Wikipedie žije ze sbírek a darů

Wikipedie je jedním z nejvýraznějších příkladů, které ukazují, že nové chápání duševního vlastnictví a autor...


Wikipedie je jedním z nejvýraznějších příkladů, které ukazují, že nové chápání
duševního vlastnictví a autorských práv se nevztahuje nutně pouze na vývoj
softwaru. Popularita této "otevřené encyklopedie" neustále narůstá.
V poslední době vzbudil pozornost test britského přírodovědeckého časopisu
Nature, který dospěl k závěru, že Wikipedie je svojí kvalitou srovnatelná s
věhlasným encyklopedickým počinem Encyklopedia Britannica; ta se přitom může
chlubit mimo jiné úctyhodnou historickou tradicí. Ba co víc, v přírodovědných a
technických oborech měla mít otevřená Wikipedie dokonce navrch. To se však týká
encyklopedie vedené v angličtině, přičemž Wikipedie existuje i v řadě dalších
jazykových mutací. Na konci roku 2005 obsahovala česká verze 20 tisíc hesel.

Wikiholismus
Přispívání do encyklopedie se, řečeno s trochou nadsázky, může snadno stát
návykovým. "I já se zřejmě řadím mezi wikiholiky," říká Jiří Hofman, jeden z
českých wikipedistů, softwarový inženýr žijící ve Finsku. Wikipedii se podobně
jako ostatní věnuje ve volném čase. I přes jistá privilegia, jež mu komunita
udělila, se stále řadí mezi obyčejné přispěvovatele. "Supervizorem je de facto
každý," vysvětluje Hofman. Každý tak může měnit obsah libovolného hesla. "Toto
je často kritizovaný fakt, ale jak je vidno, encyklopedie celkem úspěšně
funguje i bez dohlížitelů, kteří mají supervizi v popisu práce." Otevřenost
ovšem přinesla i riziko vandalismu Wikipedie se proti mazání či záměrnému
poškozování obsahu brání tím, že udržuje historii verzí jednotlivých hesel.
Většinu vandalských útoků tak zpravidla vzápětí někdo opraví a použitelnost
encyklopedie jako celku není narušena.

Nejen pro odborníky
Redaktoři časopisu Nature pochválili Wikipedii především za hesla týkající se
technologií a přírodních věd. Provozovatel Wikipedie samozřejmě nepřebírá za
zveřejněné údaje žádnou právní zodpovědnost to ale deklarují i vydavatelé
encyklopedií, které jsou dostupné za úplatu, takže ani v tomto se Wikipedie od
komerčních projektů neliší.
Wikipedie ovšem není primárně zamýšlena jako databáze vysoce odborných
informací, za jejichž kvalitu by šlo dát ruku do ohně. "Přiznávám, že současná
podoba Wikipedie jako zdroj vědecky ověřených informací neslouží a ani dost
dobře nemůže. Byť se uvažuje i o systému, kdy by se jednotlivé články
posuzovaly, a bylo by tak možno se podle toho na zmíněná fakta spolehnout,"
souhlasí Hofman. Absolutní záruku samozřejmě uživateli nedá nikdo.
Kvalita jednotlivých jazykových mutací Wikipedie souvisí především s tím,
nakolik se pro projekt podaří nadchnout určitou komunitu. Česká Wikipedie je i
se svými 20 000 hesly dosud relativně malá bez ohledu na úroveň jednotlivých
hesel totiž zatím nepředstavuje nějaký "soustavný" zdroj informací. Otevřenost
encyklopedie ovšem umožňuje bez dalších podmínek překlady mezi jednotlivými
jazykovými verzemi. Řada českých wikipedistů se ve skutečnosti věnuje stejně
tak vytváření hesel jako jejich překladům. Podle Hofmana jsou ovšem hesla v
české encyklopedii zpracována kvalitně, jsou relativně dlouhá a ukazují české
tvůrce jako řekněme perfekcionisty.
"Základní idea je taková, že encyklopedie nemá za cíl být zdrojem informací pro
odborníky v oboru, ale naopak pro odborníky z jiných oborů, kteří se chtějí
dovědět něco mimo své zaměření. Stále se jedná o sumu informací určenou
především širší veřejnosti jinak by ostatně celý projekt nemohl dosáhnout
takové popularity," vysvětluje Jiří Hofman.

Finance
Když je software zdarma, musí být podle všeobecného přesvědčení obchodní model
založený na poskytování služeb. Wikipedie je ovšem už sama o sobě spíše službou
(obsahem) než konkrétním programem. Jak takový projekt může finančně fungovat?
Obsah sice vytvářejí dobrovolníci, ale někomu musejí třeba patřit příslušné
servery, někdo se musí starat o jejich správu atd.
Podle Hofmana se v případě Wikipedie jedná skutečně o dobrovolnický projekt:
"Na Wikipedii pracují téměř všichni bezplatně. Plat pobírá jen několik málo
lidí (v tuto chvíli konkrétně tři), kteří se starají o chod projektu a
technické zázemí na Floridě. Tyto platy jsou financovány ze sbírek a darů.
Sbírky se konají několikrát ročně a vybraná částka neustále exponenciálně
roste. Na rok 2006 byla naplánována sbírka s cílem 500 000 dolarů, z čehož se
již na přelomu roku podařilo shromáždit 320 000. Většinu peněz spolkne
technické zázemí projektu." Tyto služby zajišťuje americká Wikimedia
Foundation, kterou tak lze pokládat za vydavatele (spíše však koordinátora či
iniciátora) celého projektu.
Čeští wikipedisté mezi sebou vybrali navíc peníze na registraci domény
wikipedia.cz a brzo se zřejmě zaregistruje i wikipedie.cz. Setkání českých
přispěvatelů se podle Hofmana konají několikrát ročně. Za tvorbu české
Wikipedie není každopádně nikdo placen. Projekt ale poskytuje jednotlivým
jazykovým mutacím své servery, takže české Wikipedie mohou běžet na stejných
strojích jako anglické.
O zpoplatnění služby nebo zavedení placených odkazů se zatím údajně neuvažuje.
Open source projekty se snaží získávat příjmy z prodeje tištěné dokumentace
(knih, manuálů) nebo softwaru na CD/DVD. Určité kroky tímto směrem podnikla i
Wikipedie. Německá verze už vyšla dvakrát na DVD, vydání anglické verze se
připravuje a uvažuje se i o polském vydání. "Takový krok ale není bez
problémů," připouští Hofman. "Pro vydání na DVD (nebo v knize) je potřeba
udělat poměrně rozsáhlý audit, aby se z výsledného produktu odstranily úplné
nesmysly, eventuálně texty vázané autorskými právy."


O projektu
Wikipedie je internetová mezinárodní mnohojazyčná encyklopedie s otevřeným
obsahem, založená v roce 2001. Na její tvorbě spolupracují dobrovolní
přispěvatelé z celého světa a provoz zajišťuje nadace Wikimedia Foundation.
Wikipedie má více než 200 jazykových verzí, z nichž největší jsou anglická,
německá, japonská, francouzská a polská. Česká verze projektu, která existuje
od konce roku 2002, se co do objemu dat v článcích pohybuje kolem 15. místa na
světě.

Publikační systém
Wikipedie i související projekty jsou založeny na technologii "wiki," což je
koncepce umožňující návštěvníkům stránek jednoduše měnit obsah, opravovat chyby
a spolupracovat s ostatními přispěvateli. Navzdory pesimistům zkušenosti
ukazují, že se v takovémto otevřeném prostředí vytvoří aktivní jádro komunity,
které dokáže ohlídat kvalitu hesel i před vandaly. Pro udržení a další zlepšení
kvality a důvěryhodnosti článků plánují koordinátoři projektu zavedení dalších
nástrojů, například systému validace článků.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.