Windows 2000

Před rokem a čtvrt jsme vám v jednom z prvních čísel Technology Worldu přinesli názory zástupců Microsoftu a Novellu...


Před rokem a čtvrt jsme vám v jednom z prvních čísel Technology Worldu přinesli
názory zástupců Microsoftu a Novellu s názvem Windows NT 5.0 versus NetWare 5.
Vydáním tohoto textu jsme tehdy reagovali na příchod zbrusu nového síťového
operačního systému společnosti Novell. Uplynulo poměrně hodně času a Windows NT
5.0 jsou konečně na trhu pod názvem Windows 2000. A my vám opět přinášíme
názory odborníků z branže, tentokrát tedy k Windows 2000.
Situace na trhu se od té doby ovšem velmi změnila. Nejde jen o tržní podíly,
ale také o nového zdatného konkurenta jménem Linux (i když zkušenost říká, že
jeho konfigurace má ještě k uživatelské přívětivosti daleko). Tomu odpovídá i
složení dotazovaných. Nutno ovšem poznamenat, že jsme pochopitelně oslovili i
zástupce společnosti Novell odpověď však do uzávěrky tohoto čísla bohužel
nedorazila.
Otázka dnešního Tématu týdne zní: Jaké změny podle vás způsobí ve světě sítí a
komunikace příchod nového operačního systému Microsoft Windows 2000?
Petr Říha, produktový manažer Microsoftu
Windows 2000 nepřichází s cílem přinést zásadní změny do prostředí ve smyslu
koncepce nebo využitelnosti. Je tomu naopak rozvoj nových technologií i
samotného prostředí je natolik překotný, že úkolem nejmodernějšího operačního
systému je naplnit přání zákazníků, kteří chtějí tyto nově se objevující prvky
využívat pro svou práci, podnikání či jakékoli další aktivity.
Naši zákazníci chtějí lépe a rychleji komunikovat, chtějí využívat internetové
technologie pro své podnikání, nasazovat nejmodernější aplikace, které jim
pomůžou při řízení a provozu jejich firem. Lidé kladou rovněž velký důraz na
bezpečnost systémů, za které nesou zodpovědnost, na jejich výkonnost a
stabilitu tak, aby tyto systémy byly schopné poskytovat jim informace tehdy,
kdy to potřebují, v podobě, která je využitelná a tehdy, kdy je potřebují.
Stejně tak je dnes nutností mít systémy snadno spravovatelné, přehledně řízené
z jednoho centra, ale s možností delegovat práva k různým úkonům na další
místa. V době, kdy začínáme hovořit o propojenosti celého světa, je toto jednou
z nejdůležitějších podmínek řádného fungování infrastruktury a správného toku
informací. V současnosti se objevuje rovněž množství nových zařízení, jejichž
počet se bude ještě výrazně zvyšovat. Tato zařízení musí být uživatelem snadno
připojitelná a ovladatelná. Windows 2000 jsou koncipována právě tak, aby
zákazníkům tyto požadavky naplnila.
Pavel Janík, šéfredaktor Linuxových novin
Vliv nového operačního systému společnosti Microsoft již nebude tak velký, jako
tomu bylo např. u Windows NT. Je to dáno zejména poměrem sil ve světě
komunikací, kde se operační systémy Microsoftu používají spíše zřídka. Druhým
aspektem je také cena, která je poměrně hodně vysoká a alespoň v naší zemi bude
podle mého názoru hlavním důvodem menšího nasazení Windows 2000 v praxi. A
samozřejmě nesmíme zapomenout na průzkumy, které se zabývají vysokými náklady
spojenými s přechodem na nová Windows 2000.
Trh operačních systémů použitelných v oblasti sítí a komunikací je nyní mnohem
širší než před několika lety. Windows 2000, nový Novell NetWare, Solaris 8 či
Linux jsou zdatnými konkurenty a každý z těchto operačních systémů má své silné
i slabé stránky. Nejslabší stránkou Windows 2000 je jejich uzavřenost, která je
do budoucna může hlavně v oblasti komunikací velmi poškodit. Budoucnost
počítačových sítí a komunikace vůbec je v otevřenosti.
Milan Rut, ředitel české pobočky Cisco Systems
Vzhledem k obrovské instalované základně, podpoře IP protokolu, webovsky
orientovaných aplikací a dalším vlastnostem představují operační systémy
Windows důležitou součást světa sítí a komunikací. Windows 2000 přinášejí
některé nové rysy, které odpovídají směru vývoje komunikací. Příznivý je posun
operačního systému směrem ke standardům široce používaným v Internetu. Z našeho
pohledu jsou důležité zejména ty vlastnosti, které zajišťují bezpečnou
komunikaci přes Internet a podporují rozvoj nových, zejména multimediálních
aplikací.
Pro rozvoj bezpečné komunikace a virtuálních privátních sítí je významná
zejména implementace metody IPSec (spolupracující se směrovači a firewally
Cisco Systems), certifikačního serveru, podpora protokolů L2TP, resp. PPTP,
zavedení adresářových služeb, podpora infrastruktury PKI i některé další
vlastnosti. Pro hlasové a multimediální síťové aplikace jsou důležité
podporované protokoly H.323 a IGMP. Význam, který Windows 2000 přikládáme, je
prezentován i naší účastí na oficiálním uvedení tohoto produktu na český a
slovenský trh.
0 0445 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.