Webová výuka nabývá na významu

Jedním z negativních jevů, které provázejí firmy působící v oblasti informačních technologií, je fluktuace zaměst...


Jedním z negativních jevů, které provázejí firmy působící v oblasti
informačních technologií, je fluktuace zaměstnanců. S odchodem každého
odborníka nutně vyvstává požadavek na vyškolení nového. A to je jen malá část
prostředků, které společnosti vynakládají na školení svých zaměstnanců.
Podle průzkumu společnosti IDC, provedeného mezi americkými firmami, bylo v
loňském roce vynaloženo na školicí programy v oblasti informačních technologií
9,13 mld. dolarů a toto číslo dále roste. Samozřejmně, v našich podmínkách
nepůjde o tak závratná čísla, ale i české firmy musí vynakládat na školení
svých odborníků nezanedbatelné prostředky.
A stejně jako v ostatních oblastech, i zde se začínají v posledních letech
stále více uplatňovat nové progresivní metody. Jednou z nich je webová výuka.
Podstata tohoto způsobu výuky spočívá ve vytvoření speciálních programů, které
jsou umístěny na Webu, případně na CD-ROMu či disketě. Software umožňující
tvorbu on-line kurzů navíc podporuje jejich správu a sledování výkonu studentů.
Webová výuka samozřejmě není vhodná pro všechny druhy vzdělávání, např. není
ideální ji použít pro provádění praktických kurzů, ale v řadě případů poskytuje
efektivnější a méně nákladnější alternativu ke klasické výuce ve třídách.
Článek, který vám nabízíme na str. 4, přináší základní informace o webové
výuce, přínosy jejího využití a srovnání 2 hlavních produktů na trhu. Můžete si
přečíst i zmiňovaný průzkum tohoto segmentu trhu provedený společností IDC.
9 0374 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.