Wi-Fi zpomalení

802.11g nebude mít 54 Mb/s Finální návrh specifikace Wi-Fi standardu 802.11g z dílny IEEE snížil rychlost přenosu dat...


802.11g nebude mít 54 Mb/s
Finální návrh specifikace Wi-Fi standardu 802.11g z dílny IEEE snížil rychlost
přenosu dat u 802.11g z původních 54 Mb/s na 20 Mb/s.
Konečný dokument musí ještě projít schválením pracovní skupiny IEEE 802.11. Ke
snížení mělo dojít kvůli nutnosti zpětné kompatibility se standardem802.11b,
který operuje ve stejném 2,4GHz pásmu rychlostí 11 Mb/s.
802.11gobsahuje ochranný mechanismus k zajištění toho, že zařízení obou typů
spolu nebudou kolidovat. G systémy budou vysílat varování B zařízením, že
vysílají, což postačí ke snížení aktuální propustnosti sítě. Ve smíšených
sítích tak datová propustnost má zůstat na úrovni 11 Mb/s, rychlost 20 Mb/s
zůstane vyhrazena pro sítě postavené čistě na standardu 802.11g. To ovšem stále
nebude postačovat pro aplikace typu Voice over IP či přenos videa. Přitom
zařízení802.11a v 5GHz pásmu poskytují datový tok až 24 Mb/s.
Firmy,které již dříve začaly s produkcí čipsetů pro 802.11g podle původního
návrhu, budou již prodaná zařízení upravovat pomocí nové verze firmwaru,
případně i ovladačů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.