Webová výuková řešení dálkové studium dneška

Pokud vám školení vašich zaměstnanců ukrajuje z rozpočtu a zdržuje lidi mimo pracoviště, uvažujte o on-line kurzech...


Pokud vám školení vašich zaměstnanců ukrajuje z rozpočtu a zdržuje lidi mimo
pracoviště, uvažujte o on-line kurzech. S využitím správného softwaru se jedná
o velmi dobrou alternativu.
V dnešní době se získávání nových dovedností a znalostí stalo nedílnou součástí
většiny zaměstnání. Pokaždé, když oddělení informatiky zdokonaluje firemní
operační systém nebo e-mailovou aplikaci, musí být proškoleno celé osazenstvo.
Produktoví manažeři a prodejci musí být trvale informováni o výrobcích a nových
prodejních metodách. Vývojáři a analytici musejí zvládat nejnovější
technologie. Pokud jsou zaměstnanci navíc roztroušeni po větším uzemí, musí
vedení buď organizovat školení na každém pracovišti, nebo svážet zaměstnance na
místo, kde tyto kurzy probíhají, což je nákladné a nepohodlné. Z těchto důvodů
se stává velmi zajímavou alternativou internetová výuka.

Webové školení
Školení po Webu, neboli instruktáže poskytované prostřednictvím Internetu nebo
intranetu s využitím webového browseru, jsou levnější, účinnější a někdy
efektivnější než klasická výuka ve třídách. V tomto srovnávacím testu jsme
vyzkoušeli dva z předních produktů na trhu výukových řešení založených na Webu,
abychom zjistili, který z nich nám umožní efektivně provozovat on--line kurzy.
Zvolili jsme produkty, které by řešily typický podnikatelský problém.
Výrobce stavebních materiálů zaměstnává 500 prodejců v pěti lokalitách. Každý
prodejce musí být pravidelně doškolován ve znalostech o prodávaném sortimentu.
Naším cílem bylo nalézt cestu k tomu, jak efektivně snížit náklady na školení,
ale udržet přitom znalosti personálu o výrobcích na výši.
Protože na trhu existuje více produktů založených na Webu, než můžeme
postihnout v jednom vydání, rozhodli jsme se v první fázi otestovat řešení,
které nabízí firma Asymetrix Learning Systems a jež zahrnuje Asymetrix Tool
Book II Assistant 6.1a a Asymetrix Librarian 6.01, a na řešení firmy Docent,
jehož složkami jsou Docent 2.0 a MicrosoftFrontPage 98. Mezi další známá řešení
patří např. produkty firem Allen Communications, Macromedia, MicroMedium a WBT
Systems.

Od základů
Pokud uvažujete o využití webové výuky k tomu, abyste naučili zaměstnance
ovládat nový software, nebo ke školení pracovníků IT, nemusíte nutně začít
vytvářet výukový program od úplného začátku. Řada firem prodává předem
připravené kurzy na množství témat v nejrůznějších oborech na CD-ROMu. Pokud
ale potřebujete školení, které má odrážet specifické potřeby vaší firmy, bude
třeba, abyste si je vytvořili sami.
Zavádění webových výukových programů probíhá ve 3 fázích, které jsme
reflektovali při našem testování. Nejprve někdo vytvoří programové vybavení pro
výuku s využitím určitého produktu, jako je např. FrontPage. Potom je toto
programové vybavení prostřednictvím Internetu, intranetu nebo na CD-ROMu
rozesláno studentům. A konečně někdo musí tyto programy spravovat, a sledovat
výkony studentů, aby byla zaručena efektivita programu.
Oba nástroje, které jsme posuzovali, nabízejí množství šablon a prvků typu
"táhni a pusť", díky nimž je jejich
používání snadné. V závislosti na složitosti problematiky se však může ukázat
jako potřebné najmout návrháře výukových programů, který kurz vytvoří nebo
alespoň navrhne šablony. Návrhář výukových programů rozumí technické stránce
věci a je schopen informace efektivně uspořádat tak, aby je zprostředkoval
způsobem, který bude uživateli blízký a snadno pochopitelný. Většina prodejců
doporučuje v počátečním stadiu projektu využít služeb návrháře.
Školení po Webu nabízí firmám jasné výhody. Uživatelé mohou postupovat takovou
rychlostí, která jim vyhovuje, a studovat v libovolném čase. Učitelé mohou
výukový program poslat prostřednictvím Internetu do kteréhokoliv počítače, aniž
by museli dělat program pro každou platformu. Není také zapotřebí žádného
speciálního mechanizmu doručování školení po Webu může být zpřístupněno z
kteréhokoliv počítače, kdekoliv na světě.
Jsou zde ale i určité nevýhody. Omezená šířka pásma znamená horší výkony pokud
jde o zvuk, video a grafiku, což způsobuje delší časy při natahování a může to
negativně ovlivnit učební proces. Některé výukové programy jsou příliš
statické, což omezuje úroveň interaktivity a je na překážku učení. Zavedení
výukového programu založeného na Webu může být časově náročné a nákladnější,
než byste očekávali, ale obvykle stojí méně než pravidelné cesty zaměstnanců na
stabilní výukové místo.
Webové výukové programy mohou být vynikající alternativou výuky ve třídách, ale
je třeba jich využívat výběrově. Jsou bezvadné pro scénáře podobné tomu, který
jsme zvolili my, kdy jsme vytvořili kurz pro výuku tématu relevantního jen pro
jednu firmu. Organizace je také široce používají v případech, kdy potřebují
naučit zaměstnance zacházet s novým softwarem, např. při upgradu e-mailu.
Nedoporučujeme však on-line školení používat pro praktické kurzy, jako je např.
určitý lékařský postup nebo stavební technika. V takovýchto situacích se nic
nevyrovná bezprostřední komunikaci.

Výsledky na první pohled
Školení po Webu si získává uznání na pracovištích i na univerzitách jako
alternativa klasické výuky ve třídách, protože umožňuje studentům, aby
postupovali takovou rychlostí, která jim vyhovuje, na své úrovni a v čase,
který je pro ně nejvhodnější. Výuka ve třídách má nesporné přednosti, ale
odvádí zaměstnance od jejich práce a často nevystihuje specifické potřeby
jedince, který se jí účastní.
V našem testu jsme srovnávali 2 hlavní řešení webových učebních programů, která
vám pomohou vytvořit efektivní kurzy, odeslat je na potřebné místo po Internetu
a sledovat pokrok každého studenta s cílem posoudit efektivitu výuky.
Ačkoliv obě řešení plní svůj účel, Asymetrix Learning Systems přináší
jednodušší možnosti vytváření kurzů než Docent, jakož i šikovnější průvodce,
dobré schopnosti správy a úplný soubor zpráv, a to vše za nižší cenu než
Docent. Tato vítězná kombinace prvků umožňuje školitelům, personálním
pracovníkům, marketingovým manažerům a dalším profesím vypracovat efektivní
kurz, aniž by se předtím museli sami naučit nové technologie.

Asymetrix
Řešení Asymetrix získalo vyšší ohodnocení, když nás překvapilo svou
profesionalitou a odborností. Asymetrix usiluje o dokonalost po všech stránkách
své činnosti, od produktů a personálu až po své webové stránky a dokumentaci.
Výsledkem tohoto úsilí je vynikající řešení výuky prostřednictvím Webu za
rozumnou cenu.
Hlavní výhodou společnosti Asymetrix oproti Docentu je délka existence. Tato
společnost vyvíjí a nabízí on-line výukové systémy od roku 1994, což jí
poskytlo čas k vylepšování svých produktů i služeb. Asymetrix ToolBook II
Assistant 6.1a, nástroj určený k navrhování a tvorbě kurzů, poskytuje řadu
průvodců (wizardů) a šablon, které šikovným způsobem navigují uživatele celým
procesem. Umístění kurzu s pomocí ToolBook je rovněž snadné. O něco horší dojem
na nás udělal Asymetrix Librarian 6.01, nástroj pro sledování a správu, neboť
jeho použití je obtížnější než u nástroje Docent 2.0. Nicméně umožňuje
instruktorovi kontrolovat skupinu, sledovat pokroky studentů i výsledky testů.
Asymetrix skutečně vyniká v oblasti služeb. V rámci programu Jump Start jste
požádáni o vyplnění podrobného seznamu otázek, které se týkají vaší
infrastruktury, dříve než k vám vyšlou technika, aby u vás instaloval příslušný
software. Pokud i tak později narazíte na nějaký problém, personál technické
podpory je schopný a dokumentace vynikající.

Tvorba kurzů
Z řešení, která jsme hodnotili, nabízí Asymetrix inteligentnější nástroje k
vytváření učebních programů na Webu. Protože je snadno použitelný, bude se
hodit každé organizaci, která potřebuje vytvořit a publikovat výukový program
pro své zaměstnance, aniž by se při tom musela obracet na kvalifikovaného
vývojáře.
Delší doba působení Asymetrixu v oboru on-line výuky je vidět na všem, co nese
její značku od produktů přes webové stránky až po dokumentaci a technickou
podporu. Zdá se, že i členové uživatelské skupiny Asymetrix jsou se společností
i s jejími produkty opravdu spokojeni. U firmy Docent jsme takovýto dojem
prostě neměli.
Řešení Asymetrix má 2 hlavní složky ToolBook II Assistant 6.1a a Librarian
6.01. ToolBook slouží pro vytvoření a umístění kurzu, Librarian pro správu
kurzu, sledování studentů a umožnění on-line spolupráce.
Asymetrix převyšuje Docent tím, že poskytuje veškeré nástroje, které
potřebujete k vytvoření složitého kurzu. Má vše, co potřebujete k tomu, abyste
vytvářeli otázky, bodové hodnocení a obsah, plus nástroje pro vytváření
skutečně podrobných zpráv. Nedostatky patří k těm drobnějším: Není přímé
napojení na databázi lidských zdrojů, což poněkud ztěžuje přidávání dalších
studentů. Naučit se Librarian kromě toho vyžaduje určité úsilí.
Asymetrix nám poskytl úplné řešení pro vytvoření kurzu bez pomoci návrháře
výukových programů nebo jakýchkoliv dodatečných nástrojů. Docent od nás
vyžadoval zakoupení nějakého nástroje pro tvorbu HTML, takže jsme použili MS
FrontPage 98. ToolBook nabízí rozsáhlý výběr předpracovaných a podle potřeby
modifikovatelných šablon, díky nimž je sestavení kurzu jednoduché. Book
Specialist, vynikající rádce, který vás provádí procesem tvorby, nám položil
řadu otázek, a pak v několika sekundách automaticky sestavil kurz podle našich
specifikací.
ToolBook nabízí objektový katalog, který umožňuje ukládat objekty do jedné
oblasti, odkud je můžete snadno vzít a přetáhnout do materiálu svého kurzu.
Software obsahuje širokou škálu různých objektů od audia, videa a animace nebo
jakýkoliv typ streamových médií, která můžete snadno zařadit do svého kurzu.
Asymetrix vám dokonce poskytuje RealNetworks nebo Microsoft Media Player, který
můžete začlenit do svého kurzu. Do katalogu si můžete také ukládat své vlastní
objekty k použití při navrhování kurzu.
Na rozdíl od Docenta nabízí Asymetrix víc metod umístění. Software obsahuje
řadu nástrojů pro umístění na CD-ROMu, disketě, harddisku, síti LAN nebo na
Webu. Veškeré nástroje jsou přímo v ToolBooku, takže nemusíte dělat žádné kroky
navíc. AutoPackager, jedna z funkcí ToolBooku, vám umožní snadnou distribuci
vaší aplikace.
Pokud chcete umístit kurz jinam než na Web, například na CD-ROM, i tak můžete
sledovat a řídit své studenty. Prostě nastavíte hotový kurz takovým způsobem,
aby jeho správci byly automaticky e-mailem zasílány výsledky testů jednotlivých
studentů a další podrobnosti, takže bude moci dělat zprávy tak, jak by to
obvyklým způsobem dělal.
U řešení Asymetrix se nám líbily možnosti řízení kurzu, které jsou založeny na
Webu a jsou uspořádány do jasné, hierarchické posloupnosti, aby bylo snadné
přidávat další skupiny, uživatele a aktivity. Naše jediná stížnost však je, že
v důsledku neschopnosti softwaru napojit se přímo na databázi lidských zdrojů,
je obtížné přidávat více uživatelů současně. K vytváření zpráv podle vašich
specifických požadavků budete stejně jako u řešení Docent muset použít další
program, jako např. Crystal Reports od Seagate Software. Asymetrix ale
poskytuje 15 poměrně podrobných standardizovaných zpráv, které vám umožní
sledovat pokroky studentů a přizpůsobovat tomu i kurz.

Docent
Řešení Docent bylo v tomto srovnání silným konkurentem a ve většině kategorií
bylo na úrovni řešení Asymetrix. Docent 2.0 je mladý produkt na trhu je teprve
od loňského roku a myslíme si, že je jen otázkou času, kdy dojde k odstranění
jeho slabin.
Jediný aspekt řešení, který nás skutečně zarazil, je cena. Při 500 uživatelích
je software Docent 5x dražší než software Asymetrix. Ještě více zarážející je,
že Docent koncem loňského roku zdvojnásobil cenu softwaru z 50 tis. na 100 tis.
dolarů. Jakkoliv rádi hájíme ty, kteří nejsou zrovna favority, nemůžeme
doporučit řešení, které vám dává méně za daleko více peněz.
Pokud jde o výkon, základní rozdíl mezi oběma řešeními je, že Docent nenabízí
nástroj pro tvorbu HTML. Snadno můžete zapojit téměř kterýkoliv editor, od
jednoduchého Notepadu po náročný MS FrontPage 98, který jsme použili my.
Výhodou použití externího nástroje je, že si můžete vybrat ten, na který jste
nejvíce zvyklí. Pokud ale pracujete se základním textovým editorem, rozsah
souborů, které můžete importovat do svého kurzu, je omezený.
Druhým hlavním nedostatkem je, že můžete svůj kurz umístit jedině na Web,
podpora CD-ROMu nebo floppy disku není nabízena. To představuje problém hlavně
pro ty, kteří nemají připojení na Internet. Kromě toho jsme konstatovali, že
dokumentace pokulhává v porovnání s tím, co nabízí Asymetrix, a toto řešení
neposkytuje on-line podporu.

Technické detaily
Docent 2.0 se skládá ze 4 modulů Outliner, Publisher, Server a Reporter. Docent
neposkytuje nástroj pro vytváření HTML, takže si musíte nějaký opatřit
samostatně. Pro toto srovnání jsme použili Microsoft FrontPage 98. Protože
Docent nemá průvodce, kteří by umožnily okamžitě začít s navrhováním kurzu,
bude se nejlépe hodit společnostem, které mají vlastního návrháře výukových
programů. Způsob používání nástrojů je poměrně snadný a řešení nabízí řízení
založené na Webu, což je výhoda.
Flexibilní nástroje Docentu poskytují skvělý odrazový můstek pro vytvoření
kurzu. Budete to ale mít jednodušší, pokud si všechno předem pořádně
naplánujete. Nástroj Outliner, který jsme použili k vytvoření struktury našeho
kurzu, je výkonný, ale zpočátku se nám s ním zacházelo dost obtížně. S použitím
Outlineru jsme přetahovali a umísťovali ikony na správná místa, abychom
vytvořili hierarchickou strukturu kurzu. Tyto ikony představují různé aspekty
výukového programu, jako třeba stránku, otázku, odpověď. Jakmile byla struktura
kurzu vytvořena, přidělili jsme ikonám vlastnosti. Podobný kurz byste možná s
řešením Asymetrix zvládli sestavit za kratší dobu. Dobrá zpráva je, že takto
vytovřenou osnovu základního kurzu můžete používat dále jako šablonu, nebo tuto
šablonu můžete předat dalším návrhářům. Stejně jako u Asymetrixu, budete muset
všechny soubory, které chcete použít ve svém kurzu, exportovat do textového
formátu, než je budete importovat do Docenta. Pokud jako editor HTML používáte
MS Notepad, bude rozsah použitelných souborů omezený, ale editory jako
FrontPage vám umožní zařadit téměř jakýkoliv soubor, včetně videa, zvuku a
animace.
Dokončený kurz můžete snadno umístit na Webu, ale Docent už nenabízí možnost
umístění obsahu na CD-ROM nebo jiný typ nosiče. Každopádně publikace na Webu je
hračka. Použijete prostě jen Publisher k úpravě nastavení kurzu a stisknutím
Publish se kurz bude publikovat na serveru Docent. Software automaticky přesune
na server všechny soubory a dá jim správnou strukturu adresáře.
Funkce Docenta pro správu poněkud pokulhávají, což by mohl být vážný nedostatek
v případě firem, které potřebují skutečně automatizovaný výukový systém. Není
např. možné nastavit program tak, aby automaticky zapsal studenta do další
úrovně, jakmile absolvuje tu předchozí, a nelze automaticky registrovat
studenty v kurzech v určitých intervalech, např. po 6 měsících.
Vadilo nám také, že úkoly spojené se správou se odehrávají ve dvou oblastech,
ne v jedné. K informacím o skupinách jsme se dostali přes Publisher, ale
informace o uživatelích byly ve webovém nástroji pro správu, což znamenalo, že
jsme museli hodně přecházet sem a tam. Docent by toto řešení mohl výrazně
zlepšit tím, že by úkoly spojené se správou soustředil do webového nástroje.
Docent nabízí reportovací možnosti, ale i zde je prostor ke zlepšování.
Například není žádné tlačítko pro zprávy. K jejímu vytvoření musíte jít do menu
statistiky kurzu, zvolit kurz, a pak vytvářet zprávu. Za druhé, zprávy jsou
uspořádány podle kurzů, ne podle studentů. A konečně, zprávy se dají dělat jen
z jednoho kurzu. Docent poskytuje jen 4 typy standardizovaných zpráv a k
vytváření dalších si budete muset koupit dodatečný nástroj, jako je např.
Crystal Reports firmy Seagate Software.

Podmínky pro testování
Cílem tohoto srovnání bylo nalézt řešení, které by mírně technicky zdatné osobě
umožnilo vytvořit, publikovat a spravovat webovou výuku. Na základě vlastního
průzkumu trhu webové výuky jsme zvolili produkty, které by
řešily následující podnikatelský problém: Společnost, která zaměstnává 2 000
lidí v 5 územně vzdálených lokalitách a vyrábí sérii stavebních materiálů.
Každý výrobek je jednou za 9 měsíců modernizován. Společnost zaměstnává 500
prodejců, kteří musejí být pravidelně doškolováni, aby věděli, co prodávají.
Naším cílem bylo najít způsob, jak efektivně snížit náklady na toto
doškolování, ale přesto udržet znalosti zaměstnanců na výši.
Některé balíky webových kurzů jsou zaměřeny na společnosti, které mají
vlastního profesionálního návrháře výukových programů. My jsme hledali řešení,
které by mohl snadno použít někdo, kdo není profesionálním návrhářem, např.
pracovník oddělení lidských zdrojů nebo manažer marketingu výrobků s pomocí
personálu IT.
Abychom otestovali schopnosti tvorby obsahu jednotlivých nástrojů, vytvořili
jsme 5stránkový kurz obsahující prezentaci v PowerPointu texty, zvuk, animaci a
video. Připravili jsme 10 testovacích otázek a sledovali jsme, jaké zvláštní
vlastnosti má produkt k dispozici, aby kurz byl interaktivní jako např.
objevování nápověd při obtížných otázkách. Hledali jsme řešení, která nebudou
vyžadovat programování, poskytují nástroje pomáhající organizovat strukturu
kurzu, a nabízejí množství wizardů, předmětových katalogů a prvků typu "táhni a
pusť". Pokud řešení vyžadovalo dodatečný nástroj sledovali jsme, jak snadno se
do řešení integroval.
Jedním z našich prvořadých cílů bylo nalézt řešení, které by nám dovolilo
umístit kurz na Web. Bylo však také důležité, aby jej bylo možno umístit i na
jiné médium, jako na disketu nebo CD-ROM, pro případ, že by některý z našich
zaměstnanců neměl přístup na Web, nebo kdybychom chtěli sestavit složitý kurz,
který by na Internetu běžel příliš pomalu. Abychom otestovali tuto kategorii,
řídili jsme se instrukcemi prodejce k umístění kurzu, zaznamenávali jsme
problémy, se kterými jsme se setkali, nebo další nástroje, které jsme
potřebovali.
Zároveň s vytvářením kurzu byla nejdůležitější a nejvíce zvažovanou kategorií
jeho správa, protože instruktoři potřebují nějakým způsobem řídit parametry
kurzu, jednotlivé lekce a studenty. Tuto kategorii jsme testovali tak, že jsme
vytvořili 2 skupiny uživatelů, ke každé skupině jsme přidávali nebo z ní
ubírali studenty, určovali jsme lekce skupinám a studentům a dělali jsme změny
v obsahu kurzů. Zjišťovali jsme také, zda řešení poskytuje studentům prostor
pro on-line spolupráci nebo možnost posílání e-mailu mezi studenty a
instruktory.
Kromě toho jsme u každého řešení testovali schopnosti sledování a podávání
zpráv, abychom měli jistotu, že instruktoři mají možnost sledovat pokroky
studentů a podle toho aktualizovat obsah kurzu. S využitím reportovacích
nástrojů jsme vygenerovali zprávu, která nám sdělila jména nejlepších 100
studentů, dobu, kterou každému studentovi trvalo absolvování kurzu, a oddělení
s nejlepšími výsledky.
9 0318 / ramn

Internet stimuluje trh s výukovými kurzy
V průběhu posledního desetiletí vývoj techniky pomalu nahlodal význam třídy a
učitele a nahradil je audiokazetami, videozáznamy a CD-ROMy. Vývoj výuky po
Webu bude mít v příštích letech na vyučování ve třídách vliv ještě větší,
zejména ve světě firemního vzdělávání. Klasická výuka ve třídách nezmizí, ale
zároveň s tím, jak Internet proniká do škol, domovů i na pracoviště, se bude z
vyučování po síti stávat přijatelná a dokonce upřednostňovaná alternativa.
Katalyzátorem rozšiřování zájmu o výuku prostřednictvím Internetu je rostoucí
potřeba firemního vzdělávání, zejména v technických oblastech. Kdykoliv firma
zdokonaluje svůj operační systém, e-mail nebo textový editor, je třeba zaškolit
zaměstnance. V oblasti IT, kde je stále obtížnější nacházet kvalifikovaný
personál, manažeři nabízejí pravidelné doškolování, aby své domácí talenty
udrželi v kondici. V některých firmách je doškolování považováno za strategii k
motivování lidí a k udržování spokojenosti personálu.
IDC provedla průzkum mezi 200 manažery informačních technologií a řídícími
pracovníky v podnicích, které zaměstnávají od necelé stovky po více než 10 000
pracovníků, a konstatovala, že americké firmy v loňském roce vynaložily na
školicí programy v oblasti IT zhruba 9,13 miliardy dolarů. Jejich další plány
naznačují, že do roku 2001 se tato částka zvýší na úctyhodných 12,88 miliardy
dolarů. Toto číslo odráží pouze tu část celkového trhu s výukou, která je
věnována IT, a nehovoří už vůbec o penězích vynaložených na školení v oblasti
výroby, prodeje, řízení a dalších oborů.
Výuka založená na technice neodsoudí klasického učitele na smetiště dějin, ale
rozhodně je na vzestupu. V roce 1997 IDC zjistila, že 73 % výuky v oblasti IT
probíhá ve třídách pod vedením instruktora, zatímco 21 % je zprostředkováváno
počítačovou technikou, prostřednictvím Internetu nebo CD-ROMu. V roce 2001 bude
v oblasti IT výuka s instruktorem představovat 63 %, zatímco elektronická výuka
zaujme 32 % trhu.
Firmy vrhají do výuky prostřednictvím Internetu nebo intranetů úctyhodné
částky. Podle IDC internetový trh s výukovými programy vzrostl v letech 1996 až
1997 ze 2 mil. dolarů na 91 milionů. Intranetový trh se za stejnou dobu
prakticky zdvojnásobil, ze 45 mil. dolarů na 87 milionů. V roce 2000 bude
internetový trh více než miliardový gigant (přesněji 1,04 mld. dolarů) a
intranetová výuka vynese 859 milionů.
Ačkoliv výuka po Webu má oproti vyučování ve třídách jisté výhody, včetně
pohodlnosti volby místa a času, zatím to ještě není lék na všechno. Jeden
špatně navržený kurz a lidé vůči on-line studiu zatrpknou, a omezení šířky
pásma otráví i ty nejambicióznější studenty. Ale pokud to funguje, je to mnohem
lepší, než nahánět personál do vydýchané zasedačky.
Technologie do třídy i na bojiště
Uvažte, jak obtížné by bylo zorganizovat efektivní výukový program, jestliže by
učitelé i žáci byli roztroušeni po celém světě a neustále se přesouvali z místa
na místo. A právě takovýto úkol dostalo Středisko pro zdravotní péči oddělení
pro zdravotnická zařízení americké armády v San Antoniu. Středisko poskytuje
školení pro tisíce sester a zubních hygieniků, kteří provázejí americké
jednotky na jejich misích. Až donedávna výuka probíhala buď formou klasických
přednášek ve třídách, což vyžadovalo nákladné a časově náročné cestování
učitelů i žáků, nebo prostřednictvím korespondenčních kurzů zasílaných poštou,
což bylo sice méně nákladné, ale odpadala tak interakce mezi učitelem a žákem.
Ke zlepšení této situace si Středisko najalo společnost EDS, která dostala za
úkol nahradit dosavadní výukovou praxi systémem založeným na Webu. Tento systém
musel poskytnout prostředí, ve kterém by studenti a učitelé mohli
spolupracovat, i když budou vzdáleni tisíce kilometrů. EDS v roli systémového
integrátora vybrala software a navrhla systém.
"Pro tento projekt jsme použili několika výukových produktů a převzali jsme
software Asymetrix, protože se právě na tento úkol hodil," říká Randy Dove,
ředitel vnějších vztahů u EDS. Po úvodním beta-testu s 500 studenty nový systém
v srpnu zahájil zdravotnickým kurzem pro 2 500 pomocných zdravotníků, 3 000
zdravotních sester a 300 poddůstojníků, a školením IT pro řadové vojáky.
"Armáda má ve Fort Sam Houstonu pravděpodobně největší výcvikové zařízení na
světě," říká Bob Tinto, ředitel EDS. Stovky vojenských učitelů, kteří tam
pracují, jsou novým výukovým systémem nadšeni, protože jim umožní pořádat
stovky individualizovaných kurzů s vynaložením minimálního úsilí.

Projekt Tradelink
Durham College v Torontu nabízí kurzy pro pracující dospělé studenty, kteří
chtějí získat novou kvalifikaci. Škola se dostala před problém vytvořit takový
výukový systém, který by poskytoval výhody výuky po Webu, aniž by vyžadoval od
profesorů, aby se příliš nořili do technických podrobností tohoto média.
Projekt financovaný ministerstvem školství a vzdělávání nazvaný Tradelink
Projekt, měl ověřit alternativní způsoby poskytování výuky.
První implementací projektu je úplný program kurzů, které Durham College nabízí
těm, kdo chtějí získat výuční list v oboru elektro. Studenti budou mít
prostřednictvím internetového prohlížeče přístup do virtuální třídy. Po rešerši
a vyhodnocení vhodných produktů se pracovníci fakulty rozhodli pro Asymetrix
Librarian a Asymetrix ToolBook Instructor.
Durham College si najalo firmu Lasso Communications, která je dodavatelem
návrhu výuky, podpory a výcviku pro tuto školu, aby realizovala implementaci.
Úkolem bylo dodat systém, který by umožnil vyučujícím snadno a účinně vkládat
své odborné znalosti do každé lekce. Vzniklý systém představuje zásadní změnu
oproti tradičním výukovým metodám, které škola používala doposud.

Velmi dobré0,8
Byli jsme skutečně překvapeni šikovností technika Asymetrix při instalaci
systému. Před příjezdem nás jiný pracovník požádal o vyplnění dotazníku o
zdrojích, které používáme, včetně našeho serveru, databáze a konektoru ODBC.
Dvouhodinová instalace proběhla bez jediného zádrhele a technik potřeboval jen
nepatrnou pomoc. Řešení se napojuje na kteroukoliv databázi ODBC.
Velmi dobré0,8
Firma Docent poslala do testovacího střediska technika, aby instaloval její
řešení. Dvouhodinová instalace byla důkladná, ale ne zcela bezproblémová. Měli
jsme problémy s napojením našeho serveru MS SQL, ale ty jsme vyřešili dost
rychle. Řešení je na jednom jediném CD-ROMu, takže instalovat je lze snadno, a
napojuje se na databáze MS SQL i Oracle.
Velmi dobré1,6
Asymetrix poskytuje veškeré nástroje potřebné k vytvoření kurzu, včetně návodů,
šablon, nástrojů pro export a publikování. Díky užitečným wizardům můžete kurz
vytvářet krok po kroku. Import textu je jednoduchou otázkou zkopírování a
uložení souboru. Video, zvuk a animaci lze přidat prostě tak, že z katalogu
zvolíte příslušný objekt a upravíte vlastnosti.
Velmi dobré1,6
Při tvorbě kurzu s řešením Docent použijete Outliner k vytvoření celkové
struktury a další nástroj, jako MS FrontPage, k vytvoření HTML. I když Docent
ztratil několik bodů za to, že jeho řešení nebylo úplné, Outliner je
fenomenální organizační nástroj a externí editor
HTML také hezky zapadá. Import textu, videa, zvuku a animací je poměrně
jednoduchý.
Vynikající1,5
Proces umístění kurzu na Web nebo na CD-ROM byl výrazně lepší než metoda
Docenta. Chcete-li kurz poslat na Web, wizard Publish analyzuje soubory z
hlediska chybovosti, exportuje je do HTML a automaticky je přesune pomocí FTP
na server. AutoPackager zase připraví kurz pro CD-ROM tak, že uspořádá soubory
do patřičné struktury spolu se všemi potřebnými soubory pro běh aplikace.
Velmi dobré1,2
Schopnosti umístění Docenta na nás udělaly velmi dobrý dojem a byli bychom je
ocenili výše, pokud by zde byla možnost umístění kurzu i na jiná média než na
Web, např. na disketu nebo CD-ROM. Umístění aplikace na Web je jednoduchý
proces, který spočívá ve dvou krocích v prvním Publisher stanoví všechny
parametry (např. skupiny, které potřebují absolvovat daný kurz) a následně
přesune soubory do příslušného adresáře na serveru.
Dobré1,2
Librarian nabízí silné schopnosti pro správu. Nástroj je zprvu složité se
naučit ovládat, ale stojí to za námahu. Množství wizardů a prvků "táhni a pusť"
činí psaní textu zbytečným. Nabízí se rovněž nástroj k on--line diskusi pro
studenty a učitele.
Dobré1,2
Docent poskytuje méně schopností řízení než Asymetrix, ale jejich použití je
snadnější. Přidávání, vynechávání a přesouvání studentů je čistě otázkou
kontroly boxů. Docent neposkytuje nástroj pro on-line diskusi, ale instruktoři
mohou studentům posílat e-mail.
Dobré0,6
Asymetrix poskytuje dostatek nástrojů, které vám umožní sledovat pokroky svých
studentů, včetně dokončení lekcí a bodového hodnocení testů. Software zahrnuje
15 poměrně podrobných standardizovaných zpráv. Snížili jsme skóre, protože je
třeba použít dodatečný nástroj k vytváření zpráv podle vlastního zadání.
Uspokojivé0,4
Reportovacími schopnostmi řešení Docent jsme nebyli nadšeni. Software poskytuje
jen 4 typy standardizovaných zpráv a je třeba použít dodatečný nástroj k
vytváření zpráv podle vlastního zadání. Proces vytváření zprávy o studentovi
není intuitivní namísto toho, abyste vyhledali oblast studentů, jdete na oblast
statistiky kurzu, zvolíte kurz a pak zvolíte zprávu.
Vynikající1,0
Dokumentace Asymetrixu je opravdu vynikající. Firma poskytuje solidní tištěné
manuály, on-line poradenství a průvodce pro rychlý začátek výuky. Webové
stránky nabízejí množství užitečných informací.
Dobré0,6
Manuál Docenta je na informace trochu skoupý, ale poskytuje jich dost a
dostatečně podrobných na to, aby vám pomohly vytvořit kurz. Firma poskytuje
dokumentaci prostřednictvím Webu, ale ne on-line.
Velmi dobrá0,4
Čekali jsme sice asi 5 minut, ale jakmile jsme dostali spojení, technik byl
příjemný a na naše dotazy byl schopen odpovídat bez zaváhání.
Velmi dobrá 0,4
Technická podpora Docenta dělala dobrý dojem. Ačkoliv firma zaměstnává jen
několik techniků, byli hbití, znalí věci a skvěle se s nimi pracovalo.
Velmi dobré0,8
Pořizovací náklady řešení Asymetrix činí 35 397 dolarů pro 500 uživatelů, což
je zlomek toho, co byste zaplatili za řešení Docent.
Slabé0,2
Při 118 916 dolarech jsou pořizovací náklady na řešení Docent vysoké. Tyto
náklady se mohou snížit, pokud si opatříte roční licenci na software nebo si
software pronajmete.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.