Wi-Fi: a i b najednou

Zároveň s vývojem bezdrátových síťových technologií od specifikace 802.11b k 802.11a přicházejí na trh nové pří...


Zároveň s vývojem bezdrátových síťových technologií od specifikace 802.11b k
802.11a přicházejí na trh nové přístupové body, které v sobě spojují možnosti
obou standardů. Díky tomu umožňují migraci směrem k vyšším rychlostem, přičemž
však stále využívají dosavadní infrastrukturu.
V našem testu jsme se zaměřili na dva takové kombinované přístupové body Cisco
Aironet 1200 včetně 5GHz modulu a 3Com Access Point 8200 a jak jsme se při
testech přesvědčili, obě řešení dobře vyhoví požadavkům firem, které chtějí
přejít od standardu 802.11b ke specifikaci 802.11a.

Ze specifikace
Oba přístupové body jsou vybaveny 100Mb/s Ethernetem, bezdrátovými rozhraními
802.11a a 802.11b, softwarem pro správu s webovým rozhraním a možností napájení
buď přímým připojením k síti, nebo pomocí technologie Ethernet power injection
s využitím 48voltových injektorů. Dále zde máme první podstatný rozdíl. Zatímco
firma Cisco dodala své zařízení Aironet včetně karet 802.11a a 802.11b,
společnost 3Com k Access Pointu 8200 žádné karty nepřibalila.
3Com standardně dodává pár interních antén pro diverzitní příjem. K zařízení
Aironet 1200 od firmy Cisco jsou přibaleny čtyři antény: Dvě plní funkci antén
pro diverzitní příjem signálu ze vzdálených míst sítě (v případě, že je panel
antény rozložený) a další dvě fungují jako tzv. patch (páskové) antény (v
případě, že je panel antény složený). Možnost volby anténního systému je jistě
příjemná. A to i přesto, že většina uživatelů dříve či později pozná, že z
hlediska efektivity přenosů dle standardu 802.11a hraje významnější roli (než
volba antény) architektonické řešení místností a síla a konstrukce stěn.

Rozdíly ve správě
Ve správcovském softwaru společnosti 3Com realizovaném přes webové rozhraní se
lze pohybovat snadněji než u konkurence. Kategorie funkcí jsou uvedeny na
navigační liště po levé straně okna a jednotlivé funkce spadající do dané
kategorie lze nalézt na pravé straně okna. 3Com nabízí 64 a 128bitové šifrování
WEP (Wired Equivalent Privacy) pro standard 802.11b a 64, 128 a 152bitové
šifrování WEP pro 802.11a. Za účelem vynucení zásad provozu mezi dvěma klienty
jsou k dispozici další filtry. Pro standard 802.1x nabízí software zabezpečení
také buď pomocí služby RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) nebo
s využitím ověřování lokální adresy MAC. Zařízení Access Point 8200 nabízí
klienta SNMP a celou řadu úrovní pro záznam událostí, přičemž záznamy jsou
ukládány v textovém formátu.
Správcovský software firmy Cisco poskytuje ve srovnání s 3Comem mnohem více
možností pro nastavování jednotlivých provozních parametrů a mnohem
propracovanější inherentní možnosti zabezpečení. Pro každé rádiové pásmo lze
nastavit přenosové rychlosti a rozhodnout, jaké z nich se vyhradí pro
signalizaci správcovských paketů.
Software poskytuje jednoduchou a užitečnou diagnostiku signálu obou standardů
11a i 11b. Cisco dále nabízí širokou škálu možností zabezpečení včetně 40 a
128bitového šifrování WEP, podpory standardu 802.1q VLAN, 802.1x s technologií
RADIUS, TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) nebo
ověřování lokální adresy MAC. Dále si lze vybrat ze tří verzí protokolu 802.1x
pro EAP (Extensible Authentication Protocol). Cisco navíc nabízí Proxy Mobile
IP, podporu zpoplatnění služeb a podporu celé řady dalších služeb pocházejících
z dílny Cisca (např. Cisco Discovery Protocol, distribuce firmwaru a
konfigurací na jiné zařízení).
Cisco Aironet 1200 dokáže také generovat SNMP přerušení. Díky tomu lze na
základě druhu událostí podnikat různé kroky. Existuje také možnost generovat
systémové logy ve formátu EMBLEM společnosti Cisco, což je výhodné zejména z
hlediska hlubší integrace se sítí založenou na technologii této firmy.
Správcovská aplikace firmy 3Com je celkově mnohem přehlednější. Není třeba
objevovat stále hlouběji a hlouběji ukrytá okna a ke zhlédnutí všech možností
správy postačí pouhých čtrnáct kliknutí myší.

Zpomalení na dálku
Asi vás zajímá, jaký je dosah technologie 802.11a ve srovnání s 802.11b? Je
zřejmé, že standard 802.11a je rychlejší, avšak za jakou cenu pokud jde o dosah
signálu? Vzhledem k fyzikálním zákonům platným pro různé oblasti rádiového
spektra 11a (pásmo 5 GHz) a 11b (pásmo 2,4 GHz) je jasné, že rádiové signály
zařízení podle 11a budou mnohem více ovlivňovány architekturou budov a
zařízením kancelářských prostor.
Ke sledování úrovní přijímaného signálu technologií 11a a 11b během měření
prováděného v naší budově jsme používali produkt Airmagnet v provedení na
notebooku. V souladu s našimi očekáváními byl rádiový signál standardu 11a
slabší než v případě 11b. Dále jsme zjistili, že z hlediska použitelnosti
síťového spojení nehrála intenzita signálu prakticky žádnou roli. Toto zjištění
připisujeme na vrub skutečnosti, že technologie 802.11b se dělí o rádiové pásmo
s mnoha dalšími zařízeními a službami, jakými jsou například bezdrátové
telefony, mikrovlnné trouby a celá řada jiných produktů nepodléhajících
regulaci. Ta při svém provozu vytvářejí šum o konstantní hladině, kterou musí
síťový signál překonávat.
Přestože jsme před zahájením testování vypnuli v našich kancelářských
prostorách všechny přístupové body, stále jsme na všech kanálech používaných
technologií 802.11b zaznamenávali výrazné úrovně rádiového šumu.
Během testů jsme si ověřili, že obě rozhraní 802.11a i 802.11b obou výrobců,
3Comu i Cisca dokázala v prostoru našich kanceláří zajistit vyhovující spojení.
Nicméně jsme se zvětšující se vzdáleností od přístupového bodu zaznamenali
rychlý úbytek přenosové rychlosti z původních 54 Mb/s. Přenosová rychlost
zařízení 3Com a Cisca klesla ve vzdálenosti 20 metrů od přístupového bodu na 18
Mb/s, občas dokonce až na 12 Mb/s. Přestože naměřené výsledky byly ve srovnání
s technologií 802.11b lepší, rozhodně nedosahovaly oněch 54 Mb/s slibovaných
propagátory technologie 11a.
Změřená přenosová rychlost technologie 802.11b v různých vzdálenostech od
přístupového bodu se pohybovala v průměru kolem 11 Mb/s, ve vzdálenosti 20
metrů klesala až na 6 Mb/s. Bohužel udržet přenosovou rychlost na úrovni 54
Mb/s v situacích, kdy přístupový bod dělí od klienta nejrůznější překážky (zdi,
nábytek nebo lidé), je prakticky nemožné. Přístupové body obou výrobců mají k
dispozici dostatek procesorové kapacity na to, aby udržely vysokou přenosovou
rychlost i v případě obsluhy několika klientů. Pokud se však všichni klienti
nenacházejí ve stejné místnosti, bude výkonnost zejména technologie 802.11a
nižší než maximální možná.
Nejpřekvapivějších výsledků testování jsme se dočkali u zařízení Cisco Aironet.
Při zjišťování úrovně rádiového signálu vysílačů 11a a 11b jsme nenaměřili
žádný signál u 11b. Interní vysílač totiž nezahájil vysílání až do okamžiku,
dokud jsme jej nenastavili jako primární. První měření jsme provedli ve
vzdálenosti asi 1,5 metru od přístupového bodu. Přestože úroveň signálu byla
vynikající, měřicí zařízení Airmagnet odhalilo, že veškerý provoz se odvíjí
rychlostmi pouhých 6 Mb/s přes spojení 802.11a a 1 Mb/s přes 802.11b. Museli
jsme se proto ponořit do správcovské konzole a změnit určité parametry. Teprve
pak se přenosové rychlosti dostaly na úroveň 54 Mb/s a 11 Mb/s.
Firmy, které chtějí přejít na technologii 802.11a a zároveň uchovat hodnotu
svých investic do sítě 802.11b, jistě uplatnění pro Cisco Aironet 1200 nebo
3Com Access Point 8200 naleznou. Obě zařízení nabízejí solidní výkonnost jak
rádiovou, tak i datovou. Správcovský software k zařízení Aironet však svého
konkurenta převyšuje. Nabízí totiž mnohem více možností v takových klíčových
oblastech, jakou je například bezpečnost, a daleko lepší kontrolu nad
provozními parametry. Na straně 3Comu pak kromě výše zmíněných předností bude
jistě hrát roli výhodný poměr cena/výkon.

3Com Access Point 8200
+výkonnost technologií 802.11a i 802.11b, rychlá a jednoduchá konfigurace,
zabezpečení technologií 802.11x
-chybějící podpora VLAN
Prodejce: 3Com, www.3com.cz
Cena (bez DPH): 749 dolarů za testovanou verzi

Cisco Aironet 1200
+možnosti zabezpečení, správcovské prostředí poskytující vysokou úroveň
kontroly nad zařízením, solidní výkonnost technologií 802.11a a 802.11b
-složitost správcovské prostředí
Prodejce: Cisco System, www.cisco.cz
Cena (bez DPH): 849 dolarů za testovanou verzi; 5GHz modul: 500 dolarů

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.