Vzestup IT architektů

Ve firmách roste poptávka po IT pracovnících, kteří se dokáží podívat na podnik z širší perspektivy. Pozice IT...


Ve firmách roste poptávka po IT pracovnících, kteří se dokáží podívat na podnik
z širší perspektivy.

Pozice IT architekta se pro neustále se měnící IT odvětví stává stále
důležitější a patří mezi ty, které vyhledávají pevně zavedené organizace i
začínající firmy. Nový typ práce po síťových profesionálech vyžaduje, aby si
osvojili nové schopnosti, díky čemuž se jim otevírá i možnost dalšího
kariérního postupu.
"S tím, jak se různé IT pozice více specializují a zahrnují stále detailněji
určený okruh zodpovědnosti, vzniká potřeba mít někoho, kdo je schopen několik
oblastí odborných znalostí provázat dohromady," říká Al Volvano, produktový
manažer skupiny Learning Group společnosti Microsoft. "Podnikoví architekti
nejsou jenom technologickými experty jsou vedoucími pracovníky se širokými
znalostmi IT a praktickými vědomostmi, díky čemuž je dovedou aplikovat na
obchodní problémy. Tito lidé jsou vybaveni i komunikačními schopnostmi
nezbytnými pro koordinaci lidí, kteří jejich plány zrealizují," doplňuje Bill
Liguori, senior viceprezident a spoluzakladatel firmy Leadership Capital Group,
která se zabývá hledáním vhodných pracovníků.
Jim Phelps, senior IT architekt oddělení IT na University of Wisconsin, má na
starosti hodnocení účinnosti a vhodnosti technologií stejně jako uspořádání a
přiřazení technických řešení k cílům univerzity. Svoji roli popisuje tak, že
tato pozice vyžaduje široký rozhled, aby mohl celou dobu letět deset kilometrů
nad zemí, avšak musí být schopen se vždy jednou za čas spustit níže, aby získal
i dostatečně detailní náhled. Phelps se soustřeďuje zvláště na problematiku
spolupráce i správy identit a rovněž na integrační vzory.
Jeho oddělení má tři IT architekty a Phelps tvrdí, že se dokonce mluví o tom,
že by sem ještě jednoho přidali. "Univerzita se rozrostla a chtěli bychom
poskytovat také integrované služby. Nechceme, aby se studenti museli
přihlašovat do systému knihovny, k e-mailovému systému a systému kalendáře,"
vysvětluje. "Potřeba někoho, kdo má přehled na vysoké úrovni, vzrostla."
Nedávno například Phelps zasáhl, když dvě univerzitní skupiny používaly pro
popis dvou nesouvisejících projektů termín "e-grading" (elektronické
známkování). Univerzitní archivář začínal s projektem samoobslužného
elektronického vkládání známek, zatímco skupina vzdělávacích technologií ve
stejné době pracovala na integraci on-line vzdělávání se studentským
informačním systémem. Oddělení architektury tedy obě skupiny spojilo, a aby se
zmírnily zmatky mezi personálem, přišlo se společnou terminologií a definicemi.

Rozdíly v pojetí
Přirozeně, role architekta se může značně lišit firmu od firmy. Každá
společnost může mít například svou sadu operačních systémů, databází a
frameworků, k jejichž použití se přiklání, a stejně tak i odvětvově specifické
aplikace pro dané prostředí ať už jde o nemocnici nebo obchodní dům.
",Architekt je pravděpodobně nejvíce zneužívaný termín v IT," myslí si Tony
Redmond, CTO společnosti Hewlett-Packard. "Když říkáte ,architekt, co tím
vlastně myslíte? Bezpočet firem má zaměstnance, kteří sami sebe identifikují
jako architekty, avšak tito lidé by mohli být označováni jakkoliv, od CIO po
programátory," vysvětluje.
Liguori říká, že mnoho firem má podnikového architekta, který je podřízen CIO a
má široký přehled o infrastruktuře společnosti. Protože jsou podnikoví IT
architekti zodpovědní za překlenutí mezery mezi obchodní činností firmy a IT
oddělením, vyžaduje se od nich, aby měli excelentní komunikační i řídicí
schopnosti a detailně rozuměli i technologiím, které používají zaměstnanci
společnosti. Pod termínem podnikový architekt se pak rozumí více specializovaný
architekt včetně těch orientovaných na konkrétní řešení, informace,
infrastrukturu a bezpečnost.
Platy podnikových architektů se pohybují v širokém rozpětí. Podle úrovně a
odvětví se průměrné roční odměny například v USA pohybují podle Liguoriho mezi
250 a 300 tisíci dolarů. Dodává, že některé velké banky platí až půl milionu
dolarů, zatímco menší firmy začínají na 100 tisících.

Co je požadováno
Stejně tak se liší i úroveň zkušeností požadovaných pro pozici IT architekta.
"Od podnikového architekta se očekává, že bude mít 10 až 15 let zkušeností jako
IT konzultant, zatímco architekt na nižší úrovni bude muset mít 5-10 let
praxe," uvádí Ligouri.
Snad jako doklad o rostoucí poptávce po IT architektech odstartovaly
společnosti Microsoft a The Open Group nové certifikační programy a pracují i
na formální definici různých typů IT architektů.
Certifikační programy Microsoftu a The Open Group pro IT architekturu se
zaměřují na seniorské síťové profesionály s prokazatelnými výkony v oboru.
Těmto lidem jsou přiděleni instruktoři, kteří jim pomáhají připravit se na
zkoušky založené na prezentacích před radou architektů. Prezentace přitom trvá
okolo dvou hodin a prověřuje jak technické znalosti, tak obchodní a komunikační
dovednosti. Redmond z firmy HP, což je i člen zkušební komise, uvádí příklad,
kdy byl kandidát požádán, aby vysvětlil, jak by měl být nasazen open source
software a zda je to z ekonomického hlediska smysluplné.
Na rozdíl od čistě technických certifikačních programů zde není realizován
žádný psaný test a není stanoveno ani to, že by kandidáti museli mít znalosti o
specifických technologiích. Namísto toho musejí demonstrovat široké porozumění
IT standardům a metodologiím stejně jako pochopení určitých témat podle jejich
vlastní volby.
Žádný standardizovaný certifikační program nicméně nemůže otestovat architekty
podle specifických potřeb příslušné společnosti. Liguori tvrdí, že tyto
programy mohou být v některých případech užitečné, avšak koneckonců ani
architektura není v každé organizaci stejná. Každá firma má odlišné potřeby,
takže jeden certifikační program nemůže prokázat, že je architekt dostatečně
kvalifikovaný pro práci ve kterékoliv společnosti. To platí obzvláště o firmách
ze specializovaných oblastí, jako je třeba lékařství.
Bez ohledu na všechna možná označení, programy a zodpovědnosti se ale IT
rozhodně mění. Síťoví profesionálové se stále více odlišují jeden od druhého a
potřeba vedoucích pracovníků se znalostmi z oblasti obchodu se objevuje stále
častěji a rapidně roste. Architekti tuto roli začínají naplňovat a využívají
přitom rozšířeného pohledu na IT, který zahrnuje znalosti technických standardů
spolu se schopnostmi komunikace, vedení a obchodu.
Ligouri dodává, že na rozdíl od profesí, jako je programování, jen velmi zřídka
uvidíte, že by byla architektura IT outsourcovaná. Pozice takového člověka je
dobře placená a příležitosti sahají od finančního sektoru přes zdravotnictví až
po maloobchodní prodej. Pokud se zajímáte jak o technologickou, tak o obchodní
stránku IT, mohla by být kariéra na pozici IT architekta hodná vaší pozornosti.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.