WAP zatím rozhodně nesplnil očekávání

Technologie WAP byla ze strany uživatelů i operátorů spojována s velkými nadějemi. Po několika měsících však doch


Technologie WAP byla ze strany uživatelů i operátorů spojována s velkými
nadějemi. Po několika měsících však dochází k jistému vystřízlivění, které by
bylo možno označit až za zklamání. WAP zatím určitě neplní poměrně vysoká
očekávání, která v době jeho uvedení na trhu panovala.
Martin Beran
Počátkem všech problémů je nevyřešený obchodní model pro poskytování informací
prostřednictvím této technologie. Hlavní roli přitom zcela pochopitelně hraje
finanční stránka věci. Jako podstatná se jeví také technologická omezení, která
v současné době WAP provázejí.
Ačkoliv je to často bagatelizováno, velmi nepříjemný je problém velikosti
displeje. "Velké" displeje mají 5 řádek po 15 znacích, malé pak často jen řádky
dvě nebo tři. Prohlížet informace přes takový "průzor do světa" je pro mnoho
uživatelů dosti nepohodlné a těžko se někomu může zdát sexy, jak se snaží
vnutit reklamní kampaň EuroTelu. Poněkud nešikovné je také vyplňování
rozsáhlejších informací do vstupních polí (byť to má být jen jméno a heslo).
Možnosti formátování nejsou na displeji také nijak závratné.
Hlavní je ale otázka obsahu. V oblasti "komerčního použití", tedy různých forem
elektronického obchodování a přístupu k firemním datům, se WAP zatím neujal.
Většina "byznysmenů" totiž ještě obvykle není vybavena wapovými telefony a
běžní uživatelé nevnímají mobil jako prostředek pro přístup k informacím. Změna
vnímání mobilního telefonu uživatelem by podle mého názoru měla být hlavním
cílem pro působení reklamních kampaní.
Klasičtí poskytovatelé obsahu v té podobě, v jaké je známe z prostředí Webu,
poskytují WAP zatím jen výjimečně. Narážejí totiž především právě na již výše
zmíněný nefungující obchodní model. Veškeré peníze, které uživatel za
prohlížení zaplatí, plynou pouze do kapsy operátora, a poskytovatel obsahu
vyjde naprázdno. Na Webu získává peníze z reklam, ale na WAPu to v podstatě
nemá smysl není tu tolik prostředků k upoutání pozornosti uživatele a hlavně
přístup na WAP je pro uživatele stále poměrně drahý, takže jen málokdo bude
ztrácet peníze odklikáváním reklam.
Hledání řešení
Někteří poskytovatelé obsahu na Webu nyní nabízejí přístup přes WAP jako
doplňkovou službu. Vzhledem k absenci příjmů však k této variantě zpravidla
přistupují pouze jako k marketingové aktivitě a rozhodně na ni nesoustředí
větší objem svých sil. Spokojenost nepanuje ani na straně uživatelů. Cena za
přístup k WAPu je ve špičce 2,00 až 3,30 Kč za minutu a mimo špičku 1,00-2,80
Kč za minutu. To je pro většinu uživatelů poměrně dost. Na druhé straně
naprostá většina uživatelů není informována o tom, co vlastně mohou od WAPu
očekávat. Proto také ani nevědí, proč by jej vlastně měli používat. I zde je
prostor pro reklamní kampaň operátorů.
Z pohledu operátorů
EuroTel i RadioMobil sice poměrně monstrózně uvedly své wapové služby, ale
nedokázaly přijít s rozumným obsahem a ani podpora jeho tvorby u nezávislých
poskytovatelů zatím nepřinesla kýžené ovoce. A tak se snaží přijít s obsahem
vlastním. Z toho ovšem vyplývá další nepříjemnost jiní poskytovatelé obsahu se
tak vlastně stávají v určitém smyslu konkurenty operátorů.
Podle mého názoru by se operátoři měli soustředit na to, co jim přísluší a sice
na provoz sítě a poskytování technologie. Když už chtějí poskytovat nějaké
wapové aplikace, měly by to být aplikace, které nějak souvisejí se službami
operátora např. správa uživatelského účtu. Plnohodnotný obsah, tak, jak ho
známe z Webu, nebudou operátoři nikdy schopni poskytovat v dostatečné kvalitě.
Od toho jsou tu jiné subjekty, které zpravidla mají s tvorbou obsahu dlouhodobé
zkušenosti. Mělo by se jim ale dostat dostatečné podpory operátorů. To si
bohužel naši operátoři zřejmě dostatečně neuvědomují a v některých chvílích se
zdá, že se snaží "porazit celý zbytek Internetu".
V této souvislosti bych se ještě pozastavil u služby Juice od EuroTelu.
Reklamní kampaň na tento produkt nese nulovou informaci a přesně takový je i
obsah produktu samotného. Jak kdosi poznamenal, kdyby EuroTel věnoval desetinu
peněz, které věnuje na propagaci Juice, do jeho vývoje, mohl by to být skvělý
produkt. Zatím je však tato služba do značné míry nedodělaná a nefunkční.
Působí jako sbírka bookmarků třetí kategorie.
RadioMobil na tom není o mnoho lépe. Služby jeho portálu jsou na obdobné
úrovni, a tak je snad jedním z mála plusů fakt, že si tato společnost alespoň
na nic nehraje. Tím dalším může být možnost spravovat přes WAP alespoň základní
vlastnosti uživatelského účtu.
Český Mobil se podle dostupných informací snaží jít cestou EuroTelu chce tedy
vyvíjet vlastní aplikace. Obávám se, že by výsledek mohl opět velmi zaostat za
očekáváním. Jsou to ovšem operátoři, kdo drží v ruce klíč k rozhýbání WAPu.
Právě oni by měli nějakým způsobem podpořit nezávislou tvorbu kvalitního obsahu
a přijít s vhodným modelem tarifikace, který bude pro uživatele přístupný. Snad
k tomu dopomůže GPRS. Pokud se ovšem WAP v rozumné době neujme, skončí v
propadlišti dějin.
0 2891 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.