Webové služby podle Lotusu

Jako červená nit se celým Dev Conem 2001 táhl pojem webové služby (Web Services). My jsme se tomuto žhavému tématu na...


Jako červená nit se celým Dev Conem 2001 táhl pojem webové služby (Web
Services). My jsme se tomuto žhavému tématu na našich stránkách již věnovali,
na následujících řádcích proto pouze shrňme základní principy a přístup Lotusu.
Web Services jsou výsledkem snahy integrovat aplikace napříč distribuovanými
servery, které jsou propojeny v Internetu, extranetu nebo intranetu. Ne všechny
společnosti používají stejné označení např. Microsoft označuje svou platformu s
podobným přístupem jako .NET. Web Services jsou postaveny na 4 základních
kamenech: XML (eXtensible Mark-up Language), SOAP (Simple Object Access
Protocol), WSDL (Web Services Desription Language) a UDDI (Universal
Description, Discovery and Integration). Konkrétní nasazení pak zjednodušeně
vypadá tak, že data jsou reprezentována v XML, nabízené služby ve WSDL, SOAP
zajišťuje jejich volání a UDDI registraci v registru. Právě v otázce registru
mohou vznikat pochybnosti ohledně jeho správy, zajištění konzistence apod. Carl
Kraenzel z Lotusu ho označuje za obdobu DNS (Domain Name Services) mělo by tedy
jít o distribuovanou databázi s konzistencí zaručenou využitím dohodnutých
standardů. Výhody webových služeb lze spatřit ve dvou rovinách: Na lokální
úrovni by měly usnadnit integraci různých aplikací např. ve firemním intranetu,
na globální pak již výše zmíněnou spolupráci mezi různými subjekty. Podle
tvrzení představitelů Lotusu mohou webové služby okamžitě začít nasazovat
všichni uživatelé jeho produktů. Již v květnu představitelé firmy předvedli jak
na to s produkty Domino, Sametime, LearningSpace, Domino Workflow a Lotus
Enterprise Integrator, na DevConu pak všechny potřebné principy zopakovali. Aby
byl přechod směrem k webovým službám co nejsnadnější, byl vytvořen tzv. Web
Services Enablement Kit sada utilit, wizardů, dokumentace a vzorových aplikací
potřebných k pochopení (a realizaci) webových služeb na platformách Lotusu
(přesněji Lotusu i IBM samotné nechybí např. návody na spolupráci s IBM
WebSphere). Loni byl podobně uveden XML Toolkit a podle představitelů Lotusu
lze podobnou reakci očekávat i v případě dalších nově přicházejících
technologií. Jen pro představu ještě uveďme jeden příklad nasazení webových
služeb: Jako Web Service může fungovat např. kalendář Domina, takže se ho pak
další aplikace mohou ptát, kdy má kdo volno. Těch se pak na výsledek zase může
zeptat další aplikace, která na základě odpovědi např. rozešle informační mail
o firemní poradě. Web Sevices Enabler Kit je nyní dostupný k downloadu zdarma
na adrese www.alphaworks. ibm.com. A jen dodejme, že podpora Web Services by
měla být výhledově k dispozici nativně ve všech produktech Lotusu, a to s
ohledem na životní cyklus každé aplikace.

Raven a rnext informace v síti
Více než 1 000 vývojářů tvořících aplikace pomocí nástrojů Lotusu (IBM) se
sjelo na konci června do Las Vegas na konferenci DevCon 2001. Na více než 70
přednáškách se tu hovořilo nejen o produktech Lotusu a o způsobech jejich
využití, ale také o horkých tématech IT dneška mj. o rostoucí potřebě správy
znalostí nebo o webových službách.

Lotus se v posledních letech vyprofiloval do role poskytovatele platforem,
jejichž společným znakem je zajištění nejrůznějších druhů komunikace. Pro
každou z těchto platforem pak rodina vývojářů tvoří produkty, které využívají
funkcionality jejího jádra, aby uspokojily konkrétní požadavky uživatelů. Z
dlouhé škály produktů jmenujme Domino/Notes, Sametime nebo LearningSpace a v
poslední době i rodinu dříve známou pod kódovým označením Raven, jejímiž prvky
jsou dnes K-station a Discovery Server. Některé z nich si mohli vývojáři na
DevConu 2001 poprvé osahat v nové verzi a v diskusích s představiteli Lotusu
konzultovat způsoby, jak na nich postavit své aplikace.

Vždy a všude
Při příležitosti vývojářské konference Lotus uvedl několik nových produktů. Na
uživatele bezdrátových komunikačních zařízení (mobilních telefonů, PDA, Pocket
PC apod.) míří se svým Sametime Everyplace 1.0. Jak už název produktu napovídá,
jde o extenzi modelu unified messagingu na takřka libovolné zařízení. Spolu s
Mobile Notes a Domino Everyplace tak dostávají všichni, kdo cestují, k
dispozici nástroje pro přístup do svého komunikačního prostředí v podstatě
odkudkoli.
Díky Sametime Everyplace mohou zaměstnanci firmy (resp. kdokoli, kdo má k
systému povolen přístup) zjistit, které komunikační zařízení je schopen
využívat kolega, se kterým se chtějí spojit, a zaslat mu na něj potřebnou
informaci, případně navázat dialog. V oblasti mobilních telefonů Lotus
jednoznačně sází na využití WAPu, protože však wapové spojení vyžaduje navázání
komunikace ze strany koncového uživatele, může k němu být vyzván
prostřednictvím SMS. Využití např. SIMtoolkitu k přístupu ke sdílenému
komunikačnímu prostředí Lotus podle Patricie Boothové, manažerky pro unified
communications, neplánuje. Sametime Everyplace by se měl objevit na trhu během
14 dnů.

Workflow
Uvedena byla také nová verze Lotus Workflow, a to s číselným označením 3.0. Jde
o graficky orientovaný systém pro management komplexních business procesů,
dříve známý pod označením Domino Workflow. Produkt je mj. snadno integrovatelný
s Lotus Sametime, takže lze do procesu řízení workflow zahrnout i instant
messaging. Vzhledem k podpoře internetových standardů (mj. javová API, XML,
SOAP) vidí představitelé Lotusu velkou příležitost v jeho nasazení do oblasti
správy workflow e-businessových aplikací.
Další zdokonalení zaznamenala nová verze v oblasti uživatelského rozhraní. Nový
WebViewer umožňuje uživatelům kontrolovat status procesů z webového prohlížeče.
Za zmínku stojí, že produkt je dostupný rovněž pro Linux. Na trhu se má objevit
letos na podzim.

Projekt Raven
V posledním roce se hodně mluvilo o projektu s kódovým označením Raven, jehož
výsledkem má být ucelený systém pro správu znalostí (knowledge management).
Letos byly uvedeny na trh dva jeho prvky uživatelsky definovatelné portálové
rozhraní K-station, které umožňuje uživateli předkládat takřka jakoukoli
kombinaci informací z nejrůznějších interních i externích zdrojů (e-mail, Weby,
databáze...), a Discovery Server, sofistikované řešení pro vyhledávání
informací v datech.
Na DevConu pak byly představeny dvě odpovídající sady vývojářských nástrojů:
K-station Portlet Software Developers Kit sloužící k vývoji tzv. potletů, tedy
kusů kódu, které umožňují prezentaci dat (z požadovaného zdroje) v K-station, a
Lotus Discovery Server API Toolkit pro přístup k funkcím Discovery Serveru z
externích aplikací. Součástí tohoto přístupu je nejen získávání konkrétních
informací, ale třeba také nastavování příslušných vyhledávacích metrik.

Webové aplikace
Na DevConu se vývojáři mohli seznámit také s funkcemi připravované verze Domino
Application Studia určeného pro vývoj webových aplikací. Produkt využívá
technologie Lotusu, IBM a Macromedie. Jeho součástmi jsou mj. Domino
Application Server R5, Macromedia Dreamweaver UltraDev, Macromedia Fireworks,
IBM VisualAge for Java a IBM WebSphere Application server. I tento produkt by
se měl objevit na trhu během 14 dnů.
Partnerská firma IT Factory pak na DevConu představila ITF Tool Suite for
Lotus, nástroj usnadňující týmový vývoj komplexních aplikací v Dominu.

Přednášky
Na DevConu samozřejmě nechyběly přednášky věnované nové verzi Domina, která
zatím nese kódové označení RNext. Právě na nich se vývojáři mohli dozvědět,
jakou funkcionalitu budou moci v následujícím období využívat ve svých
aplikacích, a ty se proto těšily jejich velkému zájmu.
Novinek je mnoho k těm nejdůležitějším patří výrazně zdokonalený designer a
řada nových objektů. Jednou z komponent RNext je nyní JSP (pro podporu Java
Server Pages). Jde o rozšíření Java servlet technologie od Sunu, která
poskytuje engine pro zobrazování dynamického obsahu na webových stránkách.
(Java Server Page je HTML stránka s vloženým zdrojovým kódem v Javě, který je
proveden na webovém nebo aplikačním serveru. Jde vlastně o obdobnou
technologii, jako ASP nebo PHP.) JSP mimo jiné umožní aplikacím napsaným v
RNext úzce spolupracovat s těmi běžícími na aplikačním serveru WebSphere.
Na Webu společnosti je již k dispozici poměrně podrobná dokumentace včetně
tutoriálů a také betaverze RNext. Stáhnout ji lze na adrese www.notes.net/rnext.
Zmínit všechny technické přednášky, které na DevConu zazněly, je nemožné zmiňme
tedy alespoň několik dalších zajímavých témat: Konfigurace Domina na linuxovém
serveru a klienta Notes na linuxové stanici, pohled do nitra architektury
Domino/Notes, vývoj javových webových aplikací v Dominu, vývoj mobilních
aplikací pro PDA v Dominu, využití Sametime pro přidání chatové a audio/video
komunikace do vlastních aplikací nebo integrace Sametime a QuickPlace s

WebSphere.
Na letošním DevConu tedy byly opět naznačeny některé trendy dalšího vývoje
aplikací Lotusu i celého odvětví IT. Které z nich přinesou své ovoce již nyní a
které projdou další evolucí, se ukáže během následujících měsíců a reakce na
daný vývoj ze strany Lotusu/IBM zase na další Lotusphere nebo na DevConu.
1 1166 / pen









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.