Wi-Fi bude bezpečnější

Dvě klíčová vylepšení pro výkon a bezpečnost bezdrátových zařízení Wi-Fi by měla být schválena ještě během ...


Dvě klíčová vylepšení pro výkon a bezpečnost bezdrátových zařízení Wi-Fi by
měla být schválena ještě během letošního roku.
Podle představitelů Wi-Fi Alliance by do konce září 2004 měly být přijaty
standardy 802.11i a 802.11e. Prvně jmenovaný dokument bude dokončenou verzí
dosavadní pracovní podoby bezpečnostního standardu WPA (Wi-Fi Protected
Access), jenž byl veřejnosti představen vloni. 802.11e je naopak nový standard,
jehož cílem je vylepšit kvalitu bezdrátových sítí, které přenášejí hlas i video.
Mezi největší překážky pro masivní rozšíření bezdrátových sítí v podnikové
infrastruktuře dosud patřila bezpečnost. V loňském roce doporučení WPA
nahradilo dosud platný standard WEP (Wired Equivalent Privacy), který je však
plný chyb, a proto v praxi minimálně využívaný. WPA na rozdíl od WEP využívá ke
své činnosti dynamický šifrovací klíč, což údajně vede k vylepšení procesu
uživatelovy autentizace.
Standard 802.11i rovněž zahrnuje technologii AES (Advanced Ecryption Standard),
jež nabízí ještě vyšší stupeň zabezpečení, než jaký je použit ve WPA. Některé
organizace či orgány státní správy, které vyžadují nejvyšší stupně zabezpečení,
tedy budou muset některé své výrobky o tuto funkcionalitu dodatečně doplnit.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.