Webové služby hudba nedaleké budoucnosti

Podle některých optimistických názorů jsou tzv. webové služby jedním z důležitých směrů budoucího vývoje softwa...


Podle některých optimistických názorů jsou tzv. webové služby jedním z
důležitých směrů budoucího vývoje softwarového průmyslu. Středem zájmu je stále
sílící snaha výrobců najít způsob, jakým umožnit přístup k aplikacím
prostřednictvím Internetu z takřka jakéhokoliv druhu zařízení. Navíc bez
zbytečných starostí s použitou infrastrukturou.
Myšlenka webových služeb začala být žhavým tématem diskuzí zhruba od června
loňského roku, když Microsoft oznámil detaily týkající se strategie .NET pro
internetové aplikace, které neoficiálně označil za "Web Services". Vzápětí pak
společnost IBM použila termín webové služby i v souvislosti s vlastními
technologiemi, které už před tím uvedla. Posléze oznámily i společnosti Oracle,
Sun Microsystems a Hewlett-Packard, že už nějakou dobu na technologiích
webových služeb usilovně pracují.
V důsledku toho, že myšlenku webových služeb podpořili takto významní výrobci,
nelze pochybovat o tom, že se stane jedním z důležitých směrů dalšího vývoje.
"Webové služby jsou velmi významným krokem vpřed pro celý e-business a mohou
změnit Internet v platformu pro integraci aplikací," potvrzuje Scott Hebner,
ředitel marketingu produktu Web Sphere v IBM.
Standardy a protokoly
Jak plyne ze zde uvedené definice, webové služby by postupem času měly
zahrnovat takřka každou myslitelnou aplikaci a budou poskytovány
prostřednictvím Webu a standardních protokolů. Patří sem především UDDI
(Universal Description, Discovery and Integration), XML, SOAP (Simple Object
Access Protocol) a WSDL (Web Services Description Language). Společnost
nabízející určitou konkrétní službu ji popíše pomocí WSLD a poté zaregistruje.
Uživatel pak hledá službu plnící požadovanou funkci a po jejím nalezení k ní
přistupuje prostřednictvím XML a SOAPu. Např. firma zabývající se mezinárodním
obchodem může přistupovat ke službě, která zjišťuje celní tarify, bez toho, aby
musela vlastnit příslušnou aplikaci dokonce není nucena si cokoliv předplácet
jako u ASP.
Jestliže se webové služby rozšíří tak plynule a rychle, jak současní zastánci
této myšlenky předpokládají, mělo by to mimo jiné znamenat, že více než 20
milionů programátorů z celého světa bude psát v UDDI, WSDL, XML a SOAPu. "Celá
myšlenka webových služeb závisí na tom, do jaké míry budou jejich poskytovatelé
podporovat příslušné standardy," komentuje Hebner. Ačkoliv podle analytiků se
počet používaných standardů rozšíří, zmiňovaná čtveřice by měla tvořit páteř
webových služeb.
Hlavní výhodou těchto standardů je však to, že klientská aplikace založená na
produktu jednoho dodavatele bude schopna komunikovat s webovými službami i v
případě, že jsou založeny na softwaru jiného výrobce, jak potvrzuje i Barry
Goffe, produktový manažer Microsoft .NET. Podle Ala Gillena, manažera pro
průzkum společnosti IDC, budou webové služby ve výše uvedeném smyslu plynule
spolupracovat ovšem pravděpodobně až přibližně od své 3. generace, ta první
nejspíše bude mít ještě nějaké ty mouchy. V některém z příštích čísel
Computerworldu se k této problematice ještě jednou vrátíme.

Co jsou webové služby?
Ačkoliv nejeden výrobce mluví o budoucnosti webových služeb v superlativech a
prakticky všichni už mají detailní plány, díky nimž se zajisté stanou předními
hráči na tomto trhu, nikdo doposud přesně nespecifikoval, co se vlastně pojmem
webové služby přesně rozumí. Technologie je prakticky teprve na počátku (či ve
fázi vývoje) a určitě 2-3 roky bude trvat, než bude možné mluvit o plné
vyspělosti.
První příklady webových služeb v této rané fázi zahrnují zasílání cen akcií na
požádání na mobilní telefon či pager apod., avšak takové jednotlivé funkce
tvoří jen špičku ledovce.
Webové služby v obecnějším pojetí jsou softwarové komponenty, reprezentující
funkcionalitu (zaměřenou na oblast byznysu), k níž mají přístup uživatelé
prostřednictvím aplikace nebo jiné webové služby za použití standardních
protokolů. Mohou také kombinovat několik aplikací pro koncového uživatele se
však celá architektura jeví jako jediná aplikace. Podle slov výrobců
podporujících myšlenku webových služeb se jimi může stát prakticky jakákoliv
myslitelná aplikace. Objevují se i názory, že v budoucnu bude počet nabízených
webových služeb vyšší než počet samotných webových stránek. Ve chvíli, kdy se
populární aplikace stanou dostupnými jako webové služby, bude se i existence
poskytovatelů aplikačních služeb (ASP) jevit mnohem smysluplnější, neboť budou
moci nabídnout hmatatelnější výsledky a výhody plynoucí z jejich činnosti.
1 0523 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.