Webový server ve vesmíru

S odvážným plánem na vybudování bezdrátového připojení k Internetu prostřednictvím družicové sítě přišla spo...


S odvážným plánem na vybudování bezdrátového připojení k Internetu
prostřednictvím družicové sítě přišla společnost SkyCorp. Na rozdíl od jiných
podobných projektů je již velice blízko realizaci a první pokusný satelit by
měl na orbit vyrazit v průběhu letošního října. Hlavním autorem celé myšlenky
je Dennis Wingo, který už v minulosti posadil na palubu raketoplánu několik
počítačů Apple a úspěšné výsledky experimentálních letů ho přesvědčily o tom,
že svůj odvážný projekt může s klidným srdcem postavit na sériově vyráběných
strojích Power Mac G4, osazených operačním systémem Mac OS X Server.
Právě fakt, že všech 544 družic tvořících globální síť bude využívat běžné
komerční produkty, přitom odlišuje Wingovu myšlenku od ostatních podobných
projektů a přibližuje ji úspěšnému naplnění. Například dobře známé Iridium
společnosti Motorola doplatilo především na vysoké náklady vynaložené na vývoj
vlastní technologie a její následnou dopravu na orbit. Wingo se proto rozhodl
použít sériově vyráběné počítače, které budou navíc společně se samotným
satelitem montovány na palubě mezinárodní vesmírné stanice ISS, čímž odpadne
potřeba vysílat speciální nosné rakety, a jednotlivé komponenty se vyvezou na
palubě raketoplánu.
Určité úpravy však budou přece jen nutné. V první řadě se musí přizpůsobit
chlazení, protože vesmírné vakuum nepřipouští použití větráku. Ten bude
nahrazen chladícím polovodičem přenášejícím na základě elektrických impulzů
teplo z jedné části chladícího materiálu do druhé. (Stejný systém se mimochodem
používá pro chlazení nápojů při stánkovém prodeji na amerických plážích.)
Vakuum s sebou navíc přináší i další problém všechny případné nečistoty
donekonečna kolují v počítačové skříni. Proto budou všechny stroje před
vypuštěním družice pečlivě vyčištěny a následně zakryty speciálním obalem.
Třetí specifická úprava vesmírných Power Maců pak proběhne v jejich paměti. V
kosmu totiž neexistuje žádná atmosférická ochrana před elektrickými výboji,
které mohou poškodit citlivé paměťové čipy, a proto bude využito speciálních
pamětí, schopných automaticky kompenzovat nechtěné indukční výboje. Standardní
applovská technologie bude rovněž využita pro komunikaci mezi jednotlivými
webovými servery. O spojení se postará bezdrátová stanice AirPort (viz
http://www.apple.com/air port/), která sice v pozemských podmínkách dosahuje na
pouhých 50 m, ale v kosmu, kde odpadají atmosférické překážky, bez problémů
zajistí vzájemnou komunikaci všech 544 družic. Pomocí speciální antény pak
budou signály z AirPortu přenášeny také do pozemských bezdrátových modemů
společnosti SkyCorp. Pro úplnost ještě dodejme, že AirPort využívá komunikační
standard IEEE 802.11 a byl prvním bezdrátovým zařízením, sériově montovaným do
osobních počítačů (všechny Macintoshe jsou jím standardně vybaveny už osmnáct
měsíců).
Síť SkyCorp by měla být plně zprovozněna v průběhu devíti měsíců až jednoho
roku. V první fázi bude své služby nabízet především v oblastech, kde je
vysokorychlostní připojení k Internetu špatně dostupné, ale postupem času se
nebrání ani průniku do větších měst. Na rozdíl od mírně upraveného hardwaru
bude všechny softwarové služby obstarávat standardní Mac OS X, který je vybaven
webovým i e-mailovým serverem.
Podrobnosti o projektu můžete najít např. na stránce
http://www.skycorpinc.com/alpha.htm.
1 1134 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.