WebDAV chrání spolupráci

Na webových technologiích založený Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) je rozšířením HTTP, které ...


Na webových technologiích založený Web-based Distributed Authoring and
Versioning (WebDAV) je rozšířením HTTP, které uživatelům umožňuje spolupracovat
prostřednictvím internetu. Organizace Internet Engineering Task Force jej
schválila jako standardní specifikaci v roce 1998.
Implementaci WebDAV lze nalézt ve webových serverech jako Apache či Microsoft
Internet Information Server a v současnosti je podporován také mnohými z
předních prodejců systémů pro správu dokumentů či obsahu. Funkcionalita WebDAV
je zabudována také do operačních systémů včetně Windows, Mac OS X, jakož i do
populárních aplikací firem Adobe Systems, Lotus Development, Microsoft a
dalších.
Protokol totiž zajišťuje dodatečné funkce, které uživatelům umožňují nejen
přístup k souborům přes internet, ale i jejich editaci. Jednoduše řečeno tedy
umožňuje snadnou a bezpečnou spolupráci odkudkoliv přes internet.
Uživatel editující dokument uložený na WebDAV serveru může soubor uzamknout, a
zabránit tak komukoliv v přepisu změn provedených při jeho editaci. Kontrola
verzí ve WebDAV pak uživatelům jasně říká, která verze dokumentu je
nejaktuálnější.
Funkce pro řízení přístupu prostřednictvím protokolu WebDAV poskytují vyspělé
možnosti pro kontrolu oprávnění ke čtení, zápisu a sdílení každého souboru, což
dále přispívá ke zvýšení bezpečnosti příslušného systému či aplikace. Někteří z
analytiků nedávno upozornili také na to, že funkce správy dokumentů, jimiž
WebDAV disponuje, z něj mohou učinit z hlediska nákladů výhodnou alternativu k
tradičním produktům určeným pro správu dokumentů.
Jakožto rozšíření HTTP definuje WebDAV několik metod správy dokumentů, jako
jsou např. základní funkce typu Copy, Move či Mkcol (pro vytváření nových
složek na webu). Metody Lock a Unlock pak zajišťují možnost ochrany při
provádění změn v dokumentu autorem. Propfind a Proppatch umožňují procházení
složek a flexibilní správu metadat. Všechny tyto metody pracují na bázi HTTP,
takže kterýkoliv webový server, jenž podporuje WebDAV, poskytuje integrovaný
systém pro bezpečný authoring dokumentů.
Uveďme si některé scénáře ilustrující situace, k jejichž řešení byl WebDAV
navržen:
Prodejní tým pracující ve vzdálených kancelářích či pobočkách nebo při
obchodních cestách potřebuje mít přístup k informacím o posledních produktových
novinkách společnosti. Tato informace je ukládána na firemním serveru s
podporou WebDAV. Ačkoliv členové týmu používají různé aplikace a síťové
přístupové metody, všichni mohou využít HTTP a WebDAV k prohlížení a úpravám
prodejních materiálů pro své vlastní potřeby. A co je důležité často se tak
děje bez nutnosti opustit svoji standardní desktopovou aplikaci.
Nemocnice se potřebuje ujistit, že informace o pacientech, které si vyměňují
lékaři a laboranti, jsou dobře zabezpečny. Je zřejmé, že posílání dokumentů v
podobě příloh e-mailů nesplňuje požadavky na moderní spolupráci, navíc jsou
přílohy v mnohých případech příliš objemné pro jednoduché sdílení
prostřednictvím e-mailu. Proto se rozhodnou pro nasazení serveru kompatibilního
s WebDAV, který umožňuje správu souborů s informacemi o jejich pacientech, díky
němuž si jednotliví uživatelé mohou vyměňovat bezpečné odkazy na soubory
namísto zasílání dat formou příloh. Veškerý přístup k souborům může být
autentizován proti LDAP serveru nemocnice a všechny přenosy souborů jsou
šifrovány prostřednictvím SSL, což ještě zvyšuje bezpečnost celého systému.
Uvedené problémy by sice mohlo pomoci vyřešit FTP, pro většinu běžných
uživatelů je však práce s ním příliš komplexní a navíc neposkytuje možnosti
zabezpečení srovnatelné se systémy založenými na WebDAV.
Kam tedy WebDAV patří? Je docela možné, že pro většinu uživatelů zůstane i
nadále téměř neviditelným a přitom bude součástí většiny denně používaných
aplikací. Protokol už v současnosti dostává svému slibu rozšířit běžné
souborové systémy za hranice sítí LAN na všechny uživatele a zdroje na
internetu a jeho použití bude stále častější.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.