Web pro handheldy

Zvýšit použitelnost webových stránek pro kapesní počítače a mobilní telefony by mohl nový standard doporučený kon...


Zvýšit použitelnost webových stránek pro kapesní počítače a mobilní telefony by
mohl nový standard doporučený konsorciu W3C.
Návrh specifikace je zatím znám pod názvem Composite Capability/Preference
Profiles (CC/PP): Structures and Vocabularies 1.0. Převedeno do lidského jazyka
by nový standard měl umožnit např. rozpoznávání typu připojeného zařízení na
straně webového serveru. Konkrétní mobilní telefon by potom dostával informace
přizpůsobené velikosti jeho displeje. Přitom samozřejmě zbývá vyřešit řadu
problémů: funkci cache a proxy serverů či fakt, že vedle HTTP dnes existuje
řada dalších přenosových technologií a standardů, např. SOAP.
CC/PP 1.0 využívá principů sémantického webu, konkrétně RDF (Resource
Description Framework). Pracovní skupina, která pracuje na vývoji standardu,
zahrnuje např. firmy Nokia, NTT DoCoMo, SAP či Sun.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.