Webové služby propojují GIS s webem

Rychlý vývoj směřující k podpoře webových služeb v oblasti GIS systémů nemá vliv pouze na změnu toho, jak mohou a...


Rychlý vývoj směřující k podpoře webových služeb v oblasti GIS systémů nemá
vliv pouze na změnu toho, jak mohou analytici přistupovat k mapám a datům a
prohlížet je. Podstatně se také zjednoduší integrace GIS funkcí do širokého
řady aplikací i možnosti interoperability softwaru různých dodavatelů.
Pro firmu Edens @Avant, která buduje a řídí nákupní centra, je určování polohy
vším. "Stavba obchodního komplexu v oblasti se špatnými demografickými
parametry nebo s horší přístupností či dopravními podmínkami může vést ke
katastrofě," říká David Beitz, manažer pro geografické a marketingové
informační systémy v této investiční firmě.
Aby se pojistil, že k něčemu podobnému nedojde, používá Beitz nástroje
geografického informačního systému (Geographic Information System, GIS) a data
od společnosti Environmental Systems Research Institut (ESRI). Tvorbou
geografických map a pomocí overlay operací, které umožňují graficky znázornit
populaci, demografické údaje o potenciálních zákaznících, informace o
konkurenčních obchodních subjektech i vzory ulic a dopravy je Beitz schopen
vytvářet vizuální reporty, jež mohou zodpovědní manažeři využívat při svém
rozhodování. Celý proces přitom nemusí zabrat více než několik minut.
Zmíněná firma dnes data, která slouží jako podklad, nakupuje a následně je
periodicky aktualizuje. Avšak Beitz rovněž experimentuje s přístupem ke
stávajícím datům přes web. S použitím prohlížeče ESRI ArcExplorer (Java
Edition) může Beitz rychle vytvořit mapu, která kombinuje interní data jeho
firmy s posledními veřejně dostupnými informacemi o dané oblasti od
statistického úřadu či s místními daty o toxickém odpadu od organizace
Enviromental Protection Agency. ESRI nabízí obě sady dat formou webových
služeb. "Nemusíte je stahovat, v podstatě si je pouze prohlížíte," říká Beitz.
Není tedy potřeba pořizovat lokální kopie těchto dat.
Beitz využívá ArcExplorer pro počáteční třídění možných míst, avšak stále
provádí i podrobnou analýzu pomocí dat zakoupených pro použití "uvnitř" firmy.
To se však možná změní s tím, jak dodavatelé GIS nástrojů, poskytovatelé dat i
uživatelé postupně stále více spoléhají na dostupnost GIS dat a aplikací ve
formě webových služeb.
Rychlý vývoj směřující k podpoře web services v GIS systémech ale nemá vliv
pouze na změnu toho, jak mohou analytici přistupovat k mapám a datům a
prohlížet je. Prodejci i analytici tvrdí, že se tak navíc podstatně zjednoduší
integrace GIS funkcí do široké řady aplikací. V tomto směru otevřou webové
služby oblast GIS nástrojů mnoha uživatelům, kteří získají přímý přístup k
možnostem, jež byly dosud dostupné pouze prostřednictvím spolupráce se
specialisty.
"Historicky byla geoprostorová data považována za něco, co je zpracováváno
pouze ,vespod, v back-endu," tvrdí George Moon, CTO společnosti MapInfo.
Webové služby mohou naproti tomu posunout příslušné GIS aplikace až na úroveň
uživatelského desktopu jejich vestavěním do známých softwarových produktů.
"Nemusíte tak rozumět proprietárnímu rozhraní pro vkládání příslušného kódu,"
dodává.

Otevřené standardy
Sada standardů pro webové služby, nově vznikajících pod taktovkou konsorcia OGC
(Open GIS Consortium), tento přechod zjednodušuje tím, že se snaží zajistit
bezproblémovou interoperabilitu aplikací. Z těchto standardů jsou nejčastěji
používány Web Map Service, Web Feature Service a na XML založený jazyk
Geography Markup Language. "Ty aplikacím umožňují přistupovat přes internet k
distribuovaným prostorovým datům v jakémkoliv úložišti (repository), které
vyhovuje zmíněným standardům OGC," říká Carl Reed, výkonný ředitel OGC,
zodpovědný za specifikační program.
"Vylepšení databázových i analytických nástrojů v kombinaci se zdokonalenými
možnostmi webového přístupu umožňují využití zmíněných dat širokým řadám
uživatelů," říká Rob Enderle, analytik firmy Enderle Group.
Také společnost Microsoft napomáhá širšímu přijetí mapovacích nástrojů se svou
aplikací Map Point 2004, programem pro tvorbu map, který nabízí i některé
demografické overlay operace. Uživatelé si mohou koupit celý balík nebo
přistupovat ke službě MapPoint Web Service, jež může být integrována do
vyvíjených aplikací typu GPS (Global Positioning System).
Další výrobci nabízejí sofistikovanější nástroje a také do nich přidávají
možnosti pro web services. "Microsoft lze však považovat za vůdčího
představitele ve smyslu jednoduchého nasazení v prostředí webu," tvrdí Enderle.
Možnost přístupu k aktuálním informacím je velmi atraktivní i pro Steva
Wallace, strategického manažera společnosti Florida Farm Bureau Insurance. Ten
používá GIS nástroje a data služby MapInfo pro kvalifikaci žádostí vlastníků
nemovitostí o pojistku a sledování změn týkajících se obecních hranic.
Ačkoliv využití webových služeb za účelem získání přístupu k pravidelně
aktualizovaným datům je samo o sobě velmi přitažlivé, Wallace nepředpokládá, že
by tato metoda měla někdy nahradit interní GIS systém jeho firmy. "Jestli si
myslím, že někdo napíše webovou službu, která bude dělat přesně to, co naše
firma potřebuje? To asi sotva. Takové pokusy se už objevily, ale šlo o velmi
zjednodušenou funkčnost," podotýká.

Bezešvá spolupráce?
Navzdory možnostem web services v oblasti GIS aplikací má dnes interoperabilita
mezi různými GIS programy a datovými zdroji daleko do toho, co rozumíme pod
pojmem bezešvá spolupráce či komunikace. "To proto, že samotná data byla
definována odlišným způsobem, což znamená dosti velký problém," říká Reed z
OGC. Navíc poznamenává, že dokonce i detaily, jako je šířka cesty, mohou
ovlivnit výsledek analýzy při kombinaci dat v overlay operacích. "Pracujeme s
příslušnými institucemi, abychom se s těmito rozdíly vypořádali za běhu a data
tak umožnila bezešvé zpracování," dodává.
"Zatím však nejsou dostatečně vyzrálé ani odpovídající standardy," říká Bern
Szukalski, produktový manažer ESRI.
Software ESRI, jehož výrobce nabízí široké portfolio produktů, zabalí data do
formátu Shapefile, který je optimalizován pro použití s vlastními produkty
firmy. Prohlížeč ArcExplorer je navržen tak, aby podporoval webové služby
poskytované prostřednictvím proprietárního serverového softwaru ArcIMS, ačkoliv
si uživatelé mohou stáhnout volně dostupné rozšíření pro přístup k webovým
službám, které podporují protokoly OpenGIS. Podporu protokolu SOAP nicméně
nelze očekávat dříve než s uvolněním zcela nových verzí produktů.
Moon tvrdí, že MapInfo podporuje v produktech, jako je software miAware pro
vývoj lokálních (location-based) služeb, jak standardy OpenGIS, tak i běžné
technologie webových služeb konsorcia W3C včetně SOAP, WSDL či UDDI. "Všechny
naše produkty lze integrovat s back-endovými službami s našimi vlastními, i
službami jiných poskytovatelů," říká.
Adopce technologií webových služeb jednotlivými výrobci v oblasti GIS systémů
ještě stále probíhá. "Avšak přibližně za pět," předpovídá Reed, "bude on-line
přístup k prostorovým službám stejně rozšířený, jako je dnes přístup k
internetu obecně."

Otevřené standardy pro GIS
Webové služby by měly podle výkonného ředitele organizace OGC (Open GIS
Consortium) Carla Reeda v blízké budoucnosti změnit možnosti práce uživatelů s
GIS systémy a mapovými technologiemi. Prostorové služby by měly umožnit
provádění specifických rozhodování či budování infrastruktur využívajících
prostorových dat např. portálů schopných poskytovat či reflektovat
geoprostorové informace. Podpora standardů založených na specifikacích OpenGIS
by měla umožnit implementaci plug-and-play architektur nezávislých na
dodavatelích.
Mnohé organizace už implementovaly produkční systémy dostupné přes web, které
uživateli dovolují přistupovat k prostorovým datům distribuovaným mezi mnoha
institucemi a uloženým v různých formátech. Tyto systémy mohou být založeny na
GIS softwaru různých výrobců, avšak použití OpenGIS rozhraní zajišťuje možnost
přístupu, manipulace i zobrazení prostorových dat bez ohledu na formát dat nebo
použití specifických algoritmů dodavatele.
Uveďme si stručně, k čemu slouží nejdůležitější specifikace a připravované
standardy, které mají zcela změnit možnosti využití GIS systémů.
Web Map Service: Sada protokolů, která uživatelům umožňuje provádět overlay
operace využívající více heterogenních vzdálených datových zdrojů a zobrazovat
je ve formě jediného mapového zobrazení.
Web Feature Service: Umožňuje klientům a serverům přistupovat k funkcím
standardizovaným způsobem.
Geography Markup Language: Na XML založený formát, který popisuje, jak mají být
geografické informace přenášeny a ukládány.
OpenGIS Location Services: Tato specifikace zahrnuje GeoMobility Server,
otevřenou platformu pro polohové služby, a Navigation Service, službu, která je
navržena pro určování tras.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.