Webový e-mail se stává samozřejmostí

Čím dál více společností nabízí bezplatný webový e-mail. Považují to za poměrně levnou a spolehlivou cestu, jak ...


Čím dál více společností nabízí bezplatný webový e-mail. Považují to za poměrně
levnou a spolehlivou cestu, jak zvýšit návštěvnost serverů a (finálně) příjmy z
inzerce nebo zájem o své další produkty a služby.
Co webový e-mail umí Webový e-mail by měl v zásadě nabízet vše, co umějí
standardní mailery. Jeho smyslem je zajistit kontinuitu práce s e-mailem pro
uživatele, kteří např. mění poskytovatele připojení nebo zaměstnání, často
cestují... Navíc, čím dál více lidí má dnes více účtů např. jeden doma a jeden
v práci. Webový e-mail by měl dát všem těmto uživatelům pocit jednotného
prostředí, tedy schránku dostupnou prostřednictvím uživatelského jména a hesla
opravdu z libovolného místa a pouze za pomoci WWW prohlížeče.
Uživatelé každopádně potřebují mít možnost automatického přesměrování doručené
pošty (jak ve směru "na" Web, tak i z Webu do jiné poštovní schránky),
eventuálně i možnost přistupovat ke zprávám ve schránce prostřednictvím
oblíbeného e-mailového klienta to však není standardně nabízeno, např.
AltaVista nabízí tuto možnost pouze jako službu placenou, zatímco přístup ke
schránce přes browser je zdarma.
Dalším požadavkem na systém je dnes i možnost připojovat k textu zprávy další
soubory. Ani tato schopnost však na Webu není samozřejmostí: některým serverům
působí problémy, pokud chcete připojit k dopisu více souborů, jiné mají s
přiloženými soubory problémy obecně (zejména české služby tohoto typu). Někdy
se objevují problémy kvůli různým standardům kódování (MIME proti UUE),
eventuálně se textové soubory rozbalí přímo do těla e-mailu a pokud obsahují
diakritiku, dojdou přirozeně pokažené. Mimochodem řešení problémů s diakritikou
je naopak důvodem, proč volit služby české. Nejisté výsledky dává i zasílání
zpráv ve formátu HTML.
Omezení
Webový e-mail s sebou bohužel nese řadu omezení. V první řadě jste samozřejmě
obtěžováni reklamou. Nicméně v tomto případě se řada tvůrců příslušného
softwaru snažila otravování uživatelů minimalizovat použitím rámců; je také
možné používat tyto služby s vypnutou grafikou. Mimochodem, software pro správu
reklamy je však dnes v některých případech již tak chytrý, že sleduje nejenom
počet požadavků na zobrazení stránky, ale pozná i, pokud má uživatel vypnuté
zobrazování grafiky a nebo používá někte-rý "antireklamní" program.
Na servery nabízející webový e-mail bývá mnohdy obtížné se připojit v důsledku
jejich přetížení. Provozovatelé serveru obvykle uživatele služby nutí, aby
podepsali licenční ujednání. V něm obvykle najdeme mj. i doložku o tom, že
služba je ze strany provozovatele zcela bez záruky. Na některých serverech
skutečně dochází ke ztrátám zasílaných i odeslaných zpráv, eventuálně k
několikadenním prodlevám. Zajímavým hříškem provozovatelů některých služeb je
filtrace připojených souborů podle koncovky (grafika jde pryč) nejde přitom o
avizované a pochopitelné omezení velikosti schránky, ale přímo o nemožnost
posílat soubory některých typů (tato skutečnost není přitom nikde inzerována).
Registrace a ochrana soukromí
Registrační procedury obsahují kromě pochopitelných pasáží (uživatel se
zavazuje, že nebude z tohoto účtu zasílat spamy, že nebude posílat maily
urážlivé, eventuálně obscénní apod.) i pasáže vyvolávající obavy. Sem patří
dotazy na fyzickou adresu uživatele, eventuálně na výši jeho příjmů. Někdy je
uživateli umožněno odmítnutí odpovědi, ale ani to se neděje vždy. Kladně lze
naproti tomu hodnotit otázky na zájmy a preference uživatele (to má význam
zejména u serverů nabízejících kompletnější služby). Lze pak doufat, že
personalizovaná reklama vás nedude pouze obtěžovat a zdržovat.
Servery nabízející webový e-mail jsou na jedné straně mnohdy zneužívány k
zasílání spamů, na druhé straně se však mnohdy samy stávají obětí spammerů.
Další nabídka služeb
Do této kategorie patří u českých serverů propojení na služby typu Operator
nebo SMS. Mnohdy se také nabízí zasílání aktuálního zpravodajství.
Některé servery nabízejí při registraci navolení něčeho na způsob "náhradního
hesla" (uživatelem zadaná otázka a odpověď). Tento komfort pak využije každý,
kdo heslo zapomněl. Řada služeb nabízí kromě e-mailové adresy a schránky i
prostor pro vlastní webovou stránku. K dalším možnostem někdy patří nabídka
šifrování prostřednictvím protokolu SSL.
Kritéria pro výběr služby
Kromě už zmíněných skutečností je třeba uvážit i to, zda je vhodnější zvolit
server v ČR či v zahraničí. Pro ČR hovoří menší vzdálenost; u zahraničních
serverů však můžeme podle mých zkušeností očekávat větší dávku spolehlivosti
(zejména v práci s připojenými soubory). Navíc, vzhledem k časovému posunu mezi
střední Evropou a USA nemusí být lepší dostupnost českých serverů pravidlem.
Obecně lze doporučit spíše využívat zahraničních služeb.
Budoucnost služeb
Existují názory, že současný boom serverů nabízejících webový e-mail je
nadnesený a brzy skončí. To se však předpokládalo i před rokem, kdy první takto
specializované servery zkrachovaly. Dnešní situace je však poněkud odlišná,
protože většina serverů nabízí tuto technologii pouze jako doplňkovou službu,
jako jednu z mnoha (např. spolu s vyhledáváním a nabídkou softwaru). To
umožňuje přesnější cílení reklamy a zvyšuje i zájem inzerentů.
Nelze však nevidět ani to, že zaregistrovat se na těchto serverech zkouší celá
řada lidí. Většina založených adres je však přitom používána jen po velmi
krátkou dobu. Inzerenty ovšem samozřejmě více zajímá počet aktivních uživatelů
než "mrtvých duší".
8 1122 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.