Weblogy: Deníky jednotlivců i firem

DEFINICE Jako weblog (nebo blog) je označován web, kam jeho majitel zaznamenává své myšlenky a osobní zkušenosti, př...


DEFINICE
Jako weblog (nebo blog) je označován web, kam jeho majitel zaznamenává své
myšlenky a osobní zkušenosti, případně komentáře ostatních a odkazy na další
webové zdroje. Blog může být osobní časopis nebo interaktivní fórum. Většina
weblogů je veřejných a lze je nalézt prostřednictvím vyhledávačů. Některé firmy
provozují veřejný weblog jako komunikační nástroj pro své zaměstnance.
Romány, deníčky, časopisy, sloupky, eseje, kroniky, poznámky a memoáry to je
jen několik z řady možností, jak uchovat své myšlenky a pocity, případně
události, které se okolo nás dějí. V naší počítačově gramotné společnosti,
která je dnes více než kdy jindy založena na informacích, byl vznik další formy
osobních zápisků formy, která využívá webových technologií nevyhnutelným.
Uvedená forma zápisků se nazývá weblog, což se ovšem často zkracuje prostě na
blog. Tento způsob publikace výrazně rozšířil obecné možnosti komentování
jakékoli současné události, šíření vlastních názorů a zkušeností i činění
veřejných prohlášení. Vytvořit vlastní blog je totiž tak snadné, že to zvládne
téměř každý a protože jej lze zrealizovat s takřka nulovými náklady, může si
jej každý i dovolit.
Tradiční papírové deníčky jsou nabízeny ve variantě se zamykatelnými pásky,
které mají zabránit cizím lidem, aby se seznámili s myšlenkami majitele. V
dnešním světě však, zdá se, doznal vztah k soukromí jistého posunu. Používání
weblogů znamená posun k veřejnému sdílení vlastních myšlenek.

Charakteristiky blogů
Jeden z prvních webloggerů, vývojář Dave Winer (www.script ing.com), tvrdí, že
weblogy mají určité charakteristiky, které shrnuje následovně:
Jsou osobní. Blogy jsou vytvářeny jednou osobou a vyjadřují zřetelně její
osobnost.
Jsou založené na webových technologiích. To umožňuje jejich častou aktualizaci,
snadnou správu a dostupnost prostřednictvím jakéhokoli webového prohlížeče.
Došlo k jejich zveřejnění. Automatické publikační nástroje pomáhají autorovi
předkládat jeho slova ostatním v atraktivním formátu a dávat je do souvislostí
s dalšími dokumenty na webu.
Jsou součástí komunity. Blogy obsahují odkazy na další blogy a weby, čímž
dávají najevo, že jsou součástí širšího světa.
V průběhu času se však vnímání blogů poněkud posunulo. Jednou z novějších
kategorií weblogů je tzv. komunitní blog, který je aktualizován nikoli jedním
člověkem, ale skupinou lidí a často mívá velkolepou prezentaci. Nejznámějším a
pravděpodobně nejranějším příkladem tohoto typu weblogů je blog na adrese
www.slashdot.com. Jde o zajímavý web, předkládající čtenářům množství zpráv i
zajímavých komentářů k Linuxu, k problémům open source, ale i článků o různých
zajímavostech zpravidla souvisejících s počítači. V květnu 2003 se zde např.
objevil článek o tom, jak postavit robota z disketové mechaniky.

Ohlédnutí
Weblogging jako zřetelně odlišná forma komunikace spatřil světlo světa v 90.
letech minulého století. Podle dostupných údajů zřejmě první stránku tohoto
typu vytvořil v červnu 1993 Marc Andreesen pro NCSA Mosaic dnes ji najdete v
archivu na adrese http://archive.ncsa.uiuc.
edu/SDG/Software/Mosaic/Docs/old-whats-new/whats-new-0693.html.
Se slovem weblog přišel v prosinci 1997 Jorn Barger označil tak svůj weblog
"Robot Wisdom Weblog" (www.robotwisdom.com). O dva roky později se objevila
kratší forma tohoto názvu, blog.
Na počátku roku 1999 obsahoval nejznámější seznam blogů 23 existujících
weblogů, existovalo však jistě i několik dalších, nepodchycených. Na počátku
ledna 2003 informovala společnost Pyra Labs ze San Franciska o více než 1
milionu registrovaných uživatelů Bloggeru, což je její služba zahrnující volně
šiřitelný software a hosting pro webloggery. (O měsíc později byla společnost
Pyra Labs koupena Googlem).

Dopad bloggingu
Většina webloggerů se zdá být dychtivými čtenáři cizích blogů a na vlastních
weblogových stránkách mívá linky na mnohé z nich. Řada webů existuje dokonce
pouze proto, aby obsahovala odkazy na blogy, rozdělené často podle témat,
kterými se zabývají, případně podle jejich regionálního umístění. Mnohé blogy
jsou součástí webringů prolinkovaných sad webů, které poskytují navigaci od
jednoho k druhému.
Je možná trochu překvapující, že se řada webloggerů nezajímá o počítače. Je to
pro ně nástroj k práci, k publikování jejich deníku, ale nic víc.
Abychom si demonstrovali sílu komunity bloggerů, připomeňme případ amerického
senátora Trenta Lotta, který pronesl jisté, podle některých rasistické, výroky
na adresu senátora Stroma Thurmonda. O této události loni informoval jako první
web ABCNews.com. Prvními lidmi, kteří situaci komentovali, byli do politiky
zapálení webloggeři ti situaci široce diskutovali v rámci svých blogů o
víkendu, který po události následoval. Celý případ se v bloggerské komunitě
velmi rychle rozšířil, což následně pomohlo zvýšit zájem oficiálních médií. Ta
se v následujícím týdnu zabývala jak Lottovým výrokem, tak i dalšími
souvisejícími okolnostmi. Výsledkem byla Lottova rezignace na post lídra
většiny v amerického Senátu.
Někdy je těžké docenit důležitost osobních poznámek a vyjádření k určitým
historickým událostem. Připomeňme jen poznámky Samuela Pepyse ohledně života v
17. století v Anglii nebo deník Anny Frankové zachycující její zkušenosti z
druhé světové války v Amsterdamu. Takové záznamy osobních zkušeností a myšlenek
jsou zásadním příspěvkem, umožňujícím porozumět epoše, ve které byly napsány.
Možná, že některý z weblogů tak v budoucnosti usnadní pochopení epochy naší.

V byznysu
Poslední vývoj směřuje také k použití veřejných weblogů jako vhodného
prostředku k obchodní komunikaci. Dan Bricklin, autor softwaru VisiCalc a
zakladatel americké společnosti Trellix, ve svém vlastním weblogu komentuje
užitečnost veřejných blogů: "Normální součástí práce mnohých konzultantů je
chodit na různé schůzky a konference a být tam aktivní. Tím, že se zapojují do
diskusí, ukazují své znalosti a zkušenosti. Blog je způsobem, jak ukázat svou
zdatnost v určitém oboru a stát se důvěryhodnou autoritou bez toho, abyste
museli cestovat."
Dobrým příkladem využití weblogů ve firemní sféře může být společnost Jupiter
Research, součást firmy Jupitermedia, která začala letos v lednu zveřejňovat
weblogy svých analytiků na stránce http://weblogs.jupiterre search.com. Čtenář
zde v případě zájmu o bližší informace o autorovi najde i jeho profesní
životopis, který mu může pomoci rozhodnout se ohledně relevantnosti
předkládaných postřehů.

Jak na vlastní weblog
Nejjednodušší cestou, jak začít s vlastním globálně dostupným weblogem, je
využít webu společnosti Pyra Labs (dnes vlastněna Googlem) na adrese
www.blogger.com a zaregistrovat se tu. Přehledné webové stránky vás provedou
všemi kroky potřebnými k vytvoření vlastního weblogu. Využívání Bloggeru je
bezplatné tedy, v jeho základní variantě. Za příplatek můžete získat vlastní
doménu druhé úrovně a některá další rozšíření. Existují i další weby nabízející
podobné služby, např. www.pitas.com nebo www.diary land.com. Na českém webu lze
využít např. služby na adrese bloguj.cz (v době psaní článku procházela
přestavbou).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.