Win32 API, svazek 3

Přibližně před rokem se na našem trhu objevila věc, která mnoha programátorům Windows 95 a Windows NT značně ulehč...


Přibližně před rokem se na našem trhu objevila věc, která mnoha programátorům
Windows 95 a Windows NT značně ulehčila práci. Byla to dvoudílná publikace
(překlad z angličtiny), zabývající se referenčním popisem programovacího
rozhraní Win32, tedy jakási "rukověť programátora novodobých Windows". Nyní
dostáváme do rukou svazek číslo 3.
Největší výhodou podobných publikací je prostý fakt, že se jedná o papírovou
knihu, která proto vůbec nezatěžuje programátora pro oči namáhavým čtením
obsáhlých textů na monitoru počítače a to nemluvím o možnosti si knihu
jednoduše pročíst a získat tak okamžitě komplexní pohled na Win32 (i zde ale
funguje feedback, takže je současně přiložen CD-ROM s příklady, popsanými v
knize).
Kniha funguje jako každá referenční příručka, tedy v tomto případě na schématu
"popis funkce, popis parametrů, popis návratových hodnot", někdy obohacených
dokonce i o příklad kódu pro práci s touto funkcí. Příklady jsou sice v jazyce
C, ale popis funkcí je obecný, takže po ni mohou sáhnout i programátoři v
jiných jazycích, např. v Pascalu nebo Basicu. Fakt, že jsou funkce popsány
velice podrobně, můžete brát u všech tří dílů jako samozřejmost, stejně tak
potěší užitečný kurz programování ve Windows 95 na začátku 1. dílu.
Třetí díl, který přichází na pulty, si klade za cíl doplnit popis funkcí, které
nebyly z různých důvodů v předchozích dílech uvedeny. Na začátku je pro
přehlednost stručný obsah všech 3 dílů pro snadnější vyhledávání příbuzných
funkcí a také obsah CD-ROMu. Rejstřík na konci knihy také obsahuje informace ze
všech 3 dílů, což je opět chvályhodné.
Samotný 3. díl obsahuje funkce hlavně z jádra Win32, tedy funkce, se kterými
asi nepřicházíme každý den do styku. Jsou to např. správy rour, procesů, hooky,
souběžný tisk nebo práce s eventlogem, čili funkce, které jsou používány spíše
pro "hardcore" aplikace nebo pouze ve Windows NT. Kniha tak dovršuje celou
trilogii do podoby detailního popisu Win32, který musí být v knihovničce
každého, kdo to s programováním pod Windows myslí vážně.
Jak sami autoři v předmluvě 3. dílu píší, je třeba trošku změnit podobu
publikací, protože např. tvrdé desky obalu v kombinaci s pevnou vazbou způsobí,
že se musí kniha číst oběma rukama, což není myslím příliš ideální (jakoby
náhodou má už 3. díl vazbu měkkou a obal tenký). Po obsahové stránce ale žádné
připomínky nemám. Těm programátorům, kteří publikaci ještě nemají, doporučuji,
aby si ji co nejrychleji koupili. Neprohloupí.
(Win32 API průvodce vývojáře, svazek 3, vydal Unis publishing roku 1999, 377
stran, 290 Kč, součástí publikace je CD-ROM)
9 0907 / pahn
Win32 je programátorské rozhraní pro práci s operačními systémy Windows 95,
Windows 98 a Windows NT 4.0, které je designováno tak, aby co nejvíce využívalo
vymožeností 32bitových operačních systémů. Jeho okleštěná verze existuje také
pro 16bitová Windows, a to ve formě balíku Win32s.
Asi největší vymožeností rozhraní Win32 je možnost psát velice snadno programy,
které budou fungovat jak pod dnes již klasickými Windows 95 a Windows 98, tak i
pod Windows NT.
V naší knize je samozřejmě u každé funkce uvedeno, na které z uvedených variant
Win32 je dostupná některé funkce (zabezpečení systémových prostředků) jsou
totiž dostupné např. jen ve Windows NT. Další výhodou je samozřejmě plná
podpora 32bitového modu procesoru, takže můžete klidně zapomenout na segmentaci
alokované paměti a řadu dalších "vymožeností" starších 16bitových Windows,
daných limitací procesoru 80286, pro který byly staré Windows napsány.
Programátorovi samotnému pak Win32 poskytuje plný servis služeb tohoto
operačního systému, od práce se soubory, okenní grafiky, ovládacích prvků
v dialogových oknech až po správu procesů a systémových prostředků v reálném
čase nebo práci v síťovém prostředí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.