WebZIP 3.0

S přibývajícím množstvím webových stránek roste i počet těch zajímavých. Každá taková znamená nový přírůst...


S přibývajícím množstvím webových stránek roste i počet těch zajímavých. Každá
taková znamená nový přírůstek do sbírky adres. Ve chvílích volna se potom
rychlým stiskem tlačítek přenášíme na místo našeho původního zájmu. Jenže ouha,
tam, kde před časem bývala úžasná prezentace, dnes už není nic.
Aby se podobná situace neopakovala příliš často, můžeme si stránku zazálohovat.
K tomu ovšem potřebujeme specializovaný nástroj, neboť některé prohlížeče sice
umějí aktuální stránku uložit na disk, avšak je-li součástí rozsáhlejší
prezentace, museli bychom najet na všechny její díly a ty potom postupně
otrocky ukládat. WebZIP je jiný. Prohlíží, zálohuje a lokalizuje stažené WWW
stránky.
Požadavky na systém nejsou nijak přemrštěné. WebZIP ke své funkci potřebuje
Windows 95/98/NT, 16 MB paměti RAM, barevný displej s alespoň 256 barvami, 5 MB
diskového prostoru a prohlížeč IE 4.0 nebo vyšší.
WebZIP pro vás umí vytvořit lokální obraz internetových stránek. Buď zkopíruje
vzdálené soubory do určeného adresáře, nebo vytvoří ZIP archiv, do kterého
uloží příslušná data.
Základní pracovní jednotkou je pro WebZIP úloha. Uživatel nejprve nastaví
určitý profil úlohy a nakonec ji vyvolá. Spuštění a pozastavení úlohy lze
ovládat interaktivně anebo je možné obě činnosti naplánovat na určitou dobu.
Některé stránky se mění každý den, a tak může vyvstat požadavek periodického
stahování dat. Také tento požadavek dokáže WebZIP splnit, stačí zadat, jestli
má k přenosu docházet jednou za určitý počet minut, hodin nebo dnů.
Abyste nestahovali takříkajíc celý vesmír, můžete omezit úroveň vnoření.
Soubory odkazované v HTML dokumentu potom budou přenášeny pouze tehdy, pokud
ještě nebyla dosažena tato úroveň. K podobnému účelu slouží i znakové filtry.
Do pravidel definujících úlohu lze zahrnout určitý znakový vzor, který musí,
nebo naopak nesmí obsahovat název souboru. Také je možno omezit pracovní oblast
na aktuální server nebo dokonce na konkrétní adresář a příslušné podadresáře v
rámci tohoto serveru. Aby byla optimálně využita přenosová kapacita, umožňuje
WebZIP rozložit práci na více spojení. Uživatel zadává maximální počet spojení,
která mohou vzniknout najednou během práce na aktuálním úkolu.
Podle koncovky rozlišuje program několik kategorií souborů. Jedná se například
o HTML, aplikace, video, audio a podobně. Konkrétní úloha je potom spojena s
jednou, více nebo všemi kategoriemi. V rámci úlohy se samozřejmě přenáší pouze
typy souborů, jejichž koncovka byla vybrána. Uživatel může editovat jak celé
kategorie, tak jednotlivé položky v nich.
O své práci si WebZIP vede podrobnou statistiku, kterou má uživatel neustále k
dispozici, a může tak své kroky přizpůsobit aktuální situaci na síti. Kupí-li
se jedna chyba za druhou, nebude asi něco v pořádku. WebZIP však dosud neumí na
vzniklé chyby nijak reagovat, a tak v případě automatického kopírování souborů
nezbývá než se podívat, jak a kde chyby vznikly, a pokusit se je napravit
"ručně". Po skončení úkolu aplikace vytvoří podrobný protokol ve formě HTML
prezentace.
Ovládání programu je intuitivní, a tak po krátkém seznámení ho snadno zvládne i
začátečník. O aktuálním dění informuje WebZIP hned v několika oknech. Pokud má
však uživatel pocit, že je až příliš zavalen informacemi, může kdykoliv některé
z oken vypnout stiskem myši. Tímtéž postupem se poté může kdykoliv vrátit zpět.
Celkově pozitivní pocit z programu podtrhuje moderní a funkční design.
WebZIP lze zařadit mezi dobré počiny firmy Spidersoft. Ve své kategorii
rozhodně patří mezi nadprůměrně zdařilé produkty.
WebZIP 3.0
stahovač webových stránek
Autor: Guy Grasso
Adresa: www.spidersoft.com
Platforma: Windows 95/98/NT
Licence: 28 dnů na vyzkoušení
Velikost: 1 MB
9 3617 / als

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.