W3C rozvíjí mobilní web

Mobilita si žádá změny Organizace W3C (World Wide Web Consortium) formálně zahájila činnost projektu Mobile Web Init...


Mobilita si žádá změny

Organizace W3C (World Wide Web Consortium) formálně zahájila činnost projektu
Mobile Web Initiative (MWI), který si klade za cíl zvýšit a standardizovat
úroveň obsahu webových stránek přístupných z mobilních zařízení.
V rámci iniciativy byly zřízeny dvě pracovní skupiny, jež si z důvodu urychlení
celého procesu rozdělily oblasti zájmu. První s názvem Mobile Web Best Practices
Working Group má 18 měsíců na vyvinutí průvodců pro autory mobilního webu,
kontrolních parametrů stránek, rad a pokynů. První výsledky by skupina měla
představit již koncem letošního roku a webové stránky vypracované dle jejích
návodů W3C pracovně označuje jako mobileOK.
Druhá pracovní skupina nesoucí jméno Device Description Working Group má v rámci
svého ročního mandátu vypracovat databázi specifikací všech mobilních zařízení,
jež k mobilnímu webu mohou a budou přistupovat. Cílem je zajistit maximální
kompatibilitu obsahu stránek se zobrazovacími schopnostmi jednotlivých zařízení.
Představitelé vidí hlavní přínos projektu nejen ve vypracování standardů
mobilního webu, ale zejména ve vzdělávání uživatelů a tvůrců. Sponzory
iniciativy jsou mimo jiné společnosti Vodafone a Hewlett-Packard.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.