WebRamp: cesta k Internetu i pro malé sítě

Internet jako největší současný nástroj pro přenos dat se stává nezbytnou formou komunikace i pro ty nejmenší praco...


Internet jako největší současný nástroj pro přenos dat se stává nezbytnou
formou komunikace i pro ty nejmenší pracovní skupiny nebo dokonce domácnosti. V
případě připojení jediného počítače lze najít celkem snadno vyhovující řešení.
Složitější situace však může nastat, pokud je třeba připojit celou síť, byť
složenou z několika málo počítačů.
V podstatě se nabízejí dva druhy řešení, a to buď softwarové, nebo hardwarové.
V obou případech je hlavním úkolem nepustit mimo lokální síť pakety, které
nesměřují k vnějším adresám a naopak ty, které míří dovnitř sítě, nasměrovat ke
správným stanicím. V případě softwarové cesty zajišťuje přístup k Internetu
jediný počítač prostřednictvím tzv. proxy serveru a nejčastěji modemového
spojení. U hardwarové formy toto zajišťuje router (směrovač).
Routery jsou tedy specializované prvky, umožňující připojení celých sítí k
Internetu. Až do nedávné doby však byla tato zařízení jednou z nejnákladnějších
částí sítě. Velmi zajímavý obrat v této oblasti přichází díky společnosti
Fincom, která nově uvádí na náš trh router WebRamp, určený právě pro malé sítě.
Kromě snadné obsluhy je velice lákavá zaváděcí koncová cena, která u
testovaného modelu WebRamp M3 do Invexu činí 19 515 Kč bez DPH. Záruka na tento
produkt je 1 rok.
WebRamp M3
Router WebRamp M3 nabízí možnost připojení do Internetu až třemi modemy
současně, což např. při použití rychlostí 56 kb u každého z nich na kvalitních
linkách znamená poměrně slušnou přenosovou rychlost. Pro připojení modemů je
model M3 vybaven trojicí sériových 9pinových portů, takže je možné připojit
jakýkoli externí modem, který je k dispozici. Samotná konfigurace parametrů
routeru je pak zcela založena na využití libovolného webovského browseru.
Router samotný totiž obsahuje ve svém firmwaru příslušný server s
konfiguračními stránkami. Stačí tak dle dokumentace zadat přednastavenou adresu
a dále se již pouze řídit pokyny.
Jako jediný samostatný nástroj je na doprovodném CD-ROMu kromě elektronické
dokumentace dodáván program WebRamp Finder, který v případě potřeby dokáže
změnit nevyhovující přednastavenou IP adresu, a umožnit tak následnou
konfiguraci pomocí WEBu. Konfigurace systému je možná buď s využitím
"Průvodce", nebo je ruční. V obou případech je však možné k jednotlivým
sériovým portům přiřadit odpovídající typ modemu, kterých je v nabídce celá
řada, nebo zvolit vlastní, včetně zadání inicializačních řetězců, přenosových
rychlostí apod. Kromě toho lze definovat i další provozní vlastnosti modemů,
jako jsou podmínky pro připojení, a to ať z hlediska telefonních čísel
poskytovatelů, uživatelských kont, hesel atd., tak i s ohledem na ekonomiku
spojení. Je totiž možné určit, za jakých podmínek se budou např. druhý a třetí
modem inicializovat a zajistí tak vyšší průchodnost spojení.
I vlastní parametry routeru jsou nastavovány www stránkami a lze jej využít
mimo jiné i k dynamickému přidělování adres pomocí integrované funkce server
DHCP. Nechybí samozřejmě ani možnost specifikace DNS serverů, routovacích
tabulek, omezení služeb a portů, přístupu z Internetu přes jednu IP adresu a
tedy překlad adres, ale ani možnost zpřístupnit z Intenetu až 3 stanice (jednu
na modem), což je potřebné např. pro různé hry apod.
Konfigurační stránky zahrnují i nástroje pro monitoring aktuálního stavu jak
routeru samotného, tak i jednotlivých modemů. Pro případ problémů lze i zde
nalézt popis základních řešení, nástroje pro testování modemů atd. V nabídce
však nechybí ani funkce pro upgrade firmwaru, takže lze za doplatek rozšířit
možnosti routeru o další funkce. Například lze takto vylepšit bezpečnost
komunikace se vzdálenou mateřskou sítí podporou protokolu PPTP a umožnit tak
vytváření virtuálních privátních sítí VPN na Internetu. Zajímavá je i možnost
změny vlastností libovolného z portu modemů, který je po úpravě firmwaru
schopen pracovat i v režimu Dial-in a zprostředkovat vzdálené připojení do
budované sítě a tedy i na Internet externímu spolupracovníkovi (standardně u
modelu M3t). Jde vlastně o plnohodnotnou obdobu služby RAS (Remote Access
Server) jak je implementována ve Windows NT Serveru.
Integrovaný hub
Až doposud byla řeč pouze o části routeru. WebRamp se však ve skutečnosti
skládá ze 2 prvků. Tím druhým je integrovaný ethernetový hub se 4 porty. Ve
velmi malých sítích může právě hub znamenat výraznou úsporu v nákladech při
zapojování stanic, neboť pro čtveřici počítačů pak již stačí pouze odpovídající
síťové karty a propojovací kabely. I když ale bude v budoucnu síť zahrnovat
více strojů, není nic ztraceno, neboť port číslo 1 je vybaven přepínačem
křížení. Ten je sice velmi dovedně ukryt v hluboké drážce na spodní straně
zařízení, přesto ale zajistí možnost připojení dalšího aktivního prvku,
rozšiřujícího tak počet volných přípojných míst v lokální síti až na 253.
Jak je tedy patrné, může uživatel za velice dostupnou cenu získat hned 2
aktivní síťové prvky najednou a snadno připojit svou síť k Internetu. Navíc
model M3 není zdaleka jediný ve výrobní řadě a v nabídce lze objevit i verze s
již rozšířenými vlastnostmi firmwaru, jak byly naznačeny výše, nebo model s
možností připojení přes ISDN linky (WebRamp Entre).
8 2010 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.