Vznikla parlamentní internetová iniciativa

Nově vzniklá Parlamentní iniciativa pro Internet a informační technologie si klade za cíl odstraňovat překážky lež


Nově vzniklá Parlamentní iniciativa pro Internet a informační technologie si
klade za cíl odstraňovat překážky ležící v cestě zavádění moderních technologií
v ČR. K tomu by mělo směřovat vzdělávání členů parlamentu v této oblasti i
podpora použití těchto technologií v českých zákonodárných orgánech. Za
poslance je členkou konzultační skupiny Jana Marcová, kromě ní i představitelé
firem působících na českém trhu IT a publicisté. Jak se praví v prohlášení
iniciativy, právě míra využití informačních technologií se v příštím století
stane jedním z rozhodujících faktorů rozdělujících státy na vyspělé a rozvojové.
(pah)
8 0500 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.