Vznik a vývoj vesmíru

Astronomické stránky patří na Internetu k těm nejoblíbenějším. Dnes se však v této rubrice nezaměříme na fotogra...


Astronomické stránky patří na Internetu k těm nejoblíbenějším. Dnes se však v
této rubrice nezaměříme na fotografie získané sondami ani na teorie o
mimozemských civilizacích, ale na teorie vysvětlující počátky vesmíru. Na
Internetu najdeme řadu zdrojů, často velmi polemického charakteru což je
přirozené, protože např. v případě Velkého třesku se nejedná "pouze" o jednu z
vědeckých teorií, ale zasahuje i pole, na něž si činí nárok např. náboženství
či filozofie (nemluvě o sci-fi literatuře). Pramenů je na Internetu celá řada,
mnohdy je spíše obtížné se v nich zorientovat a odlišit kvalitní informace od
"balastu".
http://www.yahoo.com/Science/Astronomy/Astrophysics/ Universal_Origins/
Začněte hledat na Yahoo.
http://www.fla.net/huboluv/bigbang.html
Úvod do teorie Velkého třesku.
http://map.gsfc.nasa.gov/html/web_site.html
Původ vesmíru na stránkách NASA.
http://map.gsfc.nasa.gov/html/big_bang.html
Další ze stránek NASA, věnovaných Velkému třesku.
http://personal.nbnet.nb.ca/galaxy/
Ačkoliv představa o Velkém třesku dnes dominuje, není rozhodně jediná. Teorie o
stacionárním vesmíru, jedna z alternativ.
http://www.polaris.net/~ksn/
Další teorie považující se sama za konkurenční k Velkému třesku.
http://www2.ari.net/home/odenwald/cosmol.html
Zde najdeme esej o tom, co se obvykle odbývá jako otázka beze smyslu, tj. "co
bylo před počátkem vesmíru".
http://www.berlinet.de/schmelzer/PG/bigBang.html
Velký třesk a postrelativistická fyzika.
http://www.hey.net/users/sherwood/bb_books.htm
Přehled anglických knih o této problematice.
http://www2.ari.net/home/odenwald/qadir/q1044.html
Velký třesk kontra konkurenční teorie.
http://casa.colorado.edu/~indebeto/infl/infl.shtml
Velký třesk v modifikované podobě, teorie chaosu apod.
http://www.hey.net/users/sherwood/hawkbks.htm
Stephen Hawking a jeho knihy (u nás vyšla vynikající publikace Stručná historie
času), stránka udělaná ve spolupráci s on-line knihkupectvím Amazon.com.
http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/kosmologie/
Jeden z textů o problematice, který je k dispozici i v češtině.
http://www-hep.fzu.cz/~grygar/jiri/publicis/vesmir/stari. ves
Článek Jiřího Grygara o původu vesmíru. Na jeho stránkách najdete k
problematice řadu dalších zdrojů.
7 3385 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.