WAP Internet z mobilního telefonu

Jen málokterá technologie se stala takovým fenoménem, jakým je nyní Internet. Není proto divu, že se provozovatelé mo...


Jen málokterá technologie se stala takovým fenoménem, jakým je nyní Internet.
Není proto divu, že se provozovatelé mobilních sítí snaží zpřístupnit jeho
informační obsah svým uživatelům. EuroTel nabídl WAP jako první již v loni v
prosinci a od letošního března mají WAP k dispozici i zákazníci konkurenčního
operátora.
Co je to WAP
Internet a jeho služba "World Wide Web" byla určena pro využití v prostředí
klasických stolních počítačů. Mobilní telefony mají v porovnání s PC monitory
výrazně menší displej, menší výpočetní výkon a omezené zdroje energie. Proto se
již od počátku jevila jako účelnější možnost použití Internetu zejména jako
prostředku pro distribuci informací v jiné, pro mobilní terminály
optimalizované formě.
Na standardu WAP se začalo pracovat již v roce 1997. V tomto roce byla také
publikována architektura této technologie. V roce 1998 bylo založeno WAP fórum,
kde se definováním standardu WAP začaly zabývat špičkové firmy z oblasti
mobilních komunikací a technologických firem. V roce 1998 byly k dispozici
první návrhy standardu a v roce 1999 byl uveden první telefon s podporou WAPu
Nokia 7110.
Takto nějak se dají velmi hrubě popsat počátky vzniku a uvedení standardu WAP
(Wireless Application Protocol) na trh mobilních komunikací. Jedná se o okruh
několika standardů, které zajišťují přenos stránek ze sítě Internet do sítí GSM
a jejich následné zobrazení na terminálu. Tento standard je logicky základem
pro tvorbu aplikací, jejichž uživatelské rozhraní bude spuštěno na mobilním
telefonu anebo na jiném mobilním zařízení. Kromě mobilních telefonů budou práci
s WAPem zřejmě v nejbližší budoucnosti podporovat i kapesní počítače, založené
na operačních systémech PalmOS, EPOC, Windows CE, JavaOS a dalších.
Hlavní součástí standardu je jazyk WML (Wireless Markup Language). Tento jazyk,
používaný pro tvorbu wapových stránek, vychází ze standardů HTML a obecných
standardů XML. Komunikaci mezi sítí Internet a vnitřní sítí GSM zprostředkovává
WAP brána (WAP Gateway). Ta mimo jiné překládá WML stránky, které jsou jinak v
běžně čitelné textové podobě, do binární podoby. Ta je co do objemu dat méně
náročná a je především snáze interpretovatelná prohlížečem v telefonu. Mezi
telefonem a bránou WAP se pro komunikaci používají 4 vrstvy protokolů. Pro
fyzický přenos informací v sítích GSM může být použito mnoho způsobů běžné
datové přenosy (ať už 9,6 Kb/s nebo 14,4 Kb/s), SMS zprávy, USSD a v
budoucnosti i GPRS. V síti EuroTelu se pro přenos používají datové přenosy o
rychlosti 14,4 Kb/s nebo 43,2 Kb/s a ve 2. polovině roku bude možné používat i
GPRS. Mezi bránou WAP a serverem wapových stránek probíhá standardní
internetová komunikace protokolem HTTP.
Brána WAP také umožňuje obecný překlad stránek vytvořených v HTML do WML.
Výsledná úroveň překladu záleží na kvalitě brány. Obecně ale nejsou výsledky na
příliš vysoké úrovni, což je také důvod pro tvorbu stránek přímo ve WML. Velkým
"oříškem" pro brány je použití rámců, velkých obrázků a tabulek a zahlcením
stránek obsahově nepodstatnými informacemi, umístěnými obvykle na začátku každé
stránky. Z pohledu tvůrců obsahu je podstatné, aby uživatel měl možnost přímého
prohlížení WEBu, ale plnohodnotné prohlížení bude spojeno s mnohými obtížemi.
K čemu WAP je?
Je třeba začít tím, k čemu je WAP užitečný z pohledu zákazníka. WAP nabízí
pohodlnou a intuitivní cestu k získávání informací z mobilního telefonu.
Doposud bylo získávání informací nutné řešit přes SMS zprávy. Ty ale měly jistá
omezení. Velikost požadavku byla omezena 160 znaky. Pokud bylo celkové znění
informace delší než 160 znaků, bylo nutné ji rozdělit opět do více zpráv.
Požadavky bylo rovněž třeba psát v přesném formátu, jinak nebylo možné
požadavek zpracovat.
WAP oproti tomu pracuje jako hypertext, který je z uživatelského pohledu daleko
"příjemnější". V porovnání s SMS zprávami také nabízí alespoň základní možnosti
formátování a je pro uživatele přehlednější. Pro přímý přístup k informacím na
přesně definovaném místě může uživatel používat záložky (v případě NOKIA 7110).
Z hlediska provozovatele sítě je WAP také výhodnějším řešením. Vytváření
informačního obsahu a jeho zprostředkování uživateli je jednodušší. Také se
díky jednotnému formátu snáze zajišťuje spolupráce v prostředí, kde informační
obsah pro různé služby pochází z různých organizačních celků.
Podstatné je, že WAP používá stejný model práce s informacemi, jako jiné služby
Internetu. Oddělení provozovatelů komunikační infrastruktury (mobilních
operátorů a poskytovatelů Internetu) od poskytovatelů informačního obsahu je
zde více než zřetelné. Díky tomuto faktu dochází ke vzniku velkého počtu různě
velkých poskytovatelů informačního obsahu, kteří jsou schopni uspokojit
informační poptávku i opravdu minoritních skupin zákazníků. A díky tomu, že za
generováním stránek je skryt plnohodnotný internetový server, možnosti práce s
informacemi v této podobě jsou prakticky neomezené.
Lze očekávat, že přes rozhranní WAP bude v prvé řadě požadován přístup k
informacím, které jsou potřebné "v terénu". Není asi příliš reálná představa,
že si uživatel bude číst rozsáhlé publikace na displeji o velikosti několika
centimetrů. Proto se většina poskytovaných informací týká aktualit
zpravodajství, počasí, informací o kulturních programech, informací o
policejních radarech apod. Kromě výše uvedených je také značný zájem o různé
zábavné služby (vtipy, biorytmy), měnové kurzy, přístup k e-mailu, monitoring
tisku, anebo zjišťování informací o cenách konkrétního sortimentu zboží. Je
také provozována řada služeb s překladovými slovníky.
WAP bude také jistě velmi zajímavou platformou pro elektronické obchodování.
Zákaznická základna uživatelů mobilních telefonů je v České republice natolik
rozsáhlá, že jistě stojí za to ji oslovit. Nákup přes displej mobilního
telefonu je jednoduchý a jeho kouzlo zákazníci nepochybně dříve či později
objeví. A stejně jako na Internetu, i zde platí, že kdo dřív přijde, ten
obsazuje trh. Pro masové rozšíření nového způsobu realizace obchodních případů
je však třeba doladit některé bezpečnostní záležitosti. Není bez zajímavosti,
že EuroTel nedávno zprovoznil ve spolupráci s Citibank službu Juice Pay
(podrobnosti najdete dále).
Elektronický obchod přes WAP nebude určen jen k nákupu ze strany koncových
spotřebitelů. Jeden z českých počítačových velkoobchodů uvádí v současné době
systém pro komunikaci s obchodními partnery s rozhranním pro WAP. Podle jeho
výzkumů mají jejich obchodní partneři velký zájem o on-line informace (zejména
cenové) o nabízeném zboží.
Tvorba aplikací
Možnosti tvorby stránek v jazyce WML se samozřejmě nevyrovnají prostředí
Internetu a jazyku HTML. Značně omezeno je např. formátování. Nelze sice
používat různé druhy písma, ale k dispozici jsou různé druhy zarovnávání a v
omezené míře také tabulky. Ve stránkách je také možné používat černobílé
obrázky v formátu WBMP (Wireless Bitmap). Důležité však je, že stránky ve WML
jsou interaktivní z pohledu možnosti vstupování informací od uživatele. Tyto
informace je také možné standardním způsobem (podobným jako v HTML) zasílat
zpět na server, kde jsou dále zpracovány. K dispozici mají vývojáři také
skriptovací jazyk WML script.
Standard WML předpokládá, že prohlížeč bude mít k dispozici 2 specializované
klávesy, na které je možné programovat různé akce (potvrzení vložených dat,
návrat zpět, skok na určitou stránku apod.). Bohužel, ve způsobu, jak tyto
funkce zpřístupnit pomocí dané klávesnice, se jednotlivé wapové telefony velmi
zásadním způsobem liší. Mezi telefony také neexistuje jednotným způsobem daná
možnost návratu na předchozí stránku. Většina nových telefonů má k tomuto účelu
pevně vyhrazenou zvláštní klávesu, ale např. Nokia 7110 nikoliv. Proto by
tvůrci stránek, při zohlednění specifik jednotlivých telefonů, měli zajistit
korektní možnost návratu z každé stránky.
Pro tvůrce aplikací jsou k dispozici různé vývojové nástroje. Jejich autory
jsou zejména výrobci telefonů (resp. vlastních prohlížečů v telefonech) a jsou
vesměs zdarma ke stažení v prostředí Internetu. Jako nejlepší lze hodnotit
nástroje od firmy Nokia, které je možné získat na
http://www.forum.nokia.com/developers/wap/.
Pro poskytovatele obsahu je podstatné, že pro tvorbu wapových aplikací je možné
použít i stejnou infrastrukturu, jako pro tvorbu webových aplikací. Stránky pro
WAP je možné generovat na stejném serveru a ze stejných informačních databází
jako webové aplikace.
Vzhledem k deformovanosti českého trhu, kde hlavní brzdou rozvoje Internetu
jsou vysoké poplatky za připojení (zejména po pevné síti), může paradoxně touto
cestou dojít k velkému rozvoji Internetu. Optimistické odhady předpokládají, že
za rok může být až polovina přístupu k informacím realizována prostřednictvím
WAPu.
WAP v síti EuroTelu
EuroTel se v České republice stal prvním operátorem, který WAP nabídl
uživatelům. EuroTel provozuje jednak WAP bránu, která umožňuje jeho uživatelům
přistupovat ke stránkám na Internetu a dále také EuroTel provozuje svůj vlastní
server, kde poskytuje zákazníkům základní paletu služeb. Aktivace wapových
služeb je v síti EuroTel zdarma, je třeba o ni pouze požádat.
Ačkoliv je technologie WAP k dispozici již poměrně dlouhou dobu, hlavním
faktorem, který bránil jejímu masovému rozšíření, byl nedostatek telefonů s
její podporou. Prvním telefonem s podporou WAPu byla Nokia 7110. Za ní
následovaly další telefony jako Motorola P7389 nebo Siemens C35. WAP se tedy
postupně dostává do telefonů střední třídy a nepochybně se později stane
standardem i ve třídě lacinějších přístrojů.
Existuje ale i jiná cesta: pokud vlastníte nějaký kapesní počítač, můžete si
prohlížet wapové stránky i na jeho displeji. K tomu stačí mobilní telefon (s
aktivovanými datovými přenosy) a software pro příslušné zařízení. Wapové
prohlížeče jsou k dispozici pro operační systém EPOC (který se používá např. v
zařízeních Psion nebo Ericsson) a pro PalmOS.
EuroTel poskytuje prostřednictvím WAPu mnoho zajímavých služeb. Hlavní součástí
wapového serveru EuroTeu jsou všechny služby InfoTextu. To jsou např. jízdní
řády, zpravodajství CNN a ČTK, informace z burzy a RM-SYSTÉMU, měnové kurzy,
teletext, vtipy a další. Velice zajímavá služba je čtení vlastní elektronické
pošty z libovolné e-mailové schránky pomocí protokolu POP3. V podobě WAPu jsou
také k dispozici obecné informace o nabídce služeb v síti EuroTelu a o cenách.
EuroTel bude nabízet WAP pod značkou Juice, která pod sebou skrývá jak služby
wapové, tak webové. Jednou ze stěžejních aplikací, které budou přes tento
portál dostupné, je bankovní aplikace Juice Pay, která se chová jako virtuální
platební karta. Tato aplikace tedy umožňuje platit z mobilního telefonu nákupy
v on-line obchodech. Bankovním partnerem pro tuto aplikaci je Citibank. Rovněž
tento portál nabízí mnoho informací z oblasti kultury a v této souvislosti také
umožňuje rezervace vstupenek. Dále bude možné přes Juice přistupovat ke
zpravodajství ČTK a CNN. Rozsah poskytovaných služeb se bude v budoucnu dále
rozšiřovat.
Ačkoliv není nezávislých wapových stránek v České republice zatím mnoho, je již
možné nalézt spoustu zajímavých informací. S rozšířením WAPu do segmentu
předplacených karet však lze očekávat další významný boom služeb, postavených
na této technologii.
Východiskem pro začínající wapové uživatele by měly být "wapové portály", kde
je možné najít odkazy na dostupné informace na Českém Internetu ve formě WAPu.
Mezi hlavní portály patří wap.centrum.cz, wap.uzdroje.cz a wap.atlas.cz. Na
těchto portálech máte možnost prohlížet seznam stránek v podobě
kategorizovaného katalogu, anebo je můžete prohledávat pomocí fulltextového
prohledávače. Tyto portály však průběžně rozšiřují nabídku specifických služeb.
Již nyní máte možnost prohledávat zboží v elektronických obchodech, používat
monitoring tisku, vyhledávat informace v seznamu firem apod.
Z jiných zajímavých služeb bychom rádi upozornili např. na wap.ceskenoviny.cz,
kde je možné nalézt většinu zpráv ČTK krátce po jejich uvolnění. Na adrese
wap.brainsys.cz naleznete další zajímavou službu šestijazyčný slovník
(angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština).
0 1185 / pen

Jak nakonfigurovat připojení na WAP
Tento návod odpovídá telefonu Nokia 7110. V menu Služby vyberte položku
Nastavení a dále vyberte Nastavení spojení. Tento telefon umožňuje uložení až
pěti různých nastavení (Sada 1-5) pro 5 různých poskytovatelů služby. Vyberte
např. tu první a zvolte Editovat. Následně jednotlivé parametry spojení
nastavte takto:
Domovská stránka: http://wap/main.wml
Druh spojení: Trvalé spojení
Zabezpečení spojení: Vypnout
Nosič: Data
Vytáčené číslo: +420 602 900 927
Adresa IP: 160.218.160.218
Typ autentizace: Normální
Typ datového volání: ISDN
Rychlost datového volání: 14.4
Jméno uživatele: eurotel
Heslo: wap
Pro dokončení je ještě třeba toto nastavení aktivovat. Z menu postupně volte
Služby, Nastavení, Nastavení spojení, Sada?, Aktivovat. Pochopitelně musíte
aktivovat stejnou sadu, ve které jste předtím nastavili parametry.
Pokud hodláte využívat WAP při roamingu, může být v zahraničí potřeba přepnout
rychlost datového volání na 9,6 Kb/s anebo vyzkoušet jiný "typ datového
volání". A pokud často cestujete, můžete si udělat také samostatné nastavení
pro roaming (do jiné Sady). Nastavování jiných telefonů je velmi podobné.
Některé z výše uvedených parametrů se u jiných telefonů ani nevyskytují. Pokud
bude v telefonu nějaký parametr navíc, je vhodné použít implicitní hodnotu.
Uvedená domovská stránka vede na informační server EuroTelu. Až vás zaujme
nějaký další server, můžete si tuto stránku změnit podle vlastních potřeb.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.