Webové služby a jejich standardy

Mezi často skloňované pojmy v oblasti IT poslední doby nepochybně patří "webové služby". Co se však za těmito magic...


Mezi často skloňované pojmy v oblasti IT poslední doby nepochybně patří "webové
služby". Co se však za těmito magickými slovy skrývá? Co nám mohou přinést a
jaká je jejich skutečná použitelnost v praxi? Pokusme se na tyto otázky nalézt
odpovědi srozumitelné i bez hlubší znalosti související problematiky.
Označení webové služby přísluší novému členovi početné rodiny distribuovaných
technologií (kam náleží např. RMI, DCOM, CORBA, RPC, XML-RPC a EJB). Tyto
technologie umožňují vyvíjet dostatečně modulární softwarové systémy jejichž
části jsou nasazeny v síťovém prostředí nebo integrovat již existující systémy.
Svými možnostmi a požadavky se však jednotlivé distribuované technologie mezi
sebou liší, a to je ostatně i důvodem vzniku dalších a dalších. Podobně jako
technologie CORBA i webové služby umožňují vývoj opakovatelně použitelných,
volně provázaných, na programovacím jazyce a hostitelském OS nezávislých
komponent, které lze snadno nasadit v prostředí World Wide Webu.

Hlavní standardy
Základ technologie webových služeb tvoří následující specifikace:
Web Services Description Language (WSDL): Jazyk založený na XML slouží k popisu
webových služeb a přístupu k nim. WSDL dokument definuje služby jako kolekci
koncových bodů. Abstraktní definice koncového bodu je oddělena od konkrétní
podoby nebo datových vazeb. To umožňuje opětovné použití abstraktních popisů.
Simple Object Access Protocol (SOAP): Otevřená specifikace protokolu, která
popisuje jednotný způsob vykonání RPC prostřednictvím HTTP jako podpůrného
komunikačního protokolu a také prostřednictvím XML, který zde má funkci
datového formátu. Hlavní myšlenkou SOAPu byl již od prvního dne jeho návrhu
snadný přístup ke službám, objektům a serverům a to způsobem nezávislým na
platformě a v komunikačním prostředí přehrazeném typicky řadou překážek (např.
firewall). Protokol si lze přestavit jako jakési lepidlo pro pospojování
heterogenních softwarových komponent.
Universal Description, Discovery and Integration (UDDI): Specifikace prostředí,
které umožňuje získat informace o poskytovateli webové služby (včetně jejího
umístění) a také její popis ve WSDL. Příkladem budiž implementace nesoucí název
The UDDI Business Registry provozovaná pod záštitou OASIS, konkrétně firmami
IBM, Microsoft a SAP.

Vývoj a implementace
Implementace webové služby (poskytovatele služby i jejího klienta) vyžaduje
dobrou znalost výše uvedených specifikací a stejně tak i práce s XML a HTTP na
příslušné platformě. Naštěstí je však možno kódovací úkony, přímo nesouvisející
s funkcí samotné webové služby avšak vyžadující tyto znalosti, automaticky
provádět s pomocí specializovaného vývojového prostředí, jakým je například
Borland JBuilder, IBM WebSphere Studio, Oracle JDeveloper Sun One Studio atd.
Při použití vhodného vývojového prostředí představují webové služby snadno
použitelnou technologii, vhodnou pro integraci existujících aplikací nebo vývoj
distribuovaných aplikací pro prostředí internetu a intranetu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.