Vzniká České fórum pro informační společnost

Do složitého propletence vládních poradních orgánů přibude v dohledné době další článek. Bude jím České fóru...


Do složitého propletence vládních poradních orgánů přibude v dohledné době
další článek. Bude jím České fórum pro informační společnost, které vzniká na
základě usnesení Rady vlády pro státní informační politiku.
České fórum pro informační společnost bude poradním orgánem Rady vlády pro
státní informační politiku, zřizovaným na podporu široké veřejné diskuse o
informační společnosti. Fórum má mít přibližně 50 členů jmenovaných Radou a
svým složením doplní již existující Odbornou pracovní skupinu Rady vlády pro
státní informační politiku, která je složena převážně z vedoucích informačních
útvarů vládních resortů.
Přípravný výbor Fóra již zahájil veřejnou diskusi ohledně zaměření, složení a
způsobu práce Fóra. Ta bude probíhat do konce září a jejích výsledků bude
využito při přípravě konečných dokumentů, jimiž se bude činnost Fóra v budoucnu
řídit. Bližší informace lze nalézt na internetové
adrese www.vlada.cz/rady/sip/sip. win.shtml.

9 1773 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.