WCF a WWF: Go Live nejen pro Vistu

Updatované verze programovacích nástrojů pro tvorbu webových služeb a aplikací podporujících workflow procesy v syst


Updatované verze programovacích nástrojů pro tvorbu webových služeb a aplikací
podporujících workflow procesy v systému Windows Vista uvolnila společnost
Microsoft. Ačkoli vývojové fáze systémů Windows Communication Foundation (WCF)
a Windows Workflow Foundation (WWF) spadají ještě do tzv. stadia před vydáním
(pre-release), označili je představitelé Microsoftu za plně funkční a v praxi
nasaditelné. Díky tomu nesou jejich licence označení Go Live.
WCF je systém pro vývoj webových služeb přístí generace. WWF reprezentuje
workflow engine, programovací model a sadu nástrojů pro stavbu aplikací
podporujících procesy workflow.
Oba nástroje tvoří součást programovacího rámce WinFX náležejícího k operačnímu
systému Windows Vista. Jde o sadu objektově orientovaných řízených API, která
pracuje s platformou .Net a nahrazuje Win32 AP. Kromě WCF a WWF sestává ještě z
definičního jazyka XAML.
Současná vydání WCF a WWF jsou určena nejen pro další testování, ale i pro
vážné nasazení při vývoji aplikací. Microsoft je údajně již využívá při tvorbě
nových verzí produktů SharePoint a BizTalk Server. V reálném provozu je
využívají i jiné společnosti, například Emerson Process Management (EPM).
Právě vývojáři EPM považují WCF za bezpečnější, než současné COM nebo .Net.
Ačkoli byly uvolněné nástroje navrženy pro systém Vista, mohou bez problémů
spolupracovat i s Windows XP a 2003.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.