WebDAV usnadňuje týmovou spolupráci na dálku

DEFINICE WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) představuje standardizovanou, platformě nezávislou sadu r...


DEFINICE
WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) představuje
standardizovanou, platformě nezávislou sadu rozšíření protokolu HTTP 1.1, která
umožňuje spolupráci uživatelů přes internet, a to prostřednictvím úprav a
správy souborů na dálku. V současnosti ji již podporuje řada komerčně
dostupných produktů.
S tím, jak stále větší počet firem využívá projektové týmy, jejichž členové se
nacházejí na různých místech světa často v různých zemích, na různých
kontinentech a v různých časových pásmech dramaticky narůstá potřeba nástrojů
pro efektivní elektronickou spolupráci. Existuje celá škála produktů, které se
pokoušejí problém řešit, a většina z nich využívá jedinou společnou technologii.
Tou technologií je WebDAV, nebo také prostě DAV. Jde o standard, jenž dále
rozšiřuje schopnosti HTTP 1.1, tedy protokolu, který je oporou celého
internetu. Ono rozšíření schopností pak směřuje právě do oblasti elektronické
spolupráce.
HTTP umožňuje uživatelům číst obsah, který již byl na webu zveřejněn, ale
nedává k dispozici žádný jednoduchý způsob, jak by uživatelé mohli přidávat
obsah nový, případně jak by mohli upravovat existující webové dokumenty.
Protokol HTTP totiž nezná žádnou standardní metodu pro přesouvání souborů,
jejich uzamykání a odemykání či přidávání informací o jejich vlastnostech.
WebDAV standardizuje všechny tyto funkce, tudíž dovoluje na web vedle čtení
také zapisovat, a to způsobem umožňujícím vzájemnou spolupráci.
První návrh specifikace WebDAV se objevil v roce 1996, přičemž současný
standard RFC 2518 byl zveřejněn skupinou IETF (Internet Engineering Task Force)
v únoru 1999. Rozšíření o podporu verzování bylo zveřejněno v RFC 3523 v březnu
2002.

Bližší pohled
WebDAV rozšiřuje HTTP přidáním nových funkcí, ke kterým patří:
Delete: slouží k mazání dokumentů a dalších zdrojů.
PropFind a PropPatch: slouží ke čtení a zápisu metadat (rovněž nazývaných
charakteristikami či vlastnostmi) zdrojů.
MkCol: využívá se k vytváření nových DAV kolekcí (ty si lze představit jako
složky sloužící k uspořádání dat).
Copy a Move: slouží ke kopírování a přesun dokumentů a dalších zdrojů.
Lock a Unlock: prostřednictvím zámku chrání před úpravami soubory v případech,
kdy se více uživatelů snaží přistoupit ke stejnému dokumentu.
CheckOut a CheckIn: umožňuje kontrolu a sledování verzí.
Hlavičky HTTP nejsou dostatečně dlouhé k ošetření některých požadavků, takže
WebDAV využívá k formátování takových požadavků a k ukládání veškerých
vlastností zdrojů XML. Kontrola verzí pomocí WebDAV dovoluje uživatelům
zjistit, která verze dokumentu je právě nejnovější.

Jak to funguje
Řekněme, že spolupracujete na projektu se dvěma či více skupinami,
nacházejícími se ve vzdálené lokalitě. Pro vzájemnou komunikaci o stavu
projektu pravděpodobně využíváte e-mail posíláte si různé revize dokumentů tam
a zase zpět v kopiích určených všem.
Pokud máte štěstí, vaše firma disponuje systémem pro správu dokumentů nebo pro
elektronickou spolupráci, takže se daří věci zorganizovat, kontrolovat verze a
sledovat změny. Ale co když ne?
S pomocí softwaru kompatibilního s WebDAV mohou členové týmu upravovat
dokumenty uložené na společném webovém serveru, který je přístupný jak
prostřednictvím firemní sítě, tak přes internet (a je chráněn dle potřeby
firewallem a pomocí VPN), ke kterému mohou všichni členové přistupovat
prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiného programu.
Mechanismus pro uzamykání souborů zabraňuje tomu, aby někdo nedopatřením
přepsal změny v souboru provedené někým dalším, pokud oba pracují na tomtéž
dokumentu současně. Můžete také omezit přístupové práva, ukládat verze pro
pozdější využití, jako autor spravovat metadata a sledovat data provedení změn.
Společnost Xythos Software například nabízí produkt pro správu obsahu, WebFile
Server (WFS), který kombinuje WebDAV a SSL šifrování pro umožnění vzdáleného
přístupu k nestrukturovaným dokumentům. Tento produkt je využíván mimo jiné
mnoha zdravotnickými zařízeními v USA, jimž pomáhá splnit požadavky, které na
ně klade legislativa.
Uživatelé mohou přistupovat k dokumentům přes protokol WFS, který zajišťuje
kontrolu oprávnění a bezpečný vzdálený přístup. WFS je integrován do mnoha
aplikací pro osobní počítače, včetně Microsoft Office, a také sleduje všechny
přístupy a změny daných dokumentů.
Interoperabilita
WebDAV se postupně silně prosazuje v produktech pro webovou infrastrukturu. Dva
nejvyužívanější webové servery Apache a Microsoft IIS jsou s ním kompatibilní,
stejně jako systémy pro správu dokumentů a obsahu od firem Documentum, Vignette
nebo BroadVision. Rozšíření DAV podporují také Microsoft Office XP, Office
2003, SharePoint Portal Server, Macromedia Dreamweaver, Adobe GoLive a Adobe
Acrobat.
Podpora funkcí WebDAV je součástí operačních systémů Windows (verze 95 a
vyšší), Apple Mac OS X a Novell NetWare. Integrovaná podpora ve Windows XP
zprostředkovává podporu pro WebDAV libovolné aplikaci provozované na tomto
operačním systému.

Budoucnost DAV
V mnoha firmách se v rámci podnikových sítí ze statických dokumentů postupně
vyvinuly interaktivní formuláře a aktivní dokumenty. Se široce dostupnou
podporou WebDAV se společná tvorba webů pravděpodobně rozšíří z lokálních
webových serverů a intranetů na celý internet, a to jednoduše proto, že nový
software bude podporovat bezproblémovou spolupráci při tvorbě.
Skupina DAV Searching and Locating (DASL), spojená s IETF, pracuje na vývoji
způsobu prohledávání archivů podporujících WebDAV, a to na libovolné platformě.
Hlavní funkcí technologie DASL bude schopnost vyhledávat webové zdroje podle
jejich vlastností a obsahu textu. Jiná pracovní skupina se zaměřuje na problém
přístupových práv. Technologie WebDAV tak neustrnula a do budoucna lze očekávat
její další přizpůsobování se potřebám uživatelů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.