WiMax: Rychle a levně až do domu

DEFINICE WiMax představuje obecné označení standardu 802.16 pro metropolitní počítačové sítě. Má mít dosah až 5...


DEFINICE
WiMax představuje obecné označení standardu 802.16 pro metropolitní počítačové
sítě. Má mít dosah až 50 kilometrů a v současné době se nachází ve fázi vývoje.
Primárním cílem vývoje technologie WiMax je zpřístupnění širokopásmového
připojení bez nutnosti pokládání kabelů (na rozdíl od kabelového připojení) a
bez omezení vzdálenosti (čímž se liší od DSL přípojek).
Počátek nového tisíciletí s sebou mimo jiné přinesl velký boom bezdrátových
sítí. Wi-Fi, oblíbená sada technologií zaštítěná standardizační skupinou v
rámci IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), dala uživatelům
svobodu pohybu s laptopy a handheldy nejen mezi kancelářemi, ale také na mnoha
veřejných místech. K dispozici je tak okamžitý a stálý volný přístup k
firemnímu intranetu či k internetu.
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je dalším krokem ke
světu bez kabelů, který rozšiřuje bezdrátový přístup na nová místa a na delší
vzdálenosti. Současně přitom podstatně snižuje náklady na zavedení
širokopásmového připojení do nových oblastí.
Mezi přísliby WiMaxu patří řešení takzvaného problému poslední míle, jenž se
týká nákladů a času potřebného k připojení domácností a firem k hlavním
komunikačním linkám. WiMax slibuje bezdrátový přístup až na vzdálenost 50
kilometrů v porovnání s cca 100 metry u Wi-Fi a 10 metry u Bluetoothu.

802.x
Popularita bezdrátových sítí rychle narostla díky efektivní standardizaci.
Wi-Fi zahrnuje rodinu specifikací v rámci IEEE standardu 802.11. Mezi ně patří
802.11b (zřejmě nejoblíbenější, s rychlostí 11 Mb/s a typickým dosahem cca 100
metrů), 802.11a (54 Mb/s, dosah je však kratší než u 802.11b) a 802.11g
(kombinující rychlost 802.11a a dosah 802.11b).
WiMax je novou zkratkou pro IEEE standard 802.16, známý také jako "Air
Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems". Od počátku byl navržen
tak, aby byl kompatibilní s evropskými standardy na rozdíl od 802.11a, kde se
tak nestalo, a přijetí bylo proto opožděno.
Neziskové WiMax Forum si klade za cíl podporu produktů pro metropolitní sítě
založenou na standardu 802.16 podobnou té, jaké dosáhla Wi-Fi Alliance u
bezdrátových LAN a 802.11. V současné době organizace pracuje na certifikaci
standardů a testování interoperability. V minulém roce se stala významným
přívržencem WiMax fóra společnost Intel.

Vývoj standardu
Počáteční verze standardu 802.16, schválená IEEE v roce 2002, funguje v pásmu
10-66 GHz a vyžaduje přímou viditelnost mezi vysílači.
Rozšíření 802.16a, ratifikované v březnu loňského roku, již nevyžaduje přímou
viditelnost a dovoluje využití nižších frekvencí (2-11 GHz), z nichž mnohé jsou
neregulované. Chlubí se dosahem 50 kilometrů a přenosovými rychlostmi až 70
Mb/s, s jejichž pomocí lze připojit tisíce uživatelů.
Výrobci v minulých měsících vzájemně podrobně řešili otázky interoperability a
v letošním roce by se měla na trhu objevit řada komerčních produktů. Společnost
Intel pak plánuje na druhou polovinu roku uvedení čipů s podporou této
technologie, které by mohly znamenat vyšší dostupnost stavebních prvků pro
výrobce a nižší ceny pro koncové spotřebitele.
Kromě výše zmíněných jsou rozpracovány i další standardy 802.16:
802.16b QoS (kvalita služby)
802.16c interoperabilita, protokoly a testování
802.16d oprava záležitostí neupravených v 802.11c, který je standardem pro
vývoj přístupových bodů
802.16e podpora mobilního i fixního širokopásmového připojení.

Technologický pohled
Celková koncepce bezdrátových metropolitních sítí, tak jak ji předjímá 802.16,
začíná u pojmu "pevný bezdrát" (fixed wireless). To je páteř základních stanic
připojená k veřejné síti, přičemž každá z nich podporuje stovky účastnických
stanic, jimiž mohou být jak Wi-Fi hotspoty, tak firemní sítě umístěné za
firewally. Základní stanice budou využívat standardem definovanou vrstvu MAC
(Media Access Control) společné rozhraní, které má na starosti interoperabilitu
sítí a budou přidělovat přenosovou kapacitu uživatelům dle jejich potřeby, a to
v zásadě v reálném čase.
V pozdějších fázích vývojového cyklu bude 802.16e podporovat mobilní
bezdrátovou technologii, tj. přímý bezdrátový přenos k jednotlivým mobilním
koncovým uživatelům. Ta bude fungovat podobně jako GPRS a přenosová technologie
1xRTT (Radio Transmission Technology) nabízená telefonními operátory.
V patách WiMax běží další standard IEEE 802.20, jenž se týká bezdrátových WAN a
který je ve vývoji. Produkty s podporou 802.20 však nebudou dostupné dříve než
v roce 2006.

Příslib
Cellular Telecommunications & Internet Association ve své nedávné zprávě
informuje, že v roce 2000 bylo v USA 109 milionů uživatelů mobilních telefonů a
58 milionů pevných linek. Podle zprávy Yankee Group z konce loňského roku
vzniká v Evropě 20-40 % hovorů v mobilních sítích a obrat z mobilních sítí se
již takřka vyrovná sítím pevným.
Pokud bychom měli tuto část telekomunikačního průmyslu považovat za předzvěst
vývoje v oblasti datových sítí, pak je pravděpodobné, že během několika let
bude většina provozu na internetu přenášena vzduchem pomocí WiMax a jeho
následovníků, nikoliv přes metalická vedení a optická vlákna.
Společnost Visant Strategies, která se zabývá výzkumem trhu, předpovídá, že
prodej produktů WiMax dosáhne do roku 2008 objemu 1 miliardy dolarů. Podle
firmy ABI Research pak trh bezdrátových zařízení s velkým dosahem založených na
standardu 802.16 a nadcházejícím 802.20 do roku 2008 docílí dokonce 1,5
miliardy dolarů. Jde tedy o značně lukrativní segment trhu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.