WAP: Web na displeji mobilního telefonu

Mnohé studie předpovídají, že éra PC se neodvratně chýlí ke svému konci. Na začátku příštího tisíciletí bude ...


Mnohé studie předpovídají, že éra PC se neodvratně chýlí ke svému konci.
Na začátku příštího tisíciletí bude údajně většina uživatelů k Internetu
přistupovat pomocí různých bezdrátových zařízení, jako jsou mobilní telefony,
osobní digitální organizéry (PDA), pagery nebo palubní počítače osobních
automobilů.
Zmiňovaná "malá" zařízení však nemají potřebné schopnosti pro zobrazování
dnešních webových stránek. Pokud tedy vývojáři stránek nechtějí přijít o práci,
musejí se naučit ovládat nové technologie, které umožňují tvorbu obsahu pro
mobilní zařízení. A právě v této souvislosti je často zmiňován pojem WAP
(Wireless Application Protocol).
Stránky pro malá zařízení
Problém dnešních webových stránek je v tom, že mnohdy plně využívají možnosti
dnešních osobních počítačů stránky jsou tedy velké, často obsahují mnoho
grafiky a dalších multimediálních objektů. Tvůrci si to mohou dovolit, protože
osobní počítače jsou poměrně výkonné a k Internetu navíc připojené pomocí
relativně rychlých linek.
Oproti tomu mají mobilní zařízení mnohá omezení. Displeje dnešních mobilních
telefonů jsou schopné zobrazovat maximálně 4-5 řádek textu po 15 znacích. Různá
PDA zařízení jako Palm Pilot, Psion nebo organizéry s Windows CE na tom jsou
sice lépe, ale ani zdaleka se nemohou porovnávat se stolními počítači.
Dalším omezením mobilních zařízení je limitovaná možnost vstupu. K dispozici
obvykle není klávesnice a myš, ale pouze několik málo kláves, případně se
zařízení ovládá pomocí dotykové obrazovky. V budoucnu se dá ale předpokládat,
že budou k dispozici zařízení ovládaná lidským hlasem.
Schopnosti dnešních mobilních zařízení jsou rovněž omezeny kapacitou napájecích
článků. Proto neobsahují příliš výkonné procesory, ani velkou paměť. Se
spotřebou energie souvisí i rychlost komunikace těchto zařízení, která ani
zdaleka nedosahuje rychlosti dnešních modemů, nemluvě o připojení pomocí
pevných linek, ISDN a dalších technologií.
Je jasné, že některé limity budou postupným technologickým vývojem překonány
rychlost procesorů, velikost paměti a komunikační kapacita určitě poměrně
rychle porostou. Malý displej a omezené možnosti vstupu to jsou vlastnosti,
které však již z principu mobilních zařízení zůstanou víceméně v dnešní podobě.
Je zřejmé, že současná architektura Webu požadavkům mobilních zařízení
nevyhovuje. Konsorcium výrobců mobilních zařízení proto vytvořilo nový protokol
WAP (Wireless Application Protocol), který nabízí podobné možnosti jako Web,
ale všechny použité technologie jsou na míru šité mobilním zařízením. Zároveň
konsorcium W3C pracuje na nové verzi jazyka HTML, která by umožnila tvorbu
stránek jak pro mobilní zařízení, tak pro výkonné desktopy.
Přichází WAP
O protokolu WAP se poslední dobou hodně mluví. Je to díky tomu, že se během
podzimu objevila první zařízení, která WAP podporují. Mezi mediálně nejznámější
patří asi Nokia 7110. Není však jediná. Podpora WAPu by měla jít změnou
firmwaru přidat i do Siemensu S25, který se již nějakou dobou prodává. Ericsson
nabízí hned několik zařízení, která vám umožní využít výhody nové technologie
mobilní telefon R320, PDA zkřížené s mobilem R380 a upravenou verzi Psionu 5 s
názvem MC218.
Opravdu masový rozvoj služeb založených na WAPu se dá očekávat až v okamžiku,
kdy se prodá dostatečný počet telefonů s jeho podporou a kdy bude existovat
velké množství informačních služeb a zdrojů dostupných právě pomocí protokolu
WAP. Zejména druhého aspektu úspěchu celé technologie jsou si vědomi čeští
operátoři mobilní sítě, a proto se snaží společně se současnými předními
českými poskytovateli obsahu na Internetu převést jejich služby pro WAP.
Architektura WAPu
WAP definuje hned několik protokolů a datových formátů, které se pro vývoj
aplikací používají. Protokoly zajišťují komunikaci, případné šifrování této
komunikace a další věci. Jednotlivé protokoly WAPu odpovídají funkčně obdobným
protokolům v prostředí Internetu. O většinu z protokolů se však vývojář WAP
aplikací nemusejí vůbec starat. Pro něj jsou důležité až technologie, které
leží na samotném vrcholu pomyslné pyramidy WAPu WML, WMLScript a WTA. Co
vlastně tyto zkratky obnášejí?
WML
WML (Wireless Markup Language) je velice jednoduchý značkovací jazyk, který
slouží pro zápis stránek. Je velice podobný jazyku HTML, ale je mnohem
jednodušší nabízí mnohem menší počet tagů, které můžete na stránkách použít.
Navíc je WML postaveno na jazyku XML (eXtensible Markup Language). Z toho
vyplývají především mnohem striktnější požadavky na dodržování správné syntaxe.
Ve WML stránkách si nemůžete dovolit "zvěrstva", která by vám prošla v HTML
křížit jednotlivé elementy, neuzavírat tagy apod. Díky těmto omezením je však
mnohem snazší vývoj softwaru, který umí WML zpracovat. Nepotřebujete dnešní
náročné prohlížeče klasického Webu. A to je velice důležité, protože mobilní
zařízení mají obvykle poměrně pomalé procesory a málo paměti.
Stránky ve WML se popisují poměrně abstraktním způsobem na rozdíl od HTML, kde
můžete přesně specifikovat typ použitého písma, jeho velikost, barvu apod.
Tento přístup je však zcela nevhodný pro oblast mobilních zařízení, u kterých
jsou velké rozdíly v rozlišení displeje, v podpoře barev, v možnostech ovládání
a vstupu dat.
WML nabízí elementy pro vkládání textu, jeho základní formátování a
zvýrazňování. K dispozici jsou i jednoduché tabulky a možnost vkládání obrázků.
Aby mohl uživatel s aplikací komunikovat, nabízí WML samozřejmě prostředky pro
zařazení jednoduchých vstupních polí pro zadávání textu a výběr možností přímo
na stránku. Tvorba odkazů je samozřejmostí.
Důležitou vlastností WML je to, že jako standardní znakovou sadu používá
Unicode, takže by neměl být problém se zobrazováním různých národních znaků.
Záleží však na konkrétních výrobcích jednotlivých zařízení.
WMLSript
Na WML stránkách můžete použít jednoduché skripty zapsané v jazyce WMLScript.
Syntaxe WMLScriptu je téměř shodná s JavaScriptem, liší se však samozřejmě
knihovny a objekty, které má vývojář k dispozici. WMLScript lze využít
především pro kontrolu uživatelského vstupu, komunikaci se samotným mobilním
zařízením a pro přenesení části logiky na stranu klienta, aby se tak omezila
nutnost poměrně pomalé komunikace se serverem při každém klientově požadavku.
WML i WMLScript jsou optimalizovány pro komunikační kanály s úzkým přenosovým
pásmem. K dispozici je binární formát pro WML i WMLScript, který je mnohem
úspornější než zápis ve zdrojovém tvaru. Tento formát se používá při přenosu
stránek ze sítě operátora do mobilního zařízení.
Mimoto můžete na stránkách používat proměnné, jejichž hodnotu si pamatuje
zařízení i po přechodu na další stránky. Odpadají tak mnohé problémy s
uchováváním stavu aplikace, které znáte z programování klasických webových
aplikací.
WTA
Za zkratkou WTA (Wireless Telephony Applications) se skrývá další zajímavá věc.
WTA definuje knihovny, pomocí kterých můžete např. z WMLScriptu využívat
specifické vlastnosti jednotlivých zařízení. WTA nabízí funkce pro vytáčení
čísel, práci s telefonním seznamem na SIM kartě, odesílání textových zpráv apod.
Není proto žádným problémem napsat aplikaci, která podle dotazu uživatele
vyhledá v databázi telefonní číslo a po potvrzení uživatelem je číslo i
automaticky vytočeno. Nic nemusíte opisovat nebo složitě kopírovat přes
schránku (clipboard), jak jste byli zvyklí na osobních počítačích.
Jak budou služby dostupné
Podobně jako na Webu jsou i v prostředí WAPu jednotlivé stránky identifikovány
pomocí URL. Zadávat dlouhá URL z klávesnice mobilního telefonu není moc
příjemné. Každý operátor proto bude telefony dodávat nastavené tak, aby se
uživatel pouhým stiskem pár tlačítek dostal na úvodní WAP stránku provozovatele
mobilní sítě. Bude se jednat o jakýsi portál, kde si uživatel může velice
jednoduše vybrat z nabídky poskytovaných služeb.
V případě, že uživatel zatouží po službě, která není ve standardní nabídce,
musí URL adresu požadované stránky zadat ručně podobně jako ve webovém
prohlížeči. Telefon se spojí s bránou provozovatele mobilní sítě pomocí
přenosových protokolů WAPu. Brána požadavek přeloží do formátu protokolu HTTP a
se serverem s požadovanou stránkou se spojí již v rámci Internetu (viz obrázek).
Brána mezi mobilní sítí a Internetem bude nabízet i některé služby navíc.
Mobilním zařízením se musejí stránky obvykle zasílat v úsporné binární podobě
WML. Pokud náš webový server rovnou nevygeneruje odpověď v binárním WML,
postará se brána automaticky o kompilaci našeho kódu do binárního tvaru.
Brány budou nabízet i možnost automatické konverze HTML do WML pro zdroje,
které nebudou k dispozici ve WML. Samozřejmě, že takováto konverze nemůže
poskytovat příliš dobré výsledky, protože většina dnešních HTML stránek
obsahuje spoustu "zbytečností".
Co tuzemští operátoři?
Společnost RadioMobil (provozovatel sítě Paegas) v souvislosti s WAPem plánuje
otevřenou strategii. Jejich brána umožní přístup na libovolnou stránku
umístěnou na Internetu. Brána bude veřejně k dispozici v okamžiku, kdy budou
běžně na trhu zařízení s podporou WAP (předpokládá se přelom roků 1999 a 2000).
Stejně tak i EuroTel hodlá pomocí své brány poskytnout přístup ke všem serverům
nabízejícím obsah. Zatím však nezveřejnil, kdy se tak stane.
Základy WML
Pro podrobný rozbor všech možností, které nám WML nabízí, není v tomto TT
prostor. Využijeme proto velice účinnou metodu "learn-by-example". Podívejte se
na náš vložený text.
Protože je WML založeno na XML, musí každá stránka na svém začátku obsahovat
XML deklaraci a deklaraci typu dokumentu. Všechny tagy musejí být ukončeny
odpovídajícím ukončovacím tagem nebo zapsány ve speciálním tvaru s lomítkem za
názvem (např.
). Hodnoty atributů musíte uzavírat do uvozovek.
Každá stránka (v originále nazývaná deck) se skládá z několika karet (card).
Karta je jednotkou, která se zobrazuje na displeji. Pokud chcete mezi
jednotlivými kartami na stránce přecházet, musíte mezi nimi vytvořit odkazy. Ty
se vytvářejí podobně jako v HTML pomocí elementu "a" (přes deklaraci návěstí A
NAME).
Pomocí elementu template můžete definovat akce, které budou dostupné na všech
kartách. V našem případě půjde na každé kartě vyvolat přechod na předchozí. K
dispozici máte možnosti tvorby odstavců, zalomení řádek, použití několika druhů
písma apod. Většiny dalších možností WML jsme se však ani nedotkli. Patří mezi
ně tabulky, vstupní pole, proměnné apod.
Jak testovat?
Otázkou zůstává, jak stránky ve WML testovat. Běžný webový prohlížeč samozřejmě
formátu WML nerozumí a uvedení mobilních telefonů s podporou WAPu na trh se
neustále odkládá. K dispozici jsou naštěstí softwarové simulátory. Já osobně
vím o simulátoru od Nokie a od Ericssonu (viz obrázky).
Simulátory v sobě většinou zahrnují i vývojové prostředí s jednoduchým
editorem, umožňují prohlížení stránek ve zdrojové i binární podobě apod.
Podobně jako při vývoji HTML stránek je dobré náš výsledek zkontrolovat v co
nejvíce simulátorech a skutečných zařízeních. Jen tak budete mít jistotu, že
vaše stránky budou přístupné všem.
Co se stránkou dál?
WML stránky můžete na server umístit zcela obdobně jako HTML stránky. Měli
byste se však snažit, aby URL našich stránek bylo co nejkratší, protože na
mobilním telefonu se přece jen píše hůře než na klasické klávesnici.
Aby WML prohlížeče a brána u operátora správně pochopily, že vaše stránky jsou
napsány ve WML, musíte váš webový server nakonfigurovat tak, aby pro soubory s
příponou wml posílal správný MIME typ dat text/ vnd.wap.wml. Pokud budete WML
stránky generovat pomocí CGI skriptů, ASP, PHP nebo podobné technologie, musíte
tento MIME typ odeslat jako součást HTTP hlaviček.
W3C a mobilní Web
Konsorcium W3C si uvědomuje nové požadavky, které souvisejí s možnostmi nových
mobilních zařízení. Proto svoji práci koordinuje s WAP Forem.
Zatímco protokol WAP je optimalizován pro koncová zařízení s opravdu malými
schopnostmi (jako jsou mobilní telefony), pracuje dnes W3C na standardu, který
by umožnil stránky prohlížet na širokém spektru zařízení.
Prvním krokem, který konsorcium W3C provedlo, bylo převedení stávajícího
standardu HTML 4.0 do XML. Nový jazyk se označuje jako XHTML (eXtensible HTML).
Nyní se pracuje na tom, aby se velké množství elementů, které XHTML (HTML 4.0)
obsahuje, rozdělilo do několika nezávislých modulů. Bude tedy existovat modul
pro formátování textu, pro tvorbu odkazů, pro tabulky, pro výrobu formulářů
nebo pro zařazování obrázků. Součástí každého dokumentu v XHTML by měl být
odkaz na profil, který určuje, jaké moduly jsou na stránce používány.
Prohlížeč/klient bude společně s požadavkem na stránku posílat svůj profil
informaci o tom, co dané zařízení zvládne. Server pak vybere z více variant
stránky tu s odpovídajícím profilem. V případě potřeby může server automaticky
stránku zkonvertovat pro profil klienta. Tento poměrně obecný model umožní
vývoj stránek pro mnoho zařízení PC, mobilní telefony, WebTV, organizéry nebo
třeba herní konzole.
W3C už pracuje i na formátu CC/PP (Composite Capability/ /Preference Profiles)
pro výměnu informací o profilech. Tento formát opět staví na XML, konkrétně na
RDF.
Vývoj nových technologií je zatím v plenkách, ale zdá se, že rozdělení HTML na
více modulů je krok správným směrem. V současné době je totiž jazyk HTML 4.0
příliš komplexní.
Ať už se v budoucnu pro tvorbu stránek bude používat libovolný jazyk, jedno je
jasné tento jazyk bude založen na XML.
Zajímavé odkazy na Internetu
http://www.wapforum.com stránky WAP Fora, tedy sdružení výrobců podporujících
WAP, naleznete zde všechny podrobné specifikace jednotlivých formátů a
protokolů používaných ve WAPu
http://www.ericsson.com/WAP/ WAP stránky firmy Ericsson, můžete si zde stáhnout
WAP IDE pro vývoj WAP aplikací
http://www.nokia.com/wap/ stránky Nokie věnované WAPu, stáhnout si můžete Nokia
WAP Toolkit a další software
http://www.paegas.cz/rdmnet/Radiomobil_cz/wap_text.htm stránky operátora sítě
Paegas věnované WAPu

Jak vypadá jednoduchá WML stránka?

"-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/
wml_1.1.xml">

Hello World!!!

 


Dalsi kartatucne
kurzivou
velke pismo
Shrnutí
V současné době je WAP jedinou možností, jak poměrně jednoduše převést
informace z dnešních webových stránek do podoby srozumitelné a vhodné pro
mobilní zařízení.
Za pár let se pravděpodobně WML stane jedním z modulů XHTML a pro vývoj stránek
se bude využívat mnohem flexibilnější jazyk XHTML, který společně s profily
zařízení a dokumentů umožní prezentovat stejné informace na širokém spektru
koncových zařízení.
9 3259 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.