Vzpomínka na slavného českého vynálezce

Dne 26. března uplyne 300 let od narození významného českého učence a badatele pátera Prokopa Diviše. Při této př


Dne 26. března uplyne 300 let od narození významného českého učence a badatele
pátera Prokopa Diviše. Při této příležitosti se tři instituce (pražské Národní
technické muzeum, Městské muzeum v Žamberku a Okresní muzeum ve Zlíně) rozhodly
uspořádat putovní výstavu nazvanou "Prokop Diviš a počátky nauky o elektřině".
Na výstavě, jejíž vernisáž se uskutečnila 9. 3. v NTM, je tento český učenec a
vynálezce představen ve světle doby, kdy byly odkrývány první poznatky o
elektřině.
Tato zajímavá výstava je doplněna historickými exponáty, které se váží zejména
k experimentování se statickou elektřinou a k ochraně před bleskem.
Prokop Diviš se zapsal do historie českého vynálezectví zejména svými pokusy s
elektřinou, kterými se zařadil mezi první učence, odhalující zákonitosti tohoto
ve své době tajemného a málo prozkoumaného oboru. Jeho prakticky cílené bádání
vedlo ke konstrukci tzv. "povětrnostního stroje" či "bleskosvodu", který byl
vlastně zcela funkčním hromosvodem.
První zemněný hromosvod na světě byl 15. června 1754 postaven v jihomoravské
vesnici Příměticích, kde Prokop Diviš žil. Elektřinu však Diviš používal také k
terapeutickým účelům, dále se zabýval hydraulikou, projektoval vodní díla a
proslul i konstrukcí nekonvenčního hudebního nástroje se 790 kovovými strunami
a 14 dvojitými rejstříky. Připomeňme si také, že výstava "Prokop Diviš a
počátky nauky o elektřině" potrvá v pražském Národním technickém muzeu (které
mj. v letošním roce slaví 90. výročí od svého založení) až do 19. dubna, v
měsíci květnu bude výstava pokračovat v Žamberku a na podzim bude zakončena ve
Znojmě.
8 0536 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.