WAP Internet až do mobilu (6. díl)

Na samém konci našeho seriálu o WAPu se podíváme, jaké zkušenosti mají s wapovými aplikacemi jejich první provozovat...


Na samém konci našeho seriálu o WAPu se podíváme, jaké zkušenosti mají s
wapovými aplikacemi jejich první provozovatelé. Předem podotýkám, že výsledky
jsou na první pohled poněkud rozpačité. Je však třeba si uvědomit, že od
příchodu prvních telefonů plynulo pouze několik měsíců.
Zájem dalších firem o WAP je v souvislosti s jeho uvolněním i pro segment
předplacených zákazníků enormní a lze očekávat další prudký vzestup. Podobně,
jako počáteční fáze podnikání na Webu, je i podnikání ve WAPu velkou investicí
do budoucnosti.
Centrum.cz
Centrum.cz je známý internetový portál, provozovaný firmou NetCentrum. Ačkoliv
byl oficiálně spuštěn teprve v září 1999, jde v současnosti o pátý
nejnavštěvovanější server. NetCentrum klade velký důraz na personalizaci
stránek, na partnerství s poskytovateli obsahu a na marketing. WAP považuje
firma za svoji prioritu, neboť by zde ráda zopakovala (či spíše překonala) svůj
úspěch z Internetu a stala se nejnavštěvovanějším českým wapovým portálem.
Wapové služby považuje také za důležitý doplněk pro své internetové služby.
Touto cestou chce Centrum nabízet takové informace, ke kterým uživatelé
potřebují přistupovat kdykoliv a odkudkoliv.
Přes rozhraní WAPu je zatím poskytováno pouze několik služeb. Předně je to
katalog českých WAP stránek, který může uživatelům pomoci při orientaci v
dostupných serverech. Tento katalog je k dispozici i na Webu. V budoucnu bude
jistě užitečná služba fulltextového prohledávání wapových stránek. Dále je přes
toto rozhraní k dispozici vyhledávač firem s kontaktními informacemi.
Poměrně zajímavou službou je monitoring tisku, který umožňuje uživateli na
základě zadaného klíčového slova vyhledat aktuální články z denního tisku,
které toto slovo obsahují. Do prostředí WAPu bylo přeneseno i vyhledávání zboží
ve virtuálních obchodech na Internetu. Autoři totiž očekávají, že uživatelé
budou moci v kamenných obchodech konfrontovat ceny zboží s cenami obchodů
virtuálních. Z připravovaných služeb jmenujme přístup k e-mailu a další
informační služby, které zatím pracují pouze s webovým rozhraním.
Již po 14 dnech provozu bez jakékoliv podpůrné informační kampaně přistupovala
na server z telefonů denně asi stovka návštěvníků (provoz však stále stoupá).
Firma také zaznamenala pozitivní ohlasy na odladěnost svých stránek.
Stejně jako webové řešení je i toto provozováno v prostředí Linuxu na webovém
serveru Apache. Pro generování dynamických stránek je používáno rozšíření PHP.
Stránky byly psány "ručně" (tj. v Notepadu) a odlaďovány na emulátoru Nokie
7110 a později na skutečných telefonech Nokia 7110 a Motorola Timeport.
Vzhledem k univerzálně vytvořeným "jádrům služeb" veškerý vývoj spočíval ve
vytvoření wapového rozhraní ke stávající obchodní logice. Na tvorbě Centra
pracuje stále sedm vývojářů. Dva z nich (mimo jiné) pracují na podobě pro WAP.
Do vývoje wapové verze bylo investováno přes 100 000 Kč. Velká část ale padla
na experimentování a zkoumání různých "slepých uliček".
Problémy vznikají zejména v souvislosti s tím, že standard WML zatím nefunguje
jako standard. Vývojáři se snaží psát stránky tak, aby byly optimálně
zobrazitelné na všech typech telefonů. Po otestování podpory na dalších
uváděných telefonech bude zvolena další strategie pro tvorbu WML kódu.
Zdroje financování wapových projektů vidí firma NetCentrum v umísťování
komerčních informací do služeb portálu, v poskytování služeb s přidanou
hodnotou uživatelům a případně i v reklamě. V současnosti firma vynakládá velké
úsilí na propagaci svého wapového systému (formou bannerové reklamy na
Internetu).
Mobil Server
Mobil Server je firma, která se zabývá publikováním informací na Internetu.
Začala tvorbou několika odborných, specializovaných serverů, z nichž
nejznámější je server o mobilních telefonech (www.mobil.cz). Později se
aktivity firmy rozšířily i do jiných projektů. Cílem je nabízet přes WAP takové
služby a informace, které mohou uživatelé potřebovat kdykoliv a kdekoliv na
cestách.
Prvním z provozovaných wapových serverů firmy Mobil Server je wap.iport.cz. Na
tomto serveru naleznete články a komentáře vztahující se aktuálním událostem.
Také zde naleznete stručné zpravodajství a aktuální devizové kurzy ČNB. K
dispozici jsou zatím jen články z posledních dní. Server wap.mobil.cz je
wapovou verzí serveru zabývajícího se mobilními telefony. I zde jsou v
současnosti vidět jen zprávy z posledních dní. Dalším z provozovaných serverů
je wap.uzdroje.cz. Tento server je klasickým katalogem wapových stránek na
českém Internetu.
Wapové stránky jsou samozřejmě stále vylepšovány a frekvence změn a vylepšení
bude poměrně vysoká. Do budoucna hodlá firma převést do WAPu všechny své
servery, aby bylo k informacím možné přistupovat také přes WAP.
Pokud jde o návštěvnost, počty návštěvníků se zatím odhadují špatně, neboť není
k dispozici ustálená a vyzrálá metodika. V polovině března to bylo denně cca
80-100 lidí, což sice není žádné velké číslo, ale v úplných začátcích WAPu to
jasně signalizuje zájem veřejnosti.
Technické řešení používané firmou Mobil Server je založeno na Linuxu. Pro
generování stránek se používá server Apache s rozšířením PHP. Jádrem celého
řešení je vlastní redakční systém Genesis II, ze kterého je generována webová i
wapová podoba jednotlivých serverů. V tomto redakčním systému se data ukládají
v jakémsi metajazyku, založeném na XML. Veškerý vývoj tedy spočíval ve
vytvoření exportního modulu ze sytému Genesis II do WAPu. To bylo otázkou
jednoho týdne včetně testování. Na tvorbu wapových stránek se používá editor
WAPtor. Pro odlaďování stránek byl využit emulátor telefonu Nokia 7110 a pro
další testování i brána Nokia WAP Server 1.0.
Stejně jako jiným poskytovatelům obsahu dělala i Mobil Serveru problémy různá
úroveň podpory WAPu na současných telefonech. Jejich stránky jsou zatím
optimalizovány pro telefony Nokia 7110 a pro telefony Ericsson R320, ale budou
se průběžně přizpůsobovat dalším telefonům, tak jak budou přicházet na trh.
Mobil Server se domnívá, že pokud se vyrovnal s kvalitním WAPem na Ericssonu
R320 a "oškubaným" WAPem na Nokii 7110, neměly by mu činit další telefony velké
problémy.
Ačkoliv i Mobil Server považuje své stránky ve WAPu spíše za počin pro svůj
image než pro zisk, podařilo se mu již z WAPu získat první výnosy. Jako prvnímu
poskytovateli obsahu v České republice (a dost možná i ve světě) se mu podařilo
sehnat inzerci do svých wapových stránek. Inzerce je zatím textová, neboť Nokia
7110 není schopná zobrazit grafický hyperlink.
0 1270 / pen

z wapových bookmarků
Uveďme zde na závěr také odkazy na některé zdroje, kde je o WAPu možné získat
další informace a prohlédnout si příklady wapového programování. Hodit se budou
i nějaké "referenční příručky", neboť náš seriál pochopitelně nemohl postihnout
jazyk WML ani skriptovací jazyk v plné šíři.
http://www.wapforum.org domovská stránka organizace, která se stará o
standardizaci WAPu. Zde je možné získat mnoho technické dokumentace včetně
oficiální specifikace a informací pro tvůrce stránek.
http://www.wapserver.cz tento server je odnoží známého Mobil Serveru, který se
zabývá podporou WAPu. Naleznete zde v češtině popis programování ve WAPu, XML a
popisy různých programů pro vývoj stránek ve WML.
http://www.forum.nokia.com/developers/wap/ ačkoliv podpora WAPu na telefonech
Nokia není zrovna ideální, dokumentace dostupná na stránkách Nokie je poměrně
kvalitní a přehledná. Zde také naleznete základní sadu vývojových nástrojů. Pro
přístup k informacím je ale nutné se zaregistrovat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.