavám.
Jak v Americe, tak u nás je podle mého názoru nutné hledat řešení tohoto
problému ve vytváření a prohlubování funkčního partnerství mezi akademickou a
průmyslovou sférou. Praxe ve studentském věku jistě není nikomu na škodu, ba
právě naopak, takto získané zkušenosti však musí zapadnout do širšího kontextu
znalostí a dovedností, a to nejen informatických. Je to proces, který chce svůj
čas, a kterému příliš nesvědčí dnešní, většinou společnosti akceptované
hodnocení osobního úspěchu na základě co největšího, co nejsnadněji a co
nejrychleji vydělaného balíku peněz.
Na závěr tohoto mého, dnes poněkud akademického povídání, samozřejmě nemohu
nevzpomenout na Billa Gatese, nedostudovaného nekorunovaného krále průmyslu
informačních technologií výjimku, která potvrzuje pravidlo. Nebo že by zase až
o takovou výjimku nešlo...?
0 2139 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.