VZHŮRU DO INDIE VYVÍJET PRODUKTY

Celosvětový pokračující propad poptávky po IT nutí evropské i americké společnosti snižovat náklady za každou cen...


Celosvětový pokračující propad poptávky po IT nutí evropské i americké
společnosti snižovat náklady za každou cenu. Jednou z možností je i snížení
výdajů na výzkum a vývoj (R&D Research and Development). Jedná se však o
riskantní krok, protože kvalita R&D určuje dlouhodobou konkurenceschopnost
firmy. Proto není dobré tuto část výrazně omezovat z hlediska rozsahu ani
kvality. Jak se však dostat ze začarovaného kruhu?
Přesun vývoje do oblastí s levnější a přitom kvalifikovanou silou sice má své
nevýhody, přesto výhody obvykle převažují. V této souvislosti se často hovoří o
Indii jako o zemi, která má dostačující počet vzdělaných lidí na úrovni a
přitom nejsou příliš "drazí". Kolikrát se zde dokonce v honbě za efektivitou a
nízkými náklady přistupuje i k outsourcingu výzkumu a vývoje.
Jedním z posledních příkladů může být Ericsson India, pobočka švédského výrobce
telekomunikačních zařízení v Dillí, která podepsala smlouvu na prodej svého R&D
v Indii firmě Wipro. Ta bude výsledky výzkumných aktivit externě dodávat
Ericssonu. Celkem převezme tři vývojová centra v této druhé nejlidnatější zemi
světa. "Důležitou součástí R&D strategie Ericssonu je dosahování vyšší
efektivity a ekonomiky objemu ve vývoji díky formování strategických vztahů s
externími dodavateli a partnery," říká Graham Perry, ředitel softwarového R&D
centra Ericssonu India.
Podle něj Ericsson v dnešní době outsourcuje produktový výzkum a vývoj od
jiných firem již na více místech světa, což je součástí zmíněné strategie
snižování nákladů. Dokonce v domovském Švédsku podepsal smlouvu s finskou
společností TietoEnator, které následně předal čtyři švédské vývojové lokality.

Indie vítězí outsourcingem
Kvůli stále těsnějším R&D rozpočtům se outsourcing těchto aktivit stává čím dál
populárnější. Podle analytiků má prvenství mezi zeměmi, kde firmy nechávají
vyvíjet v podstatě na zakázku, právě Indie. "Samozřejmě, že existují i další
země, jako například Rusko, kde je mnoho technicky vzdělaných lidí," říká
Ravindra Datar, Senior Analyst pro IT Services z bombajské pobočky Gartner
India Research and Advisory Services, ale dodává: "Indie má však výrazně dobrý
poměr kvalita versus cena. A kromě toho angličtina je zde naprosto běžná, což
je další z nezanedbatelných přínosů naší země."
Pro Cisco Systems je například Indie základem outsourcingové strategie. Kromě
toho, že firma zde nechává indickým společnostem část základního výzkumu a
vývoje, má ještě i své vlastní vývojové centrum v indickém Bangalore. "Mimo
Indii neexistuje žádné další tak rozsáhlé centrum s množstvím partnerství,
které by Cisco nějakým způsobem obhospodařovalo," říká Samu Devarajan, ředitel
Cisco India Global Development Center v Bangalore.
Firma v Indii má totiž 2 200 lidí, kteří pracují na vývoji produktů, přičemž
600 z nich je přímo zaměstnáno v Cisco Systems. Podle Devarajana byl sice nábor
nových lidí do vývojového centra kvůli útlumu v IT přibržděn, růst jejich počtu
však dosáhl za minulý rok 25 %. Jakmile dojde k oživení, plánuje se ještě
mohutnější expanze množství pracovníků.

Peníze jsou za vším
Nízká cena indických specialistů je pro nadnárodní firmy očividným lákadlem,
jemuž podléhají velmi snadno a zakládají právě v této zemi R&D centra. Vedle
zmíněných korporací, které tak učinily a jejichž zástupců jsme se zeptali, se
jedná například o Hewlett-Packard, který vedle Japonska, USA, Británie, Izraele
a Francie má své vývojové laboratoře také už ve zmíněném městě Bangalore v
Indii.
Současným trendem je ovšem zmíněný outsourcing. Dosud totiž byla R&D centra
plně vlastněna západními společnostmi. To se však začíná měnit a dává se více
volnosti indickým partnerům, kteří zkoumají a vyvíjejí v podstatě na zakázku. V
souvislosti s těsnými rozpočty, kdy nelze uvolnit peníze na přímé založení
centra, je právě outsourcing výbornou volbou. Umožní firmám expandovat z
hlediska vývoje a přitom není třeba velkých počátečních investic. To potvrzuje
i Ayyagari Lakshmana Rao, prezident pro telekomunikační a internetová řešení
Wipro Technologies, divize firmy Wipro: "Outsourcing produktového R&D v
indických společnostech sice byl testován již předtím, ale v současné době je
výrazně rozpoznatelný trendů růstu počtu příkladů takové spolupráce. Nejživější
bylo druhé a třetí čtvrtletí letošního roku. To samozřejmě souvisí s horšími
možnostmi financování R&D firmami."
Podle analytiků bude stávající trend pokračovat. Většina firem totiž velmi
nerada investuje jednorázově velké prostředky do něčeho, co nemá okamžité nebo
viditelné výsledky. Do takového segmentu bohužel spadá i výzkum a vývoj.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.