Wi-Fi vhodné do menších firem i kanceláří

V aktuálním Testu týdne jsme se věnovali bezdrátovým zařízením, mezi kterými naleznete jak routery kombinované s et...


V aktuálním Testu týdne jsme se věnovali bezdrátovým zařízením, mezi kterými
naleznete jak routery kombinované s ethernetovými přepínači, tak i samostatné
přístupové body. Našeho přehledu se zúčastnilo 7 výrobků firem, jež v oblasti
síťových zařízení patří k uznávaným jde o společnosti 3Com, Asustek, Canyon,
D-Link, Proxim a SMC.
Testovaná zařízení spadají do skupiny produktů, které jsou určeny pro použití v
menších firmách a kancelářích. Kromě Orinoca od Proximu, které je řešeno
netradičním způsobem (je závislé na použitých rozšiřujících kartách), podporují
všechny produkty rychlý standard 802.11g (54 Mb/s). Samozřejmou vlastností
těchto produktů zůstává i zpětná kompatibilita s "béčkovou" verzí. K zařízením
jsme měli k dispozici také PCMCIA karty a USB adaptéry, které vytvářejí druhou
stranu přenosového řetězce.

Rychlost a zase rychlost
Ve všech sítích platí, že přenosová rychlost je pro většinu uživatelů "až na
prvním místě". Málokomu se totiž chce čekat na překopírování souborů, stažení
e-mailů nebo přístup do centrální databáze. Vzhledem k orientaci produktů spíše
na menší firmy a kanceláře jsme použili jiné prostory, než jsme využili při
testování korporátních access pointů (jeden, Orinoco 2000, je za účely srovnání
součástí našeho přehledu). Při měření v nejmenší vzdálenosti (2 metry od
přístupového bodu) byly všechny produkty značně vyrovnané. Rozdíly zde nejsou
nijak zásadní nejlepším výsledkem se mohl pochlubit 3Com, který dosáhl
rychlosti 22,28 Kb/s. Další měření, a to ve vzdálenosti 4 metrů, už od signálu
vyžadovalo dosah až za roh a s takovouto překážkou se již všechna zařízení
nevyrovnala stejně a startovní pole se více "roztáhlo". Nejlepších výsledků zde
dosáhl Asus WL-500g, následovaný velice těsně 3Comem; s větším odstupem pak
testované pole uzavírala trojice D-Link, SMC a Orinoco. Nejnižší rychlost pak
podle očekávání předvedl klientský přístupový bod od Asusu. Vzdálenost 6 metrů
(přes 1 cihlovou zeď) opět trochu promíchala pořadí. První pozici si však s
velkým náskokem udržel Asus WL-500g. Další zvětšení vzdálenosti znamenalo opět
pokles přenosových rychlostí. Rychlosti dosažené některými účastníky testu při
větších vzdálenostech (více než 6 m) sice umožňují bezproblémový přístup k
e-mailům nebo k internetu, ale při kopírování souborů si již musíte počkat. Ve
vzdálenosti 20 metrů (přes 2 cihlové zdi) od vysílače byly naměřené hodnoty
podle očekávání velice nízké. Zde nás příjemně překvapil router Asus WL-500g,
který i při této vzdálenosti překročil přenosovou rychlost 4 Mb/s. Oproti svým
protivníkům i v této vzdálenosti tedy Asus umožňuje celkem rozumný provoz.

Zamyslete se nad potřebami
Vzhledem k velké různorodosti produktů (jak těchto v testu, tak další
konkurence) je před koupí třeba pečlivě zvážit své potřeby. Na trhu jsou k
dispozici jak samostatné přístupové body, tak jejich kombinace s ethernetovým
přepínačem, případně směrovačem, a dokonce i tiskovým serverem. Pokud vám jde o
co nejmenší zařízení, které nebude nikde překážet, a spokojíte se s funkcí
přístupového bodu a s menším dosahem, může pro vás být výhodnou volbou námi
testovaný Asus WL-300g. Potřebujete-li naopak komplexní řešení sítě, můžete
využít třeba vybavenější Asus bezdrátový router WL--500g s funkcí tiskového
serveru nebo ADSL routeru od 3Comu, který přináší málo vídanou kombinaci s ADSL
modemem. Produkt společnosti SMC pak nabízí velmi podobné parametry jako
směrovač Asus, takže rozhodování nebude rozhodně jednoduché.

Bezpečnost v popředí
U bezdrátových sítí je velký důraz kladen i na zabezpečení přenosů, které
nejsou omezeny pouze na kabely, ale šíří se rádiovými vlnami volně do prostoru.
V současné době je bezpečnostní vybavení "bezdrátů" v podstatě shodné. Za
jakýsi úplný základ lze pokládat WEP šifrování, které naleznete u všech
produktů, stejně jako filtrování MAC adres. Tyto varianty jsou ovšem obecně
považovány za nedostatečné. Proto vznikly další způsoby zabezpečení, které by
měly garantovat vyšší bezpečnost. Nejvyšším stupněm zabezpečení pak v současné
době je využití WPA šifrování nebo použití standardu 802.1x proti RADIUS
serveru. Takové zabezpečení ovšem vyžaduje spuštění RADIUS serveru v síti a
další relativně složitá nastavení celého systému, což může mnoho uživatelů
odradit. Vyskytují-li se ovšem ve vaší síti důležitá data, je každé zlepšení
bezpečnosti důležité.

Jak jsme testovali
Vzhledem k zaměření testovaných produktů jsou určeny pro provoz v menších
firmách a kancelářích jsme zvolili i testovací prostory. Během testování se v
nich přitom pohybovalo několik našich kolegů, kteří zajišťovali "normální
provoz kanceláře". Kromě toho se na určitém rušení podíleli i zapnuté počítače
i další zařízení. Pro dokreslení skutečného prostředí byl ve vedlejších
prostorách spuštěn i jiný přístupový bod. Komunikace v naší testovací síti
probíhala samozřejmě na jiném kanálu.
V tabulce výsledků měření propustnosti jsou k dispozici hodnoty naměřené jak v
blízkosti přístupového bodu, kdy signál nemusel překonávat žádnou vážnější
překážku (kromě běžných kancelářských potřeb rozložených na stolech), tak i ve
vzdálenosti cca 20 metrů s nutností překonání zdi.
Zatímco při měření v blízkosti bezdrátového prvku byly rozdíly mezi
jednotlivými prvky minimální, ve větších vzdálenostech a za masivními
překážkami jsou rozdíly znatelné. V největší vzdálenosti již měly některé
produkty poměrně velké obtíže s navázáním a udržením spojení, což se projevilo
ve velmi nízkých přenosových rychlostech. Opět se tedy potvrdilo, že bezdrátové
řešení vyžaduje velmi dobré plánování umístění vysílače, aby bylo možné
využívat rozumně rychlé přenosy po celé kanceláři. Při pokrývání členitějších
prostor pak doporučujeme nasazení kvalitnějších, tedy výkonnějších antén.

3Com OfficeConnect ADSL Wireless 11g Firewall Router
Tento produkt je vyveden v tradičním firemním designu přichází s poměrně
vzácnou kombinací bezdrátového routeru a ADSL modemu. U mnoha výrobců,
zabývajících se síťovými prvky najdeme v nabídce vesměs kombinace Wi-Fi a
routeru nebo modemu s přepínačem. Kombinace 3Comu je velmi praktickou
samozřejmě v okamžiku, kdy realizujete připojení k internetu pomocí ADSL
spravujete tak pouze jedno zařízení.
3Com ADSL Wireless 11g Firewall Router patřil mezi špičku našeho testu i v
ostatních oblastech. Držel se dobře jak při prověřování propustnosti, kde na
krátkou vzdálenost dosáhl nejvyšších hodnot, tak škálou nabízených funkcí.
Pomocí integrovaného průvodce bylo základní nastavení otázkou několika málo
okamžiků. Vzhledem k velkému množství dalších funkcí je ovšem pochopitelné, že
pomocí průvodce nenastavíme všechny možné parametry. Proto je třeba zvláště s
ohledem na zlepšení bezpečnosti postupně projít jednotlivé stupně nabídky a
přístroj tam donastavit.

Asus WL-330g Pocket Wireless Access Point
Tento přístupový bod je nejmenším zařízením v testu (nepočítáme samozřejmě
samostatné Wi-Fi klienty). Asus WL-330g nabízí možnost přepnutí mezi
přístupovým bodem a klientem. Jeho jediná nevýhoda při používání jako klienta
spočívá v nutnosti připojení napájení, což vás donutí nosit s sebou další kabel.
Vzhledem k tomu, že se jedná o přístupový bod, je pochopitelná absence funkcí,
jako je routing nebo NAT, které jsou u směrovačů důležité. Vzhledem k určení
pro použití spíše v méně náročných podmínkách ve firmách nelze brát absenci
zabezpečení proti RADIUS serveru jako nevýhodu. Nejhorší výsledky tohoto
produktu (v propustnosti bezdrátové sítě) je nutné připočíst hlavně integrované
anténě. Opět je ovšem třeba mít na paměti určení cílové skupiny uživatelů. V
některých případech tak může být platnější než jeho výkonnější konkurenti.
Veškerá nastavení probíhala pomocí velmi jednoduchého webového rozhraní, které
zaručuje velký komfort při nastavování.

Asus WL-500g 802.11g Wireless LAN Router
Podobně komplexní zařízení, jako připravil 3Com, má ve své nabídce i Asus. Ten
svůj produkt sice nevybavil ADSL modemem, osadil jej však tiskovým serverem.
Pro připojení tiskárny je k dispozici paralelní i USB port. I přes značné
rozšíření funkcí, ke kterému došlo (v porovnání s přístupovým bodem Asus
WL-300g), bylo zachováno velmi intuitivní uživatelské rozhraní; nastavení
velkého množství funkcí zvládne tedy i mírně zkušený uživatel. Příjemná je zde
také nápověda, která se objeví v okamžiku, kdy se myší dotknete požadované
položky (bohužel musíte se spokojit s angličtinou).
Asus WL-500g je jednoznačně nejvybavenějším produktem našeho testu. Z tabulky
vlastností je jasně vidět, že podporuje v podstatě všechny funkce, které od
takovéhoto produktu můžete vyžadovat. Podíváme-li se do druhé tabulky,
sestavené z naměřených přenosových rychlostí, zjistíme, že výborných výsledků
dosahoval i při měření propustnosti sítě, které často s dosti značným náskokem
vyhrával. Přemožitele našel pouze jednou, a to při měření v nejmenší
vzdálenosti bez prostupu signálu překážkami (zde jsou však rozdíly velmi
zanedbatelné).
Vzhledem k těmto výborným výsledkům při přenosech signálu a k perfektní výbavě
si od nás odnáší ocenění Computerworld Excellent. Nelze opomenout ani to, že se
jednalo (mezi testovanými produkty) o jediné zařízení, které umožňovalo
nasdílet připojení k internetu přes CDMA společnosti Eurotel.

Canyon Wireless Access Point
Dalším zástupcem samostatných přístupových bodů je Canyon. Svými rozměry sice
převyšuje konkurenta od Asusu (WL-300g), zato ale nabízí možnost připojení
externí antény, což se pozitivně projevilo v testu propustnosti. Canyon zde
dosáhl lepších výsledků než zmiňovaný Asus WL--300g, ovšem vybavenější
protivníky nepřekonal.
Docela velkým zklamáním je u tohoto produktu dostupné zabezpečení. Filtrování
MAC adres a WEP šifrování je zde nutné pokládat za naprostou samozřejmost;
očekávali bychom ale u tohoto produktu alespoň integraci WPA s předsdíleným
klíčem. O to překvapující byla možnost využití tohoto přístupového bodu jako
bridge, která bývá výsadou mnohem nákladnějších zařízení. Vzhledem k nevalnému
zabezpečení lze produkt doporučit pouze pro sítě, v nichž nebudou přenášena
citlivá data. Vzhledem k relativně malému množství funkcí nepřekvapí
jednoduchost konfiguračního rozhraní řešeného standardně pomocí webového
rozhraní.

D-Link AirPlusXtreme G DWL-2100AP
DWL-2100AP od D-Linku lze zařadit mezi přístupové body střední třídy, jež již
vyhoví i náročnějším uživatelům a přitom si udrží relativně jednoduché
nastavování. Jako většina produktů v testu využívá i D--Link externí anténu
připojenou pomocí konektoru, což umožní případné nahrazení standardně dodávané
všesměrové antény výkonnější směrovou. WEP šifrováním o délce 152 bitů pak
disponovalo kromě tohoto D-Linku pouze Orinoco, které ovšem spadá do jiné
kategorie produktů. Potěšující byla skutečnost, že WEP šifrování lze nastavit
již v průběhu instalace, což je výhodné, poněvadž se tak předchází případnému
opomenutí nastavení zabezpečení ze strany uživatele. Také položky v
konfiguračním menu byly stejně přehledné jako instalační průvodce, a nastavení
přístroje jsme proto měli kompletní během několika málo minut. Vyžadujete-li
vyšší míru zabezpečení, můžete v případě tohoto přístupového bodu využít
autentizaci proti RADIUS serveru.

SMC 2804WBRP-G Wireless Broadband Router
Rovněž SMC přišlo do testu s produktem, který ve své kategorii patří k solidně
vybaveným. Nastavování je svěřeno (jak jinak) webovému rozhraní. Základní
nastavení můžete i zde provést za pomoci průvodce. Samozřejmostí jsou
odnímatelné antény, které tak lze nahradit výkonnějšími; ty můžete navíc
umístit do míst, ve kterých budou lépe pokrývat svěřený prostor. Stejně jako
Asus WL--500g i SMC poskytuje funkci tiskového serveru. V tomto případě se
musíte "spokojit" s USB rozhraním, což ovšem v dnešní době nelze považovat za
nějaký extrémní nedostatek. Docela slušně router SMC držel i v testu
propustnosti, kde podával výsledky, které lze zařadit do lepšího průměru. Velký
důraz výrobce položil na bezpečnost bezdrátové části, kde máte k dispozici vše
od filtrování MAC adres až po využití standardu 802.1x ve spolupráci s RADIUS
serverem. Připojení na internet (pomocí WAN portu) je zabezpečeno firewallem,
což by rozhodně mělo být při využívání vysokorychlostních připojení k internetu
standardem.

Proxim Orinoco AP-2000 míří do podnikové sféry
U tohoto přístupového bodu jsme se setkali s velmi netradičním řešením, které
spočívá v modulární koncepci produktu. Základem je totiž pouze jakési šasi, do
kterého je třeba instalovat vlastní bezdrátové části. Jako rozhraní je zde
použito dvou standardních PCMCIA slotů, čímž lze vytvořit dvě oddělené sítě.
Kvalita bezdrátové sítě pak samozřejmě závisí na použitých kartách. Lze tedy
použít jak karty standardu 802.11b/g, tak 802.11a tento však v naší republice
není zatím povolen. Bohužel nelze použít karty libovolného výrobce. Z těch,
které jsme měli v redakci k dispozici, akceptoval tento přístupový bod pouze
kartu Orinoco karty ostatních výrobců zkrátka ignoroval.
Orinoco AP-2000 nabízí v podstatě všechny funkce, které lze od přístupového
bodu očekávat. Méně zkušeným uživatelům možná bude chybět průvodce instalací,
zkušenější pak ocení velké množství parametrů, které lze nastavit. Vzhledem k
širokým možnostem nastavování není překvapivé množství položek dostupných v
konfiguračním menu; nějakou dobu tedy trvá, než najdete všechny funkce.
Orinoco AP-2000 je dále vybaveno širokými možnostmi v oblasti zabezpečení. K
dispozici jsou metody WEP šifrování rozšířeného na 152 bitů či regulace výkonu
signálu šířeného prostorem, což umožní omezit pokrytí pouze na určité prostory.
Pro korporátní sítě bude výhodou vytvoření dvou samostatných sítí, jejichž
pomocí lze pokrýt větší prostor nebo (v případě potřeby) zvýšit kapacitu sítě.
Velké firmy ocení i zabezpečení přístupu ověřováním proti RADIUS serveru. Pro
řešení velké bezdrátové sítě v rámci jedné společnosti přijde jistě vhod i
funkce WDS (Wireless Distribution System), která umožní propojení až šesti
přístupových bodů do jediné velké sítě. Zapomenout nesmíme ani na možnost
napájení přístupového bodu pomocí nevyužitých vodičů v ethernetovém kabelu.
Tato funkce velmi usnadní instalaci zařízení i do méně přístupných míst, která
často nejsou vybavena rozvodem 230 V. Za zmínku pak stojí i možnost
konfigurování pomocí konzolového rozhraní. Tuto vlastnost ocení hlavně
společnosti vlastnící více takovýchto přístupových bodů, jelikož značně
usnadňuje distribuci stejných nastavení do jednotlivých access pointů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.