WAP Internet až do mobilu (2. díl)

Než se pustíme do vlastního programování WAP stránek, seznámíme se stručně se základními nástroji, ve kterých je...


Než se pustíme do vlastního programování WAP stránek, seznámíme se stručně se
základními nástroji, ve kterých je možné wapové stránky vytvářet, odlaďovat a
testovat. K vlastnímu programování ve WML se dostaneme již v příštím čísle.
Podobně jako v začátcích Internetu pro HTML jsou i pro WML vývojové nástroje
vesměs k dispozici zdarma. Jedná se však ale o produkty poměrně neohrabané, jež
nemají mnoho funkcí, takže uživatelé FrontPage budou muset jít se svými nároky
dolů.
Nokia WAP Toolkit 1.2
Zdroj: http://www.forum.nokia. com/developers/wap/
Pro stažení programu je třeba se zaregistrovat. Jelikož je tento program
vytvořen částečně v Javě, vyžaduje pro svůj běh Java Runtime Environment 1.2,
který je volně ke stažení na stránkách JavaSoftu (odkaz naleznete na stránkách
Nokie). Z toho vyplývají i nároky na technické vybavení na testovacím počítači
s Pentiem 200 MHz a 64 MB paměti byl na hranici použitelnosti.
Nokia WAP Toolkit umožňuje tvorbu WML stránek, WML skriptů a WBMP (Wireless
Bitmap) obrázků tedy v podstatě všeho důležitého. Editor podporuje barevné
zvýrazňování syntaxe, pomocí které upozorňuje na některá porušení syntaktických
pravidel (např. na neexistující atribut).
Součástí programu je také prohlížeč WML kódu, který má podobu telefonu Nokia
6150 nebo 6110 (které samozřejmě podporu WAPu v reálu nemají). V tomto místě je
asi největší kámen úrazu celého vývojového prostředí tento prohlížeč simuluje
podporu WAPu v jakémsi fiktivním telefonu. Na displeji skutečného telefonu
potom stránka vypadá trochu jinak. Pro základní seznámení s WAPem a pro tvorbu
pokusných stránek to bohatě postačuje. Před komerčním nasazením si však stránky
raději zkontrolujte na skutečném telefonu.
Užitečné je, že tento program je možné použít i jako WAP browser s internetovým
připojením. Jelikož program průběžně dekóduje zobrazované stránky do zdrojové
podoby, můžete snadno nahlížet do kódu jiných autorů. Pokud máte problémy s
udržením úpravy v kódu, můžete tuto funkci použít i k naformátování svého
zdrojového kódu. Součástí tohoto balíčku je i poměrně podrobná dokumentace k
WAPu ve formátu PDF.
Jediným problémem, který jsem u tohoto programu zaznamenal, je skutečnost, že
při standardní instalaci (na dvou různých počítačích) odmítal překladač
překládat a dožadoval se vypnutí volby "Fast Encoding" v panelu voleb. Poté již
fungoval bez problémů, a přiznám se, že jsem ani nepochopil, co vlastně tato
volba ovlivňuje. Má to pravděpodobně souvislost s rozsahem kontrol při překladu
stránky.
Nokia WAP Toolkit 1.3 Beta
Zdroj: Viz výše.
Betaverze 1.3 vypadá na první pohled prakticky identicky jako verze 1.2. Proto
také bezezbytku platí to, co bylo o verzi 1.2 řečeno. Zaměřím se zde proto
pouze na specifické vlastnosti verze 1.3.
Pro provoz verze 1.3 je kromě Java Runtime Environment potřeba také WAP Server
(zde míněno ve smyslu WAP Gateway). Pokud máte stálé připojení k Internetu,
můžete použít některou veřejně dostupnou bránu (příliš se mi to ale
neosvědčilo). Jinak je třeba nainstalovat vlastní bránu například Nokia WAP
Server (k dispozici zdarma u Nokie na stejné adrese). Tento WAP Server však
vyžaduje Windows NT, což může některým uživatelům ztrpčit život. Mnohem více se
osvědčila jednoduchá brána WAPgevi, která je k dispozici opět zdarma na
http://www.kno.fi/eng/.
Podstatnou novinkou je, že tato verze již emuluje skutečný telefon Nokia 7110.
Emulátor dokonce obsahuje kopii firmwaru skutečného telefonu, který je v
pomocném textovém okně interpretován. Jelikož se jedná o betaverzi, měl jsem se
stabilitou simulátoru telefonu Nokia 7110 poměrně velké problémy.
Ericsson WAP IDE
Zdroj: http://www.ericsson.com/ wap/developer/
WAP IDE je také k dispozici zdarma (po zaregistrování). Vývojové prostředí je
zákeřně rozděleno do dvou balíků první je označován jako WAP IDE 3PP (nyní
verze 2.0) a druhý jako WAP IDE SDK (taktéž verzi 2.0). Instalovat je musíte v
uvedeném pořadí. WAP IDE si s sebou přináší webový server XITAMI s WAP
rozšířeními.
WAP IDE se skládá z několika částí. Nejdůležitější částí je AppDesigner, který
slouží k vytváření WAP aplikací. Vývojové prostředí nepřistupuje k vývoji jako
k tvorbě samostatných WML stránek, ale umožňuje jakousi správu projektu.
Integrovaný editor kódu podporuje také barevné zvýrazňování syntaxe. Bohužel,
na rozdíl od vývojového prostředí Nokie, nejsou chyby v HTML kódu vyhledávány
ještě při překladu, ale až při pokusu o zobrazení kódu a to obvykle ne příliš
konkrétně. Zase máte ale navíc možnost vkládat tagy z menu nebo z nástrojové
lišty.
Podobně jako u nástrojů od Nokie je i zde pro zobrazování WML kódu použit
emulátor skutečného telefonu Ericsson R320s. Samostatně je možné stáhnout také
simulátor telefonu Ericsson R380, který má podstatně širší displej.
Další částí WAP IDE je wapový browser, který můžete použít pro prohlížení WML
stránek na HTTP serverech připojených po Internetu. Zde se používá stejného
simulátoru telefonu, jako při vývoji aplikací. Šikovné je, že tento vývojový
balík přináší také balíček ukázkových skriptů, jejichž zkoumáním je možné se
mnohému přiučit.
WAPtor
Zdroj: http://www.waptop.cz/waptor/
WAPtor je původní český editor WML kódu. Pochází ze stejné dílny jako program
EasyPad a je taktéž k dispozici zdarma. Jelikož s uživatelem komunikuje česky,
může se stát pohodlnou první branou do světa WML pro česky hovořící uživatele.
WML kód se píše do levé poloviny okna. Pomocí nástrojové lišty je možné vkládat
některé často požívané fragmenty kódu, a tím se vyvarovat zbytečných chyb.
Takto je možné vložit odkaz na jinou stránku, vložit do stránky obrázek, přidat
novou kartu, přidat ošetření tlačítek apod. V pravém sloupci si můžete po
stisku tlačítka zobrazit výsledek zpracování vytvořeného kódu. Pokud je v kódu
chyba, budete na ni nyní upozorněni.
Bohužel, okno pro zobrazení náhledu není zrovna ideální. Jednak nezachycuje
podobu žádného konkrétního telefonu, ale spíše jakýsi ideální stav. WAPtor mě
také několikrát častoval nesmyslnými chybovými hláškami.
Význam tohoto editoru tedy vidím spíše v oblasti výuky WML a pro tvorbu kostry
stránek a hrubého rozvržení. Pro dolaďování vzhledu na různých telefonech však
doporučuji použít simulátory nebo přímo dané telefony. Tento editor vám také
příliš nepomůže, pokud vytváříte dynamicky generované WML stránky.
Obrázky
Pokud hodláte ve větší míře vytvářet obrázky pro WAP, asi vám jednoduchá
kreslítka (jako WAP Toolkit od Nokie) stačit nebudou. Používáte-li pro tvorbu
obrázků Photoshop, máte dvě možnosti, jak převést obrázky do formátu WBMP. Na
adrese http://www. gingco.de/wap/ naleznete konvertor obrázků z Photoshopu
(vyžaduje také Java Runtime Environment). Pro ještě komfortnější tvorbu si
můžete z adresy http://www.rcp.co.uk/distributed/Downloads stáhnout plug-in pro
export z Photoshopu 5.x přímo do formátu WBMP.
Další nástroje
Na Webu se poslední dobou objevuje mnoho wapových prohlížečů, které umožňují
prohlížení WAP souborů v souborovém systému i na HTTP serverech. Pro tvůrce
wapových aplikací však nejsou výsledky jejich práce nijak zvlášť důležité pro
tvůrce aplikací by mělo být podstatné, jak budou jejich aplikace vypadat na
skutečných telefonech.
0 1017 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.