Web se stává virtuálním supermarketem

Obchodní aplikace na Webu razantně přibývají. Vyhlídky jsou růžové: podle některých odhadů by do 9 let mělo přip...


Obchodní aplikace na Webu razantně přibývají. Vyhlídky jsou růžové: podle
některých odhadů by do 9 let mělo připadnout již 70 % veškerého obratu obchodu
na webové technologie.
GartnerGroup odhaduje, že asi do roku 2008 již 70 % obratu v oboru
business-to-business (tedy mezi firmami) bude generováno pomocí webových
technologií. Podobné optimistické vyhlídky přisuzuje i obchodu v oblasti
business-to-consumer (tedy mezi firmou a konečným spotřebitelem.)
"Právě na Frontendu (tedy cílovém počítači) u klienta dochází nyní k prudkému
vývoji," míní Tony Fricko z javového technologického centra u IBM ve Velké
Británii. E-business je zajímavý tam, kde existují dialogy mezi zákazníky,
dodavateli, obchodními partnery, jedním slovem: všude. Vzhledem k rostoucímu
objemu Webu jsou podniky na celém světě v této době silně zaměstnány vývojem
aplikací pro tuto platformu a přizpůsobením svých obchodů těmto aplikacím.
Je tu Java a XML
Pro Tonyho Fricka představuje Java "podstatný příslib nezávislé platformy pro
programy." Jazyk XML je pak prostředníkem, který umožňuje univerzální
vyměnitelnost dat.
"Nejběžnější základní vzor aplikací založených na Webu spočívá v návrhu
prezentační úrovně podle obchodní logiky," poznamenává Fricko. Konečný stav
systému pak odpovídá situaci, kdy je možné co nejjednodušeji uspořádat klienta
tak, aby došlo k efektivnímu využívání systému v pozadí.
Obchodní procesy by přitom měly být změnami způsobu prezentace zatíženy co
možná nejméně. Pokud jsou obě úrovně úzce propojeny, má každá změna za následek
změny v obchodní logice na cílové stanici což zvyšuje náklady. Je proto třeba
usilovat o otevřenost u přístupových technologií ve spojení s klientem. Zde má
podle Fricka rovněž smysl použít HTML (od verze 3.2) "jako nejmenší společný
jmenovatel".
Teprve pro komunikaci mezi více systémy je efektivní nasazovat XML a Javu.
Servlety rozhodnou, jak budou připravena data a Java Server Pages se postarají
o jejich šíření směrem k partnerům. Obchodní logika bude implementována
prostřednictvím technologie Enterprise Java, čímž se lze zbavit řady
nepříjemných logických problémů.
Nákupy za nejlepší světové ceny
Nákupní oddělení podniků musí být špičkové, aby byl rozdíl v nákupních a
prodejních cenách pokud možno maximální. Neexistuje žádná platforma, která by
se hodila pro vyřešení tohoto úkolu lépe než Internet. Řada firem již Internet
takto využívá, v nedávné době se přidal i koncern Siemens. Jeho "Ekportal" (Ek
jako Einkauf, tedy nákup) je informační a komunikační platformou pro cca 350
domácích nákupních oddělení a jejich 4 000 nákupčích.
Portál je přímo svázán s podnikovým systémem ERP. Z něj pak vychází analýza
veškerých dat jako základna pro strategická obchodní rozhodnutí (volba
produktů, podmínek, přednostních dodavatelů apod.). Vedlejším efektem je i
redukce spotřeby papíru, která podle Manfreda Klennera ze Siemensu "má činit
něco mezi 90-95 %".
Dalšími výhodami použití Internetu jsou zkrácení časového období potřebného pro
uskutečnění obchodu, snadnější koncentrace na klíčové dodavatele, nové možnosti
kooperace, jakož i přesunutí kooperativních úkolů nákupu na zákazníka. Což jsou
skutečně pádné argumenty.
0 0055 / pen
Trodat Commerce Network
Již více než 60 let existuje v Rakousku společnost Trodat, která je i u nás
velmi dobře známá svými samonamáčecími razítky. Na samém sklonku minulého roku
uvedla do provozu svou "Commerce Network" na pilotním trhu v Americe. Na podzim
letošního roku má být k dispozici její evropská verze.
Navržený systém umožňuje elektronické svázání objednacích a skladovacích
transakcí ve výrobě i ve velkoobchodech. "Strategie definuje technologické
nasazení a ne naopak," zdůrazňuje vedoucí projektu Stephan Dorfmeister. Třikrát
prý kvůli tomu musel revidovat technologické rozhodnutí (naposled 6 týdnů před
implementací).
Základním předpokladem pro úspěch projektu je podle něj intenzivní dialog s
marketingovým a odbytovým oddělením. "Využíval jsem téměř polovinu svého
pracovního času k jednání s partnery," říká Dorfmeister. Datová výměna je
založena na XML, část však i na EDI "to kvůli setrvačnosti obchodníků." Pro
výměnu objektů a dokumentů mezi XML je využíván systém pro workflow m2 od
společnosti Intos.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.