Vzhůru do portálů!

Internet dnes není mořem občas na sebe odkazujících webových stránek, v nichž jediný prvek řádu představují vyh...


Internet dnes není mořem občas na sebe odkazujících webových stránek, v nichž
jediný prvek řádu představují vyhledávací servery. Několik serve-rů nabízí
komplexní nabídku opravdu integrovaných on-line služeb a aspirují na pozici
vstupních bran do Internetu.
Historie
Komplexní webové služby se vyvinuly z často navštěvovaných serverů. Postupně
přestalo platit, že každý server je specializován na jediný druh služby.
Ukázalo se, že inzerenty přilákají zejména masivně navštěvované servery, které
však budou moci současně nabídnout několik reklamních modelů. Na celém trendu
se podílelo především několik typů serverů: servery vyhledávacích služeb,
servery společností nabízejících populární software (sem spadají samozřejmě
především tvůrci webových prohlížečů Netscape a Microsoft), některé
zpravodajské servery a servery poskytovatelů Internetu (respektive on-line
služeb), které pro řadu zejména začínajících uživatelů fungovaly jako vstupní
brány (porty, portal sites) do světa Internetu.
Přibližně před rokem se objevila tendence zainteresované služby nějak
propojit. První fáze zahrnovala zejména obchodní modely, vznik složitých
vztahů spolupráce a konkurence (často se jednalo o oboje zároveň), v další
fázi se pak jednalo i o propracovanější integraci. Současně se objevily služby
zcela nové a stále bobtnající servery rozšířily nabídku i tímto směrem.
Nejjednodušší cestou k rozšíření nabídky byla přitom akvizice firmy nabízející
příslušnou službu, nebo alespoň licencování příslušné technologie.
Nové služby
K novým službám dnes patří zejména bezplatný webový e-mail. Některé servery
nabízejí telefonování či faxování přes Internet. Někde najdeme i možnost
bezplatného zřízení WWW stránek návštěvníků serveru. Jak Internet proniká mimo
USA, stává se samozřejmostí obsah přizpůsobený místním podmínkám. Součástí
nabídky by ve stále větší míře měla být personalizace obsahu. Zapomínat nelze
ani na integrované virtuální obchodní domy a komunikační vymoženosti serverů
(nejen diskusní fóra a on-line chatovací místa). A k tomu všemu je tu ještě
řada služeb speciálních, které se nevyskytují zcela vždy tedy např. informace
pro motoristy, průvodce městy (city guide), investiční poradenství, servery
zaměřené na cestování (rezervace hotelů, letenek...), na hudební problematiku
a on-line zábavu. Excite takto spolupracuje např. s firmou N2K (prodej
cédéček on-line, tvorba obsahu ohledně hudby), Yahoo má dohodu s CDnow.
Kdo sem patří?
Pro servery spadající do této kategorie se používá celá řada
názvů: Web-house, serverové farmy, porty... Na poskytování opravdu komplexních
služeb a spolupráci s řadou partnerů se
jako první zaměřila společnost Yahoo. Následovala podobná aktivita některých
dalších vyhledávacích služeb (zejména Excite a Lycos), jiné vyhledávače
zůstaly poněkud mimo tento trend (Infoseek, AltaVista). Je třeba zmínit i
příčiny tohoto trendu: samostatné vyhledávače sháněly stále obtížněji
inzerenty. Objevila se řada klientských metahledačů, které vyhledávacím
serverům snižovaly návštěvnost a vlastně parazitovaly na jejich práci.
Možnosti vyhledávání nabízely i přímo webové prohlížeče (přes tlačítko nebo
nově u Navigatoru i Exploreru i přímo z adresní řádky).
Do kategorie nabobtnalých serverů se postupně zařadil i Microsoft; poněkud
komplikovanější byl osud Netscapu. Ten se nejprve pokusil prosadit díky svému
prohlížeči. Jak klesaly příjmy z prodeje browseru, vzrůstal význam serverových
produktů. Jenže ani tady nebyl Netscape jednoznačně úspěšný: webový server
Apache byl/je zdarma, Microsoft zase dodával svůj Internet Information Server
spolu s Windows NT. Netscape se tedy zaměřil na komplexní podniková řešení
(řada aplikačního softwaru CommerceXpert) spolu s příslušnými akvizicemi.
Současně však Netscapu zůstala řada často navštěvovaných serverů; snaha
maximálně využít tuto skutečnost uvedla v život Netcenter.
Ze serverů on-line služeb spadá do naší kategorie zejména AOL a Microsoft
Network.
U nás můžeme pozorovat podobný trend např. u Seznamu, Medea Serveru nebo
Internet Servisu. Šíře nabídky zahraničních komplexních služeb se však v
doméně cz nedosahuje. V případě Internet Servisu je zajímavým jevem
soustředění na multimediální obsah (síť českých internetových rádií,
videokonferencí vysílaných v přímém přenosu...).
Přehled jednotlivých serverů: Yahoo
Yahoo dnes kromě vlastního zpravodajství (včetně předpovědi počasí), přehledu
situace na finančních trzích, lokalizace (jednotlivá města v USA, země v
západní Evropě i východní Asii), možností personalizace, chatu, diskusních
fór, telefonování přes Internet, integrace s možnostmi pagerů a bezplatného
webového e-mailu nabízí např. tzv. on-line guides a databázi map. Služby jsou
k dispozici také pro specifické věkové skupiny (děti), zájemce o auta,
počítače, hry a zábavu, sport, cestování, filmy... Součástí služeb Yahoo je
tzv. Visa Shopping Guide. Yahoo nabízí přístup k databázím (Žluté stránky,
Bílé stránky) a připojení k Internetu za měsíční poplatek 14,95 dolarů,
respektive 19,95 dolarů (nižší cena platí pro první 3 měsíce).
Co se vlastního vyhledávání týče, Yahoo dnes umožňuje prohledání vlastního
katalogu, Usenetu a hledání e-mailových adres. V případě hledání v katalogu
nabízí Yahoo odkaz na další vyhledávací služby. Hned na vrcholu stránky se
přitom objeví výrazný odkaz na AltaVistu. Prohledávání Usenetu se uskutečňuje
prostřednictvím dotazu na DejaNews.
Své pozice na poli Internetu se Yahoo pokusilo posílit i akvizicí firmy
Viaweb, která se zabývala tvorbou softwaru pro aplikace elektronické komerce.
Akvizice Viawebu je také příčinou skutečnosti, že se Yahoo v posledním
čtvrtletí opět dostalo do oblasti červených čísel.
America Online
America Online dnes na svém serveru nabízí zkušební připojení k Internetu
zdarma, vyhledávací služby NetFind (i Usenet a e-mailové adresy, prohledávání
Webu je made in Excite), webový e-mail NetMail, zpravodajství a komunikační
nástroj AOL Instant Messenger. Do nabídky bude jistě včleněna i technologie
ICQ, kterou AOL koupila od izraelské firmy Mirabilis. Nabízí se rovněž použití
Žlutých i Bílých stránek, hudební server, AOL spolupracuje také se známým
on-line knihkupectvím Amazon.com. Integrovaná je nabídka pracovních
příležitostí a obsah určený dětem. AOL obsahuje vlastní katalog (ovšem zdaleka
ne v takové šíři jako Yahoo, jedná se spíše o několik tipů), má servery
celkem v 7 zemích mimo USA (Kanada, Japonsko a západní Evropa), nabízí
speciální přílohu určenou webmasterům.
Výhodou AOL je fakt, že např. IBM prodává některé osobní počítače s
předinstalovanou ikonou, která uživatele spojí se serverem Americy Online.
Microsoft, Microsoft Network
Microsoft na Webu inzeruje především své softwarové produkty, ale i nabídka
jeho on-line služeb je již značně široká. V rámci Microsft Network se nabízí
následující možnosti: MSNBC News, které jsou připravovány ve spolupráci s
televizní stanicí NBC, Microsoft Expedia.com slouží především pro on-line
plánování cesty; příbuznou službou je i Expedia Maps. Webovým
e-mailem je nedávno koupený Hotmail. V rámci poradenství ekonomického
charakteru existují dokonce 2 služby: Money Insider a Investor. Součástí
nabídky je centrum zaměřené na počítačové hry a číty a komplexní Gaming Zone,
kde lze hrát proti počítačům i lidským protivníkům. Nechybí nabídky zájemcům o
automobily (CarPoint), průvodce městy se nazývá Sidewalk (Prahu v něm zatím
nenalezneme). Elektronickým časopisem je Slate (pouze část je bezplatná),
návštěvník serveru může vyhledávat v encyklopediích (Encarta). Virtuální
obchod je napojen jak na jednotlivé služby, tak v rámci tzv. Plaza.
Partnerským on-line knihkupectvím Microsoftu je Barnes@Noble, dnes zřejmě
hlavní konkurent Amazonu. Možnosti elektronické platby by měly být podstatně
vylepšeny díky spolupráci se společností Firs Data Corporation. Preferovanou
vyhledávací službou je Lycos.
V době psaní tohoto článku se objevil další server aspirující na pozice
vstupní brány. Jeho beta-verze byla k nalezení na http: //home.beta.microsoft.
com.
Nestcape, Netcenter
Nabídka Netscapu se od ostatních serverů poněkud liší; je více určena
odborníkům ve světě informačních technologií než internetovým začátečníkům.
Mediálním partnerem Netscapu je televizní společnost ABC. Další zpravodajský a
odborný obsah získává Netscape díky spolupráci se servery CNetu. Netscape má
rovněž dohodu s usenetovým prohledávačem DejaNews. Preferovanou vyhledávací
službou bude Excite, technologie pro bezplatný webový e-mail byla licencována
od USA.Net (zatím neběží). Je zde i virtuální obchod (knihy, CD) a části
specializované na cestování (zejména rezervace letenek). Přímo v rámci
Netcenteru je pak integrován AOL Instant Messenger, obchod se softwarem, rady
pro výběr poskytovatele... Ke specializovaným službám určeným vývojářům patří
Open Studion a DevEdge. Inzertní využití serverů Netcenteru je poněkud omezeno
tím, že obsah je poměrně specializovaný, dále je server Netscape poměrně
nepřehledný což u společnosti udávající dlouho tón celému Internetu poněkud
překvapuje.
Excite, Lycos, AltaVista, Infoseek, HotBot...
Další vyhledávací služby nabízejí obsah podobný Yahoo. Najdeme zde i některé
speciální funkce (vyhledávání lidí, ne pouze e-mailových adres), rubriky
speciálně věnované sharewaru, nabídku bezplatného zřízení osobních webových
stránek, vyhledávání domén, služby propojené na obchodní rejstříky, nabídka
překladu textu webových stránek mezi světovými jazyky...
Z novinek poslední doby stojí za zmínku provázanost mezi vyhledávací službou
Infoseek a firmou Disney. Ta nabízí zpravodajské servery ABC News a sportovní
zpravodajství ESPN. Co se AltaVisty týče, nabízí hledání existujících firem
podle katalogu Real Names a dále zpravodajství, on-line překladače, obsah
týkající se nabídky pracovních míst, zábavy i finanční problematiky, dále
např. i software. Oproti dalším službám je nabídka AltaVisty poněkud chudá;
přeměny tohoto serveru jsou pravděpodobně spojeny zejména s akvizicí Digitalu
společností Compaq. Digital totiž považoval AltaVistu především za výzkumný
projekt a příliš se nesnažil o maximální ekonomické využití tohoto často
navštěvovaného serveru.
8 1329 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.