WAP Internet až do mobilu (1. díl)

WAP je jedním ze zaklínadel, která se často objevují v souvislosti s líčením krás budoucnosti. Ona budoucnost je vša...


WAP je jedním ze zaklínadel, která se často objevují v souvislosti s líčením
krás budoucnosti. Ona budoucnost je však již na dosah ruky nasazení technologie
WAP se totiž právě stává realitou. Implementována je již v řadě sítí GSM, ve
většině nově uváděných high-tech telefonů a viditelně se tlačí i do telefonů
kategorie low-end. Postupem času bude implementována i do mnoha různých typů
mobilních zařízení.
WAP integruje dva fenomény, které prodělávají v současné době neuvěřitelný
rozmach Internet a mobilní telefonii. Umožňuje z displeje mobilního telefonu
prohlížet hypertextové stránky, které se z pohledu koncového uživatele podobají
stránkám na Webu. Jediné zásadní omezení je ve formátovacích možnostech, ve
velikosti displeje a poněkud nemotorném vkládání textů z telefonu. WAP je tedy
pravděpodobně jednou z technologií, která je odsouzena k úspěchu.
Co je WAP?
WAP je vlastně celý "balíček" standardů a komunikačních protokolů. Tyto
protokoly jsou vrstveny podobně, jako tomu bývá zvykem ve světě počítačů.
Nejnižší úroveň zajišťuje vlastní přenos dat uvnitř sítě GSM. Pro fyzický
přenos dat může být v GSM síti použit CSD (HSCSD), SMS anebo USSD. CSD (Circuit
Switched Data) je jiné označení pro běžný datový hovor rychlostí 9,6 Kb/s, jak
je dnes v GSM sítích implementován. HSCSD je rychlejší obdoba téhož standardu,
která přenáší v jednom timeslotu 14,4 Kb/s a ještě umožňuje slučování
timeslotů. S využitím této technologie je možné dosáhnout přenosové rychlosti
od 14,4 až do 43,2 Kb/s. Tuto technologii přenosu podporuje například i český
EuroTel.
Přenos pomocí SMS je sice teoreticky možný, ale bude (vzhledem k vlastnostem
SMS zpráv) poměrně pomalý a neohrabaný. USSD (Unstructured Supplementary
Service Data) je služba, která je doposud používána např. pro přenos zůstatku
kreditu u karet Twist a pro žádost o hovor při roamingu u karet Go. Jelikož
tato data jsou uvnitř sítě přenášena po signalizačních kanálech, má přenos
podobné vlastnosti jako přenos pomocí SMS. Jelikož však neprochází SMS centrem,
bude o něco rychlejší (nehrozí zdržení v přetíženém SMS centru). Každopádně se
tyto dva způsoby přenosu ve světě příliš neujaly. V budoucnu přibude možnost
přenosu pomocí GPRS (General Packet Radio Service) a případně jiné standardy
pro mobilní přenos dat.
Ze způsobu přenosu dat je také odvozen mechanismus tarifikace. Doposud jsou
služby WAP zpoplatňovány za délku spojení, ačkoliv by údajně měla být možná i
tarifikace za jednotlivé čerpané služby. Operátoři obvykle přístup k WAPu
cenově zvýhodňují oproti jiným datovým voláním. S příchodem GPRS začne být
pravděpodobně přístup k WAPu zpoplatňován za objem přenesených informací.
Nad nejnižší ("fyzickou") vrstvou jsou ještě další vrstvy, které implementují
obdoby protokolů TCP/IP a HTTP v prostředí mobilní sítě. Jsou to Wireless
Datagram Protocol, Wireless Transport Layer Security, Wireless Transaction
Protocol a Wireless Session Layer. Pro popis (formátování) přenášené informace
slouží jazyk WML (Wireless Markup Language).
WAP Brána
WAP brána (WAP Gateway) zprostředkovává komunikaci mezi mobilním telefonem a
prostředím Internetu. Je určena k převodu stránek (WML kódu) z internetové
podoby do binární podoby, která se přenáší na telefon. Na tuto binární podobu
můžeme pohlížet jako na "napůl přeložený" kód, který je syntakticky
zkontrolován a ve kterém jsou textové tagy nahrazeny binárními kódy. V opačném
směru jsou také překládány všechny požadavky z telefonu na standardní HTTP
požadavky (requesty).
Chytřejší brány také umožňují převod běžných HTML stránek do wapové podoby.
Vzhledem k tomu, jak jsou současné stránky na Webu tvořeny, nemají brány v
konverzi zrovna dobré výsledky. Pro poskytovatele je (a nepochybně i bude)
výhodnější poskytovat obsah ve dvou optimalizovaných podobách pro Web a pro WAP.
Z toho již vyplývá, že WAP brána je zařízení důležité především pro operátory,
kteří chtějí jejím prostřednictvím umožnit uživatelům přístup na WAP servery.
Za jistých speciálních okolností může být ale zajímavá i pro poskytovatele
obsahu.
Takovým příkladem může být, když poskytovatel obsahu požaduje bezpečný přenos.
Uvnitř GSM sítě (tedy od telefonu k bráně) je datový přenos relativně bezpečný,
ale mezi WAP bránou a WAP serverem probíhá komunikace bez jakéhokoliv
zabezpečení. A pokud mezi bránou a serverem probíhá komunikace po Internetu,
nelze ji použít pro přenos citlivých dat. V takovém případě je možné, že si
poskytovatel obsahu instaluje vlastní WAP bránu a tak eliminuje přenos
citlivých dat v otevřené podobě přes veřejné sítě.
I když je WAP brána instalována u poskytovatele obsahu, nemusí k operátorovi
putovat data přes GSM síť mohou putovat v zašifrované podobě přes Internet až
do WAP brány poskytovatele, která je ale již na zabezpečeném Intranetu.
Typickým příkladem pro využití takového řešení mohou být bankovní aplikace
anebo vnitrofiremní (neveřejně nepřístupné) aplikace.
Jak se dělá WAP server?
Příjemným zjištěním může být, že pro provoz WAPu není zapotřebí žádný speciální
software na straně serveru. Jelikož technologie WAPu těží z internetových
standardů, vystačíme si s běžným webovým serverem například Internet
Information Serverem nebo volně dostupným Apachem. Nicméně současné verze
těchto serverů je nutné pro provoz WAPu nakonfigurovat. Konkrétně je třeba
specifikovat, aby WML soubory byly na klientský telefon odesílány se správně
nastaveným MIME typem. Jinými slovy, je třeba asociovat zavedené přípony
souborů s definovanými typy MIME. Doporučené nastavení je:
PříponaMIME typ
wmltext/vnd.wap.wml
wmlstext/vnd.wap.wmlscript
wbmpimage/vnd.wap.wbmp
wmlcapplication/vnd.wap.wmlc
wmlscapplication/vnd.wap.wmlscriptc
Také je možné nastavit výchozí dokument ve složce na mail. wml (nebo vámi
zvolený).
Přesný postup záleží na použitém konkrétním webovém serveru. Např. pro
konfiguraci IIS si otevřete příslušnou Management Consoli pro správu IIS,
vyberte si váš webový server a na něm položku Web server. Pomocí pravého
tlačítka si vyberte z nabídky položku Properties a přepněte se na záložku HTTP
Headers. Tam klikněte na tlačítko "File Types", které vám zobrazí seznam
uživatelsky definovaných asociací souborů. Pomocí tlačítka "New Type" můžete
přidávat nové.
Tvorba stránek
Pro tvorbu stránek, které jsou odesílány na telefon, se používá jazyk WML.
Jedná se o jazyk z rodiny XML, který je jazyku HTML vzdáleně podobný. V
současnosti se používá verze 1.1 a připravená ke standardizaci je verze 1.2.
Než však bude implementována, bude to nějakou dobu trvat. Jelikož na tvorbu
stránek bude zaměřeno několik dílů tohoto seriálu, omezím se v tuto chvíli jen
na několik obecných poznámek.
Podobně jako na platformě Webu, je i v technologiích WAP k dispozici
skriptování na straně klienta. Pro tvorbu skriptů je používán jazyk WMLScript,
který je po syntaktické stránce téměř shodný s JavaScriptem. Rozdíl je však v
dostupnosti objektů a funkcí.
Stejně jako u HTML je popis stránky plně textový. Pro vývoj stránek je možné
použít běžný Notepad, ale postupně se objevují poměrně kvalitní vývojové
nástroje, ve kterých bude možné stránky vytvářet i bez aktivní znalosti WML.
Poměrně důležité pro vývoj jsou nástroje, které umožňují prohlížení WML stránek
z počítače. Tím odpadá zdlouhavé umísťování stránek na WAP server a prohlížení
přes mobilní telefon.
Stránky WML je samozřejmě možné také generovat dynamicky. I zde je možné použít
pro generování známé internetové technologie jako je Active Server Pages od
Microsoftu nebo volně dostupné PHP. Touto cestou je možné tvořit rozsáhlé
aplikace, které budou pracovat s živými daty v databázích.
0 0938 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.