WebSniffer měří výkon vašeho Webu

Výkonnost webové sítě je téma, které je v centru pozornosti všech, kdo se jí brouzdají a samozřejmě také těch, kd...


Výkonnost webové sítě je téma, které je v centru pozornosti všech, kdo se jí
brouzdají a samozřejmě také těch, kdo jejím prostřednictvím něco nabízejí.
Zatímco ti první ji nemohou nijak zvlášť ovlivnit, pro ty druhé je stálé
zlepšování přístupu k vlastním stránkám jedním z nejdůležitějších úkolů. V
letošním 4. čísle Computerworldu jsme vám představili produkt nazvaný Accrue
Insight, který je určen k měření výkonnosti firemního Webu. Dnes se podíváme na
další z této skupiny nástrojů WebSniffer, který získal na letošním ComNetu
ocenění určené nejvíce inovativnímu produktu.
Jedná se o softwarový balík, u jehož zrodu stála společnost Network Associates,
vzniklá sloučením firem McAfee, Network General, PGP a Helix.
Podobně jako v případě zmiňovaného Accrue Insight, se i tento produkt snaží
diferencovat mezi problémy vzniklými ve webovém serveru a těmi, za které může
uživatel nebo přenosová síť.
Přínos tohoto produktu spočívá v plnění tří základních úkolů, které jsou u této
kategorie softwaru obvyklé. Jde tedy o pomoc při rychlém řešení problémů
prostřednictvím jejich automatické identifikace a návrhu řešení podloženého
sesbíranými daty, o včasné varování před nadcházejícími problémy
prostřednictvím e-mailu, pageru, SNMP apod., a konečně o zajištění dostupnosti
sebraných informací ze vzdáleného pracoviště prostřednictvím webového browseru
podporujícího Javu. K zajištění těchto úkolů používá produkt tři komponenty,
kterým jsou přiděleny tři v podstatě standardní funkce. Tedy sběr, analýza a
zobrazování informací.
Sběr dat Přímo do bitevního pole (vlastně do sítě) jsou nasazeni agenti. Ti
jsou usídleni na jednotlivých webových serverech a sbírají informace o časování
a průběhu prováděných operací.
Podobně jako již zmíněný Accrue Insight i WebSniffer sleduje činnosti v síti i
pod úrovní protokolu HTTP, takže je schopen získat velmi detailní časové
informace o průběhu jednotlivých akcí. Je tak schopen zachytit všechny tři
okamžiky podstatné pro vyhodnocení každého spojení tedy čas jeho navázání a
zaslání příkazu, zpracování požadavku a ukončení spojení, které posléze modul
Data Repository využije k analýze dostupnosti webové sítě, času odezvy a
četnosti uživatelských přerušení přenosu.
Kromě toho jsou sbírána data o výkonu webového serveru přímo prostřednictvím
jeho API (Application Program Interface) s použitím příkazů, jakými jsou např.
v případě Unixu vmstat nebo netstat.
Zpracování dat
Druhou komponentou je Data Repository, jejímž hlavním úkolem je odebírání
sebraných dat od agentů a jejich následné porovnávání a analýza. V případě, že
se zjistí jakýkoli problém tedy data neodpovídající vestavěné bázi pravidel je
vygenerováno varování, které se okamžitě zapíše do příslušného seznamu, aby
bylo možno později zjistit, co se vlastně stalo. Lze ovšem také nastavit
generování externího alarmu prostřednictvím e-mailu, pageru nebo SNMP. Je-li v
případě problémů třeba provést nějakou speciální akci, lze využít skriptovací
schopnosti systému. Všechny tyto možnosti jsou nastavitelné prostřednictvím
modulu Information Center.
Data získaná od agentů, podmínky alarmů a konfigurace produktu jsou uchovávány
po dobu 24 hodin. Seznam alarmů však zůstává nesmazán i poté, kdy sebraná data
už nejsou k dispozici tak může správce sledovat vznik problémů alespoň
prostřednictvím posloupnosti generovaných varování. V následujících verzích by
měl být implementován také long-time reporting a odhad trendů.
Data Repository pracuje současně jako webový server, který poskytuje uživateli
interface pro prohlížení získaných dat prostřednictvím standardního prohlížeče.
Kromě dat převzatých od vlastních agentů získává Data Repository
prostřednictvím Internetu také informace z databází firmy Keynote Systems. Z
nich každých 15 minut nahrává údaje týkající se internetového spojení 10
největších amerických, evropských a asijských měst. Kromě toho porovnává
naměřené hodnoty odezev uživatelem specifikovaných URL s Keynote Business 40
Internet Performance Indexem, který je průměrem času odezev pro přístup a
nahrání 40 domovských stránek nejvýznamnějších podnikových uživatelů. Tak lze
získat objektivní pohled na dostupnost vlastní sítě zvenčí.
Information Center
Poslední komponentou produktu je Information Center. Jedná se o grafické
uživatelské rozhraní (GUI Graphical User Interface) založené na Javě, které se
spouští v prohlížeči. GUI používá obvyklou klávesu TAB pro přechod mezi
jednotlivými oblastmi zájmu, tedy např. obrazovkou s alarmy, nápovědou expertů
k řešení vzniklých problémů nebo zobrazením dat.
Pochybujete-li ještě stále o užitečnosti podobného produktu pro sledování
vlastní webové sítě, možná vás přesvědčí část proslovu Bakula Mehty,
viceprezidenta Network Associates pro vývoj produktů, který se ve snaze
vysvětlit užitečnost svého dítka vydal cestou srovnání Webu s bezplatnými
telefonními čísly: "Nechali byste své telefonní číslo 0800-xxxxxx bez obsluhy?
Odpověď zní "ne". A přitom stále existují podnikové sítě, na které se zákazníci
nemohou dostat. WebSniffer chrání investice vložené do podnikové webové sítě a
zajišťuje, že bude pro zákazníky dostupná. Je to produkt důležitý pro všechny,
kdo to s webovou komercí myslí vážně."
S tím zřejmě nelze než souhlasit ovšem s poukázáním na již zmíněný fakt, že se
nejedná o jediný dostupný produkt s podobnými schopnostmi.
Nároky
Celý balík má samozřejmě své požadavky na hardware a operační systém, pod
kterým může být provozován. V případě agentů a Data Repository je vyžadován
procesor SPARC, 64MB RAM a operační systém Sun Solaris 2.6 nebo 2.5.1,
Information Center ke své práci požaduje jakýkoli prohlížeč kompatibilní s
Javou, přičemž doporučeny jsou Netscape Navigator 3.0 nebo 4.0 nebo Microsoft
Internet Explorer 4.0. Tomu odpovídají i hardwarové nároky a požadavky na
operační systém.
8 0287 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.