Webové služby kompatibilní

W3C definuje budoucí standard Iniciativ a pracovních skupin, které se snaží definovat nějaké standardy přicházejíc


W3C definuje budoucí standard
Iniciativ a pracovních skupin, které se snaží definovat nějaké standardy
přicházejících webových služeb, již existuje celá řada. Nyní by svoji autoritu
rádo dalo najevo i sdružení zodpovídající za web jako celek: organizace W3C.
Pokud ve skupině, která definuje standardy, nebudou zastoupeni všichni
významnější producenti softwaru, je jakékoliv úsilí v tomto směru samozřejmě
spíše mlácením prázdné slámy. Konsorciu W3C se však prozatím podařilo pro svůj
záměr získat opravdu širokou podporu ICT firem (BEA, Compaq, IBM, Intel,
Microsoft, SAP, Sun...) i průmyslových gigantů (Boeing, DaimlerChrysler...),
díky tomu by snad výsledkem nemusela být jen další proprietární implementace.
Je ale samozřejmě otázkou, zda standard vyvíjený pod patronací W3C podpoří
nakonec všechny zúčastněné firmy ve svých konkrétních implementacích. Krátce
před oznámením skupiny pracující pod křídly W3C vznikla další dohoda o
spolupráci, kterou tentokrát podepsal Microsoft, IBM a VeriSign. A nakonec ani
posvěcení od W3C není zárukou úspěchu. Stále je v paměti žalostný výsledek,
který vzešel z W3C na poli webových prohlížečů: nepoužívaný browser Amaya.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.