WiMax: Naděje na rychlé a levné bezdrátové připojení

Bezdrátová komunikace se v posledních letech stala naprostou samozřejmostí v oblasti telefonů a lokálních počítačov...


Bezdrátová komunikace se v posledních letech stala naprostou samozřejmostí v
oblasti telefonů a lokálních počítačových sítí. Jen s malým odstupem je
následují zařízení takzvané domácí elektroniky. Jedna část síťového světa, a to
širokopásmové připojení domácností a firem, však stále zůstává do velké míry
závislá na drátech. Přitom technologie pro širokopásmový bezdrátový přístup
může představovat výhodnou alternativu DSL.
Až dosud existovalo množství argumentů, proč se do této oblasti nepouštět.
Bezdrátové systémy, které by mohly soupeřit s DSL, kabelovými modemy a
pronajatými linkami, byly drženy v hrsti náklady, komplexností a
proprietárností systémů. Ale WiMax, nová sada technologií založená na
standardech, by podle výrobců i analytiků mohla tuto fragmentovanou oblast
sjednotit a umožnit snížení cen.
Pro zákazníky může bezdrátové připojení znamenat rychlou a snadnou instalaci,
nižší cenu než některé konkurenční služby a širokopásmový přístup k internetu i
v místech, kam se DSL nedostane. První příklady z praxe ukazují, že se tato
vize stává realitou.
"Zavolala jsem jim v pátek a v úterý už to bylo nainstalované," pochvaluje si
například Tamara Indianerová, manažerka jedné z poboček americké společnosti
Lincoln Investment Planning. Její pobočka měla po nedávném stěhování problémy
se získáním připojení prostřednictvím SDSL (Synchronous DSL). Jeden z operátorů
tvrdil, že je příliš daleko od ústředny, další podle Indianerové trval na tom,
že bude na instalaci potřebovat 2-3 týdny. Proto se nakonec obrátila na
společnost TowerStream, která v některých lokalitách USA nabízí připojení
prostřednictvím technologie WiMax.
Uvedený operátor používá produkty pocházejí od Aperto Networks, přičemž
vzhledem k zatím nedokončené standardizaci vycházejí pouze z aktuální verze
návrhů. To ale Indianerové nijak nevadí. Její pobočka získala připojení za 500
dolarů měsíčně, což je sice více než za službu SDSL, ale méně, než by zaplatila
za linku T-1. Pobočka má nyní k dispozici připojení s kapacitou 1 Mb/s pro
každý směr.
Představitelé TowerStream se podle vlastních slov těší, až bude dokončena
kompletní standardizace WiMax, a dosáhne se tak interoperability produktů
různých výrobců a poklesu ceny jejich zařízení. Výrobci i poskytovatelé služeb
doufají, že existence standardů sníží náklady na vývoj a umožní volnou
konkurenci množství výrobců, což mimo jiné přinese i větší možnost volby.

Přicházející standard
WiMax Forum, skupina pracující na propagaci přijetí standardu označovaného
rovněž 802.16 výrobci, předpokládá, že začne s certifikací produktů na
interoperabilitu koncem tohoto roku. Jde o stejný krok, který tolik pomohl
popularitě Wi-Fi a řada odborníků, mimo jiné například představitelé
společnosti Intel, se při předvídání úspěchu WiMaxu odvolávají právě na úspěch
Wi-Fi. Čím je Wi-Fi v LAN (lokální síti), tím se má stát WiMax v metropolitních
sítích a v oblasti poslední míle.
Zpočátku má WiMax využívat specifikaci 802.16d a podporovat připojení k pevně
daným lokacím typickou rychlostí od 300 Kb/s do 2 Mb/s, a to až na vzdálenost
50 kilometrů. Pozdější verze, která bude založena na standardu 802.16e (měla by
být dokončena přibližně za rok), je navrhována tak, aby podporovala i mobilitu
terminálů.
Někteří analytici i představitelé průmyslu však tvrdí, že v případě WiMaxu je
situace výrazně komplikovanější než u Wi--Fi, a neměli bychom tedy podléhat
laciným přirovnáním. V oblasti, kam míří WiMax, podle nich existuje silná
konkurence ze strany dalších technologií. A existuje zde také řada
nezodpovězených otázek ohledně frekvenčního pásma, které bude moci WiMax v
různých oblastech světa využívat. Objem výroby, se kterým úzce souvisí
rozšíření produktu, závisí právě na zodpovězení těchto dvou otázek.

Optimismus i pesimismus
Společnost Intel i někteří další výrobci dávají najevo velká očekávání. "Ve
třetím čtvrtletí příštího roku budou stát koncová zařízení podporující WiMax
pro domácnosti i firmy méně než 500 dolarů," předvídá Kevin Suitor,
viceprezident pro vývoj obchodu společnosti Redline Communications, která
vyrábí vybavení založené na standardu 802.16. "A v roce 2007 přijde na méně než
200 dolarů," dodává. V dalších letech podle jeho názoru již bude WiMax běžně
umožňovat mobilitu a podpora této technologie bude běžná i v noteboocích.
Přitom nepřijde na víc než na 50 až 100 dolarů.
Někteří pozorovatelé a zástupci výrobců však neočekávají, že se bude opakovat
historie známá z Wi-Fi. "Objem výroby a pokles ceny rozhodně nemusí kopírovat
vývoj známý z Wi-Fi," říká například Tad Neeley, analytik společnosti RHK.
"Cenová křivka bude podle mého názoru daleko podobnější tomu, co lze pozorovat
v oblasti kabelových a DSL modemů," vysvětluje.
Na rozdíl od Wi-Fi, které primárně využívá jedno frekvenční pásmo (2,4 GHz),
které je takřka na celém světě nelicencované, je WiMax založen na standardech,
které dovolují využití jakéhokoli frekvenčního pásma mezi 2 GHz a 11 GHz.
"WiMax Forum pak využití upřesňuje vydáváním profilů pro různá frekvenční
pásma," říká Francois Draper, muž zodpovědný za členství ve WiMax Foru a
viceprezident pro prodej a marketing u společnosti Wavesat, která vyrábí čipy
WiMax.
Ačkoli nejsou první profily očekávány dříve než letos v září, návrhy využití se
pohybují v okolí tří pásem: Jedno okolo 5,8 GHz, které je v mnoha zemích
nelicencováno; druhé kolem 3,5 GHz, které je v řadě regionů licencované a
například v severní Americe nedostupné; třetí pak okolo 2,5 GHz, které je v
řadě zemí včetně Severní Ameriky licencované. WiMax Forum před několika týdny
oznámilo vznik pravidelně pracujících skupin, které mají za úkol globální
harmonizaci správy těchto pásem.
"Shoda mezi vládami ohledně problémů s alokací kmitočtového spektra je
komplikovaná, v úvahu je třeba brát jak způsob rozdělování kapacity mezi různé
subjekty, tak i spektrum samotné," říká Nitin Shah, analytik RHK. "Diverzita
spektra a způsobů přidělování limituje, nebo dokonce brání vyšší rychlosti
přijetí WiMax," varuje.
Licencované frekvence jsou podle výrobců i analytiků nezbytným předpokladem pro
operátory, kteří chtějí poskytovat služby založené na WiMax s garantovatelnou
kvalitou. "To ovšem celý obrázek dále komplikuje, protože do hry vstupuje
byrokracie, politika a otázka alokace frekvencí," říká Shah.

Technický pohled
Kromě alokace spektra jsou ovšem ve hře i další otázky, konkrétně dostupnost
levných čipů s podporou WiMax. Představitelé společnosti Intel tvrdí, že jsou
schopni dosáhnout integrace potřebné k tomu, aby se trh mohl posunout výrazně
kupředu. Podle Joe Englishe, šéfa marketingu Intelu pro WiMax, bude jeho
společnost respektovat rozhodnutí WiMax Fora ohledně frekvencí pro stacionární
i mobilní variantu WiMax. Intel předpokládá integraci podpory WiMax do své řady
Centrino vedle Wi-Fi, a to počínaje druhou půlí roku 2006, přičemž ke skutečně
masivnímu nasazení by mělo dojít o rok později.
Vizí společnosti je existence jediného čipsetu Centrino, který bude nastaven
tak, aby podporoval všechny frekvence, na kterých bude WiMax používán kdekoli
na světě. "Tak bude moci být vyráběn v dostatečném množství na to, aby bylo
dosaženo nízké ceny," říká English.

Obavy
Někteří poskytovatelé služeb jsou ovšem znepokojeni tím, že by se tyto
předpovědi nemusely naplnit. Například společnost Covad Communications spatřuje
podle Rona Marquardta, svého technického ředitele, v bezdrátových technologiích
nástroj, s nímž může připojit zákazníky, kteří jsou jinak kvůli regulaci nebo z
jiných důvodů nedostupní prostřednictvím DSL. "Naše společnost by ráda
používala produkty založené na technologii WiMax, protože nabízí mnohé výhody,
ale stoprocentně přesvědčeni ještě nejsme," říká Marquardt.
Neotec, brazilské konsorcium mobilních operátorů, by chtělo nabídnout
bezdrátový širokopásmový přístup k internetu za cenu okolo 20 dolarů měsíčně a
jeho představitelé tvrdí, že k tomuto cíli by mohla vést právě cesta, která se
obejde bez drahého kladení kabelů. Konsorcium již testovalo proprietární systém
využívající licencované spektrum v okolí 2,5 GHz a nyní se upíná k technologii
WiMax, protože očekává nižší ceny produktů vyplývající ze standardizace a
velkého objemu výroby.
Zásadní otázkou tedy je, nakolik se do politického rozhodování ohledně spekter
promítnou různé obchodní tlaky. Jen skutečně důsledná standardizace spolu s
dostupností odpovídajících pásem může zřejmě zajistit, že WiMax přinese to, co
se od něj očekává a dočká se úspěchu srovnatelného s Wi-Fi.

Zaostřeno na specifikaci 802.16a
Specifikace 802.16a, známá rovněž jako WiMAX, je standardem bezdrátových sítí,
který nabízí větší dosah a šířku přenosového pásma než rodina standardů Wi-Fi,
která zahrnuje specifikace 802.11a, 802.11b a 802.11g. Zatímco Wi-Fi bylo
navrženo pro pokrytí relativně malých území, typicky jednotlivých budov a
malých areálů, WiMAX je schopen přenášet data rychlostí 75 Mb/s až na
vzdálenost 50 kilometrů k tisícům uživatelů z jedné základnové stanice.
Standard 802.16a byl schválen v lednu minulého roku a poskytuje bezdrátový,
širokopásmový přístup pro poslední míli ve frekvenčních pásmech pod 11 GHz pro
připojení domácností, firem a hotspotů.
802.16a výrazně zlepšuje výkon v situacích, kdy není zajištěna přímá
viditelnost mezi komunikujícími body a je to nejvhodnější technologie pro
situace, kdy v cestě stojí například stromy, stavby a podobně. Stanice mohou
být umístěny na domech není nutno stavět nějaké speciální stožáry.
S propustností až 75 Mb/s nabízí uvedený standard firmám další způsob, jak si
zajistit skutečně kvalitní širokopásmové připojení. Zatímco zřízení připojení
linkou T-1 může poskytovateli trvat až několik měsíců, zajištění bezdrátového
připojení prostřednictvím WiMAX může být otázkou několika dní.
802.16a také nabízí flexibilitu, která je u drátové komunikace nemožná; velmi
dobře se tak hodí například pro dočasná připojení v rámci výstav a dalších
podobných akcí, přičemž je schopen zajistit komunikaci pro stovky až tisíce
hotspotů 802.11. Z konektivity zajistitelné na vyžádání mohou profitovat i
taková odvětví, jejichž pracoviště se často stěhují, jako je například
stavebnictví. Rozšíření k 802.16a s označením 802.16e přidává navíc možnost
roamingu. Nabízí i zajištění soukromí při komunikaci přes WiMax, a to
prostřednictvím aplikace šifrovací technologie Triple-DES. Dostupný je tak
bezpečný přenos i autentizace.
Při typickém podnikovém nasazení jsou laptopy nebo desktopové počítače
propojeny prostřednictvím kabelového Ethernetu nebo přístupových bodů 802.11
Wi-Fi rozmístěných po areálu. Směrová anténa s technologií 802.16a potom
poskytuje připojení firmy k poskytovateli služeb. I když není mezi firmou a
poskytovatelem služeb přímá viditelnost, signál je možno dále přijímat, a to
poté, co se různě odráží od budov a dalších objektů po cestě. Na základnové
stanici technologie 802.16a korektně interpretuje došlá data i přesto, že
odrazy rádiový signál zkreslí.
Mezi technické vlastnosti, které umožňují 802.16a spolehlivé fungování, patří:
podpora pro licencovaná i nelicencovaná pásma pod 11 GHz
vysoká efektivita využití dostupného spektra, která snižuje náklady
poskytovatele komunikačních služeb a zlepšuje přínosy pro uživatele
korekce chyb, která zajišťuje spolehlivý přenos
podpora pro pokročilé anténové technologie umožňující zlepšit dosah a
přenosovou kapacitu
kódování, které zlepšuje výkonnost v mizejících prostředích (s útlumem)
podpora adaptivní modulace, která umožňuje vyměnit velkou šířku pásma za větší
dosah, což umožňuje dosáhnout k zákazníkům vzdáleným až 50 km Technologie
802.16a nabízí také nízké zpoždění a prioritizaci datového provozu, což
umožňuje její využití i v tak citlivých aplikacích, jako hlasový provoz přes
VoIP nebo optimalizovaný přenos videa. To je obzvláště důležité pro firmy,
které od svého poskytovatele širokopásmového datového připojení vyžadují rovněž
zajištění hlasových služeb.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.