Web jako informační pracovník nová profese?

Jak zkvalitnit a urychlit tok informací mezi dodavatelem a zákazníkem? Na tuto otázku, která je zde už od nepaměti, se ...


Jak zkvalitnit a urychlit tok informací mezi dodavatelem a zákazníkem? Na tuto
otázku, která je zde už od nepaměti, se odpovědi stále liší. Velké firmy,
počínaje Gatesovým Microsoftem až po Schrempův Daimler-Chrysler to vidí svojí
globální optikou, zatímco malé a střední firmy v tomto zase zaujímají své
odlišné specifické postoje. Bill Gates se domnívá, že kupující a prodávající se
navzájem najdou bez tření způsobeného zprostředkujícím článkem. Jiní to chápou
jako dost spornou záležitost. Někteří z velkých šéfů se domnívají, že bude
obrovské množství informačního odpadu a že bude nutné přece jen mít nějaké
prostředníky, aby ho přebrali. Půjde prý například o informátory z oboru
služeb, včetně švadleny, která bude zákaznici informovat o vývoji práce na
jejím kostýmu,
stejně jako informační službu burzovního makléře, který bude v každém "horkém"
okamžiku v kontaktu se svým klientem.
Takřka všichni se shodují, že v průběhu několika příštích let proběhne stále
více pracovních informací a nakonec i samotné práce prostřednictvím Webu. Už
dnes je z toho hodně vidět ve formě e-mailu. Názor, že se bude přes nové médium
dodávat i práce, představuje něco, čeho si současný uživatel Webu zřejmě ještě
není téměř vědom. Odborníci se ovšem domnívají, že právě odtud bude plynout
velký přínos.
Zkušenosti z tak velké společnosti, jakou je British Petroleum ukazují, že již
dnes je asi 200 jejích pracovníků vzájemně propojeno technologií vysoké úrovně
bez ohledu na čas a prostor. Tok informací je pro ně alfou a omegou, neboť se
jedná o krizové týmy, které řeší pohotovost na naftových polích po celém světě.
Jako příklad jejich nasazení lze uvést modelovou situaci, že se na některém
ropném poli vyskytnou nějaké těžební či produkční potíže. Lidé, kteří tvoří
výkonné týmy, jsou z různých koutů světa a díky počítačům nemusí hned
startovat, ale mohou se s nimi okamžitě spojit, aniž by opustili své místo. A
tito lidé, třeba jinak vědci, profesoři nebo badatelé, budou zasahovat tak, že
se na základě bleskově doručených informací stejně bleskově rozhodnou o řešení,
které během sekundy dospěje k výkonným četám v ohnisku problému.
Ano, samotná idea vydávat pokyny z klidu svých pracoven vzdálených tisíce
kilometrů, není vůbec tak žádoucí, jak by si leckdo mohl v dobré víře myslet.
Všichni tito lidé, byť jsou třeba vysokoškolskými profesory za katedrou nebo
badateli v laboratoři, se leckomu nejeví jako příliš produktivní. Ale stejně
tak si lze představit "high-tech" systémy propojené po celém světě
vysokorychlostními linkami. Zní to téměř jako scéna z nějakého sci-fi románu,
kdy expert na likvidaci požárů na ropných polích, žijící v Texasu, se večer
baví se svou rodinou v příjemném prostředí svého krásného domu s bazénem a
současně pracuje v těžkém ovzduší prosyceném kouřem, plynem a všudypřítomným
nebezpečím explozí.
Webové stránky, e-mail, Internet, intranet a všechny tyto a další nejmodernější
způsovy komunikace využívají nejen obří monopoly, ale ve stále větší míře i
středně velké a rovněž i malé firmy. Vezměmě si např. firmu Stephena Siegela UV
Process Supply. Tato chicagská firma skládající se z pouhých 8 zaměstnanců je
od samého začátku vedena v duchu maximálního využívání všech dostupných způsobů
rychlé, spolehlivé a nepříliš nákladné informace. Není divu, vždyť
prostřednictvím webových stránek informuje potenciální zákazníky o
komponentech, které připravuje pro firmy používající ultrafialové světlo pro
tisk. A navíc, stejnou elektronickou cestou tyto obchody rovněž provádí.
V minulosti to probíhalo tak, že když měli zákazníci nějaký problém s
materiálem, tak se telefonicky spojili se Siegelem, jenž v oboru pracuje již
přes 20 let. Bylo to vždy dobré pro zákazníka, ale nikoliv pro Siegela, který
musel takovým telefonátům obvykle věnovat asi celou třetinu pracovní doby. Co
se pak změnilo? Siegel se rozhodl investovat nejdříve do programu objednávek
založeného na faxmodemu. Zákazník, který měl nějaký problém nebo objednávku,
byl prostě automaticky propojen na systém, který mu poskytl volbu z několika
stovek technických řešení. Dokument, který si zákazník vybral, byl pak zpětně
poslán faxem a to zdarma.
Fax z 80. let byl vystřídán v 90. letech e-mailem. Siegelova firma UV Process
Supply se integrovala do systému katalogových služeb cestou Internetu, kde je
informace o každém produktu doprovázena instrukcemi o tom, jak postupovat při
jejím objedání, platbě a zapojení do systému, se kterým zákazník pracuje.
Siegel tvrdí, že tento systém pokrývá průměrně 20 až 30 informací denně a že je
využíván prakticky všemi zákazníky. Slovíčko "prakticky" si ponechává jako
rezervu, protože stále ještě má mezi svými jinak dlouholetými a věrnými klienty
lidi se silnými sklony k technofobii. I proto ještě telefon nezrušil.
9 0725 / orn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.