WebDAV přichází na scénu

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) je soubor nadstaveb protokolu HTTP, které uživatelům umožňují sp...


WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) je soubor nadstaveb
protokolu HTTP, které uživatelům umožňují spolupráci při editaci a správě
souborů na vzdáleném webovém serveru. Zatímco využití Internetu bylo historicky
limitováno v podstatě pouze na zobrazování a download dat, protokol WebDAV
vestavěný do softwarových produktů a systémů je prostředkem, díky němuž může
dojít ke změně úlohy Internetu v "zapisovatelné" médium schopné podporovat
spolupráci a distribuované sdílení souborů.
Protokol, který je ještě stále vylepšován ve standardizačním procesu IETF
(Internet Engineering Task Force), nabízí množství užitečných funkcí patří mezi
ně možnost zamykání/odemykání souborů pro zamezení provádění změn obsahu,
využití XML pro ukládání metadat nebo funkce pro vzdálenou správu souborů jako
kopírování a přesun dat. Pro zajištění bezpečnosti je do protokolu WebDAV
přidána i podpora technologie SSL (Secure Socket Layer) a přenášená data jsou
"zabalena" do 128bitové šifry. Zdokonalovány jsou nyní další důležité funkce
jako správa a kontrola verzí nebo možnost nastavit/určit seznamy pro kontrolu
přístupů.
Mezi množstvím potenciálních aplikací WebDAV je podle Billa Northa, ředitele
výzkumu oblasti storage softwaru v IDC, největším příslibem pro byznysové
uživatele bezpečné sdílení souborů na Webu. "Přístup pro více uživatelů k běžně
používaným souborům a datům prostřednictvím WebDAV eliminuje mnohá nebezpečí
vzniku nekonzistencí a chyb v informacích a současně zlepšuje efektivitu práce
uživatelů s daty," říká North.
Typickým příkladem může být případ, kdy více vzdálených uživatelů pracujících
se softwarem využívajícím WebDAV může spolupracovat na sdílených dokumentech,
ať už se nacházejí kdekoliv, tak dlouho, dokud mají přístup k Internetu.
Dalším potenciálním využitím WebDAV je editace obsahu a správa dokumentů
prostřednictvím Webu nebo virtuální vývoj produktů v prostředí "distribuovaných
podniků".
"Dnes je stav vývoje protokolu ve fázi, kdy dospěl ke své kvalitativní
zralosti, a zajišťuje užitečné funkce v produktech, které už jsou nabízeny na
trhu," říká North. WebDAV v praxi
Např. firma Xythos, poskytovatel softwaru pro správu souborů, postavila kolem
protokolu WebDAV svůj produkt WebFile Server (WFS), který může pracovat nad
různými operačními systémy a platformami. Jim Till, viceprezident společnosti
pro prodej a marketing, říká: "Ve WFS umožňujeme bezpečné sdílení souborů přes
Síť, přičemž dosáhnete stejného stupně bezpečnosti při sdílení souborů jako v
lokální síti LAN, ovšem rozšířené na celý Internet nezávisle na tom, jakým
disponujete připojením. Tím se podstatně zjednodušuje týmová práce uživatelů v
různém čase a na různých místech, bez jakéhokoliv vlivu vzdálenosti."
Mezitím i společnost Oracle začala podporovat WebDAV v systému iFS (Internet
File System) a do konce roku hodlá přidat funkcionalitu tohoto protokolu do
druhé verze (Release 2) produktu Oracle9i AS Portal. Podpora WebDAV v portálu
rozšiřuje jeho možnosti o manipulaci se soubory, možnost přístupu k nim,
editace a ukládání. "V protokolu WebDAV vidíme velmi slibnou technologii, která
s největší pravděpodobností nahradí FTP, neboť přináší mnohem bohatší služby,"
dodává George Demarest, ředitel marketingu databází v Oraclu. Ani Microsoft
nezůstává pozadu a podporu pro WebDAV zabudoval např. do SharePoint Portal
Serveru, Office XP i Windows XP, která byla uvedena koncem října. Integrace
podpory standardu je ve Windows XP velmi důležitá, neboť jeho vlastností může
využívat kterákoliv aplikace, která pod tímto operačním systémem pracuje.
Výhod protokolu pro týmovou práci však využívají i operační systémy dalších
firem, jako např. Apple Computer nebo Novell. Apple přidal podporu WebDAV do
systému Mac OS X, v případě Novellu se to týká Netwaru ve verzi 5.1 a nedávno
uvedeného Netwaru 6.
Z dalších výrobců softwaru můžeme jmenovat např. společnost Adobe Systems,
jejíž nejnovější 5. verze Acrobata také těží z vlastností zmiňovaného
protokolu, čímž uživatelům umožňuje editaci i spolupráci při tvorbě PDF
dokumentů přes Web.
Jeden z uživatelů aplikace Acrobat, prodejce komunikačních zařízení Marconi, má
v plánu využít funkce WebDAV v Acrobatu 5.0 pro modernizaci a zefektivnění
procesu editace dokumentace produktů. Současná podoba procesu, kdy jsou
shromažďovány komentáře a poznámky od expertů z celé firmy, kteří reagují na
nejrůznější problémy, vyžaduje po autorovi dokumentu shromažďovat veškeré
komentáře a poté řešit případné sporné příspěvky.
Beverly Hrablook, ředitelka IT firmy Marconi, k tomu říká: "Jestliže budeme
využívat WebDAV, abychom recenzentům a přispěvatelům umožnili sledovat veškeré
komentáře a vyvarovat se pozdějších konfliktů, můžeme ušetřit množství času v
procesu tvorby dokumentace tím, že problémy vyřešíme ihned."
1 1924 / wep
Klíčové funkce protokolu WebDAV
Zamykání: Řešení kontroly zápisu, resp. uzamykání souboru, je v prostředí
umožňujícím sdílení a spolupráci dat naprosto nezbytné, aby nedocházelo k
přepisování změn provedených různými pracovníky. Pomocí uzamykání je zajištěno,
že případné změny budou před zápisem do souboru překontrolovány. WebDAV nabízí
dva druhy klíčů jedinečný a sdílený. Sdílené klíče jsou ideální tam, kde
jednotliví zaměstnanci potřebují sledovat aktivity ostatních, jedinečný klíč
pak poskytuje vyšší stupeň ochrany proti konfliktům, jestliže spolupracovníci
nejsou v těsném kontaktu nebo kde může docházet k zásadnějším neshodám při
práci na daném dokumentu.
Vlastnosti: K veškerým datům jsou přidruženy další potřebné informace, jako
např. název a jméno autora dokumentu, jeho délka, datum vytvoření atd. Tyto
informace (metadata) jsou nezbytné pro možnost úspěšného prohledávání zdrojů
informací. Vlastnosti, které WebDAV přiřazuje souborům či dokumentům, se
skládají ze jména a hodnoty, přičemž jméno je tvořeno URL adresou a hodnotu
představuje sekvence XML dat.
Vzdálená správa souborů: Aplikace nebo operační systém, který podporuje
protokol WebDAV, umožňuje přístup, editaci a vzdálenou správu souborů včetně
funkcí jako kopírování, mazání, přejmenování apod.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.