Windows 98 aneb co nového po roce

Řada čtenářů jistě zpozorněla. Jak to, po roce? Vždyť anglická verze Windows 98 byla oficiálně uvedena na trh 25. ...


Řada čtenářů jistě zpozorněla. Jak to, po roce? Vždyť anglická verze Windows 98
byla oficiálně uvedena na trh 25. června tohoto roku. Jistě, máte pravdu. Chtěl
jsem pouze připomenout článek, který jsem psal právě před rokem tehdy bylo 23.
července rozhodnuto o názvu pro tento operační systém Windows 98.
Co se od té doby změnilo? Určitě hodně věcí, nad kterými jsem si tehdy
povzdechl, že je bude nutné opravit. Myslím, že k lepšímu.Instalace Windows 98
Vzhledem k objemu dat a činností je proces instalace Windows 98 velice rychlý.
Pro uživatele zůstává pouze minimální počet příležitostí k zadávání pokynů.
Právě skupina uživatelů, pro něž je tento systém určen, tuto vlastnost určitě
ocení. Jistě uvítají i jednotnost verze, která je na počítače instalována. Už
není rozdílu, tak jako v posledních dvou letech, mezi prodejní, tzv. krabicovou
verzí Windows 95 a verzí OEM Service Release (OSR-1 a OSR-2), instalovanou s
novým hardwarem. Windows 98 mají stejné vlastnosti, ať už předinstalované na
novém počítači, jako upgrade na starou verzi, nebo v plné verzi. Rád bych věřil
tomu, že to tak zůstane.
Celkový čas instalace je ve srovnání s Windows 95 o něco delší, ale právě počet
kroků instalace stejně jako počet vstupů uživatele je zredukován a nenutí
uživatele sedět celou dobu před počítačem a čekat na výzvu k zadání parametrů.
I když pochybuji, že se někdo odváží od počítače vzdálit na dobu delší, než
jaká je zobrazovaná jako zbývající čas instalace. Mohu vás ale uklidnit věřte
tomu, rychleji to nebude. Totéž platí pro detekci hardwaru. Jestliže
instalujete Windows 98 z MS-DOSu, proběhne detekce hardwaru až po prvním
restartu. To má své výhody při použití letitých hardwarových součástí počítače,
které není systém Windows 98 schopen detekovat. K tomu mohu poznamenat, že jsem
na takový počítač Windows 98 zatím neinstaloval a detekce hardwaru proběhla
vždy bez problémů.
Po skončení instalace se automaticky provede restart. Zatím jsem nepochopil
důvod prodlevy 15 vteřin, než se restart sám automaticky spustí. Asi aby
uživatel sedící před počítačem měl přece jenom šanci vstoupit do děje před
uplynutím zmíněné prodlevy.
Komplexnost instalace dokládá i startovací disketa, na které jsou všechny
potřebné ovladače pro CD-ROM v reálném modu a ovladače SCSI. Opět musím
poznamenat, že jsem nenarazil na nekompatibilní ovladače. Tím nechci říct, že
úplně všechny CD-ROM mechaniky jsou podporovány. Určitě se nejenom v našich
končinách najdou zařízení, na která tyto ovladače nebudou stačit.
V průběhu instalace nebo po jejím skončení je možné si startovací disketu
vytvořit. To bude nezbytné v těch případech, kdy se uživatelé rozhodnou
používat FAT32. Pak by jim startovací disketa např. z Windows 95 nebyla nic
platná, neboť FAT16 a FAT32 nejsou kompatibilní.
Uživatelé, kteří často instalují nové verze produktů, může potěšit tvrzení:
"Konec konfliktu verzí." Ve Windows 98 je nový prvek, který se stará o tento
problém. Je to Version Conflict Manager (VCM), který ukládá staré verze souborů
na disk a uživatel není obtěžován žádnými dialogovými okny o konfliktu verzí.
Jaký hardware potřebujete?
Protože u Windows 98 existuje mnoho způsobů instalace, bude nejlepší, podíváte-
li se na požadavky na diskový prostor uvedené v tabulce. Jestliže máte více
disků nebo máte rozdělený disk na více oddílů a hodláte instalovat Windows 98
jinam, počítejte s velikostí 25 MB na disku C.
Další hardwarové požadavky zahrnují:
lprocesor 486 DX/66, ale raději Pentium a novější,
lpaměť 16 MB, ale raději více, neboť se zvýší výkon,
lmonitor VGA, ale raději SVGA, neboť budou lepší barvy.
Další vybavení záleží na roli počítače. Podle toho můžete potřebovat 3,5"
mechaniku, CD-ROM mechaniku, síťovou kartu, modem, zvukovou kartu a
reproduktory, DVD-ROM mechaniku, skener, digitální kameru, druhý monitor (a tím
i druhou videokartu), USB sběrnici a pro používání WebTV ke sledování televize
ATI All-in-Wonder-Card.
Systémy na počítači
Jestliže instalujete Windows 98 na nový počítač, je rozhodování jednoduché. Při
instalace na počítač, kde už nějaký systém běhá, musíme vzít do úvahy několik
věcí. Tou hlavní je, co můžeme a co nemůžeme na počítači ponechat. Udělejme si
krátký výčet:
lMS-DOS 5.0 a vyšší,
lWindows 3.x,
lOS/2 s MS-DOS,
lWindows NT s MS-DOS.
Chybí něco? Pokud postrádáte Windows 95, tak je to správně. Windows 98 jsou
vlastně upgrade Windows 95 a oba systémy používají stejný bootovací soubor.
Nelze tedy mít oba tyto systémy na jednom počítači.
Instalace na více počítačů
Především správci počítačových systémů v podnicích ocení rozšířené možnosti
instalace za pomoci nových nástrojů. MS Batch.exe sice není úplně nový nástroj,
ale vylepšení, kterých se mu dostalo, zvyšují komfort ovládání. Slouží pro
jednoduché nastavení uživatelské instalace a vybraných součástí. Skutečné
novinky jsou INF Installer (Infinst.exe) a Dbset.exe. INF Installer umožňuje
automaticky přidávat ovladače zařízení. Tím je zjednodušeno ruční nastavování.
Použití Dbset.exe rozšiřuje možnosti individuálních požadavků na instalace.
Můžete vytvořit soubor, který bude obsahovat údaje o všech zaměstnancích firmy
např. jméno uživatele, jméno počítače atd. Pak použitím této šablony snadno
nainstalujete Windows 98 se všemi specifickými parametry.
V rámci síťové instalace lze velmi snadno aplikovat i systémovou politiku s
někdy nezbytnými restrikcemi.
Souborový systém FAT32
Možnosti lepšího využití místa na disku s sebou přináší volitelná konverze na
nový formát uspořádání dat, tj. použití FAT32. O FAT32 se již napsalo a
nadiskutovalo dost. Faktem je, že FAT32 má výhody v rychlejším startu aplikací
a ve zmiňované úspoře místa na disku. Toť vše. Jestli je to hodně nebo málo, to
si musí rozhodnout každý sám. Je přitom třeba vzít v úvahu i relativní
nedostatky. Konverze z FAT16 na FAT32 sice proběhne bez ztráty dat, ale když si
to rozmyslíte a chcete se vrátit zpět, bez formátu disku to nepůjde. Stejně tak
při zvažovaném použití více systémů na jednom počítači není možné uvažovat o
sdílení dat mezi těmito systémy. Při pohledu na tabulku se vám bude třeba lépe
rozhodovat.
Pracovní plocha
Po spuštění Windows 98 nebudou uživatelé znalí předchozí verze zaskočeni
novinkami za každou cenu. Důvěrně známé prostředí jim bude pomalu odkrývat
možnosti mnohých zjednodušení. Pro nové uživatele se tato zjednodušení stanou
velice rychle samozřejmostí. A právě noví uživatelé, nezatížení návyky, mohou
mít výhodu v rychlejším přivyknutí si na jeden z nových způsobů ovládání a
pohledu na pracovní plochu. Tento pohled sjednocuje prostředí, která uživatel
na obrazovce počítače vidí pracovní plochou počínaje, přes prohlížení složek na
disku nebo v síti, až po prostředí Internetu nebo Intranetu. Velmi rychle se
vryje do paměti termín aktivní pracovní plocha, která všechna tato kouzla
dovoluje.
Aktivní pracovní plocha umožňuje snadný přístup k oblíbeným položkám, souborům,
složkám a místům na Webu. Nastavení aktivní pracovní plochy je jednoduché,
stejně jako návrat zpět ke standardnímu zobrazení pomocí nabídky aktivované
pravým tlačítkem myši. Nastavené položky na aktivní pracovní ploše se
automaticky aktualizují v době, která je definovaná ve vlastnostech příslušného
objektu. Pro přidávání položek na plochu jsou k dispozici na webových stránkách
příslušná tlačítka (např. Active Desktop Gallery), nebo lze položku přidat
pomocí průvodce a nalistováním příslušné stránky na Webu. Pro správce počítačů
je tu jedna povzbudivá zpráva nemusí se spoléhat na schopnosti jednotlivých
uživatelů a mohou použít IEAK (Internet Explorer Administration Kit) Profile
Manager pro řízení pravidel správy aktivní pracovní plochy. Na aktivní pracovní
plochu lze přidávat soubory typu HTML, JPEG, GIF, což bude mít určitě výhodu ve
firemních Intranetech. Aktualizace různých formulářů nebo tabulek s důležitými
čísly se tímto způsobem velice urychlí.
Hlavní panel
Tady bych mohl použít nadpis Hlavní panel a spol., neboť podoba Hlavního panelu
známá z předchozí verze Windows 95 je rozšířena o možnosti vytváření dalších
panelů, které urychlují spouštění jednotlivých aplikací, otevírání dokumentů,
přístup na Internet či k poště. Místní nabídka Hlavního panelu má přidáno
několik dalších voleb. Lze používat připravené panely nástrojů nebo si vytvořit
vlastní nové. Tyto panely mohou být umístěny na ploše jako plovoucí nebo jako
součást Hlavního panelu.
Zajímavá je možnost úpravy nabídky tlačítka Start. Přidávání položek lze
obstarat přímo z rozbalené nabídky a přímo na místo, které si vyberete. Totéž
platí pro uchopení již existujících zástupců a jejich přeuspořádání tak, jak
nám to nejlépe vyhovuje bez ohledu na název.
Úpravy složek
S příchodem Windows 95 se zdálo, že strach uživatelů z práce se složkami a se
soubory bude odstraněn. Částečně se to podařilo. Ve Windows 98 jdou však
vývojáři ještě blíže k uživateli začátečníkovi. Možnost zobrazení ikon stejně
jako odkazů při "surfování" Internetem a jejich aktivace pouze jedním klepnutím
na myš, vytvoří u těchto uživatelů potřebné návyky mnohem rychleji. Přidáme-li
k tomu příslušné popisy ve složkách vedle zobrazených položek, které se téměř
rovnají návodu k používání, křivka produktivity uživatelů by měla strmě stoupat
vzhůru. Popisy ve složkách jsou sice předdefinovány, ale je k dispozici
nástroj, kterým lze velice jednoduše za asistence průvodce text i vzhled obsahu
složek upravit. Správci počítačů tak mohou vyrobit skutečné návody k použití
nebo i důrazná varování, co se stane když...
Panely nástrojů, které lze zobrazovat, mají stejný vzhled jak při prohlížení
obsahu disku, tak Internetu. Je možné je libovolně zobrazovat či skrývat.
Panely nástrojů lze upravovat. Malá zajímavost už je opět k dispozici tlačítko
na panelu nástrojů pro mapování disků to je informace pro uživatele Windows
3.11 a následně Windows 95.
Předplatné a aktivní kanály
Součástí aktivní pracovní plochy jsou odkazy na webová sídla, která poskytují
návštěvníkům část Webu jako tzv. kanál. Tyto odkazy jsou v podstatě tlačítka
neboli zástupci, která obsahují cestu k položkám Internetu. Klepnutím na
tlačítko se spustí Internet Explorer 4.0 a zobrazí stránku kanálu. Výhodou
tohoto způsobu připojení je okamžité obdržení aktuálního obsahu z příslušného
Webu. Ale nejen to. Uživatel si může vybrat obsah, který ho nejvíce zajímá,
Internet Explorer 4.0 se postará o jeho načtení a uživatel si tento obsah
prostuduje v době, která mu vyhovuje a nemusí být již připojen na Internet, tj.
může číst obsah v režimu off-line.
Důležité je, že uživatel dostane jen tu informaci, která ho zajímá, a nestráví
spoustu času prohlížením Internetu a tříděním, co je nové a co staré.
Zpracovávají se informace podle seznamu identifikátorů URL, připravených
poskytovatelem kanálu. Obsah kanálu si může uživatel umístit jako součást
aktivní pracovní plochy, jak už jsem se o tom zmiňoval dříve. Poskytování této
služby může svědčit i o kvalitě poskytovatele obsahu. Alespoň zatím tomu tak ve
většině případů je.
Rád bych upozornil ještě na další možnost využití aktivních kanálů ve firemních
Intranetech. Princip fungování je samozřejmě stejný jako na Internetu. Výhody
Aktivních kanálů lze využít pro cílenou distribuci obsahů podle přihlašovacích
profilů jednotlivých uživatelů. Díky novým technologiím "push" a "pull" lze
efektivně konfigurovat Web jako aktivní kanál. Právě Webcastingem neboli
sledováním sítě je možné směrovat informace, aplikace, obsahy, aktualizace k
jednotlivým uživatelům nebo pracovním skupinám přímo ve firmě. Možnost využít
formuláře založené na
HTML, dynamické HTML, ActiveX, Distributed Component Object Model (DCOM)
aplikace, nebo javovské applety, určitě stojí za odzkoušení.
NetMeeting
Není nutné pouze pasivně informace přijímat. Další jednotlivé programy pro
Internet, začleněné ve Windows 98, umožňují celou řadu dalších využití.
Elektronické konference sice v sítích novinkou nejsou, ale pohodlná dostupnost
nikdy není na škodu. A tady se o slovo hlásí program NetMeeting. Jeho funkce
pro video, audio a přenos dat jsou založeny na standardech, které neomezují
komunikaci pouze na uživatele, kteří používají tento program. Lze komunikovat i
s lidmi, kteří se rozhodli používat produkty jiných firem.
Audiokonference umožňuje oboustranně telefonovat přes Internet s kýmkoliv na
světě, kdo je rovněž připojen k Internetu v tu správnou dobu. Videokonference
mohou předchozí funkci doplnit. Stačí vybavit počítač kamerou a správnou kartou
pro snímání obrazu a můžeme si to říct pěkně z očí do očí. Jestliže budete
chvíli váhat s vybavením počítače, nic vám nebrání být pasivním pří-jemcem
videosignálu aktivnějšího počítačového kolegy. NetMeeting není pouze
záležitostí komunikace dvou lidí, můžete komunikovat s větším počtem lidí
současně.
NetShow
Program NetShow doplňuje svými funkcemi předchozí aplikaci NetMeeting o možnost
prohlížení nebo poslouchání živého nebo předem zaznamenaného vysílání. Tato
schopnost programu NetShow přímo vybízí k využití v podnikových Intranetech.
Důležité projevy či porady určené všem zaměstnancům omezí nutnost setkání na
jednom místě. Z hlediska osobních kontaktů je to sice škoda, ale s hlediska
firmy to může být ku prospěchu. Navíc lze záznam této porady či konference
pustit v době, která je pro ostatní zaměstnance zajímavá.
V oblasti zábavy mohou tento program využít rozhlasové a televizní stanice.
Uplatnění pro něj najdou jistě i nezávislí výrobci, dodávající vizuální
aplikace.
Outlook Expres
Používání počítače k přenosu informací je již takovou samozřejmostí, že se
zmínka o integrovaném nástroji zvaném Outlook Express může zdát zbytečnou.
Přesto si dovolím zdůraznit význam této důležité součásti Windows 98. Outlook
Expres je univerzální produkt zahrnující nástroje pro komunikaci v podobě
elektronické pošty, faxu a sdílení informací.
Ne každý se hned rozhodne pro koupi balíku produktů Office 97, jehož součástí
je o něco bohatěji vybavený program Outlook, či pro jeho samostatné zakoupení.
Outlook Expres pro začátek opravdu nabízí řadu nástrojů pro editaci textových
zpráv s možnostmi formátování textu, či jeho vyhledávání.
Dalším nástrojem je Osobní adresář Personal Address Book. Jde o záznamník adres
nejenom elektronické pošty různých systémů, ale i o uchovávání jmen kontaktů,
telefonních nebo faxových čísel.
Pro ukládání zpráv, faxů a dalších informací slouží místo, které se označuje
jako Personal Information Store. Jde o jediný soubor, který se uživateli jeví
jako vícesložkový objekt, v němž může pohodlně své zprávy třídit. Těchto složek
si může uživatel vytvořit, kolik potřebuje.
Pro pracovní skupiny, které chtějí využívat služeb programu Outlook Express, je
k dispozici Poštovní úřad. Je součástí Windows 98 a umožní omezenou možnost
přenosu zpráv elektronické pošty právě v rámci pracovní skupiny.
Personal Web Server
Pro komunikaci, ovšem trochu specifickou, je k dispozici ve Windows 98 Personal
Web Server. Informace nemusí být vždy odeslány k příjemci. My můžeme informaci
sdělit tím, že ji zpřístupníme na našem počítači. Instalováním Personal Web
Serveru se změní kterýkoli počítač na WWW server. Nutno ovšem zdůraznit, že na
malý server. Personal Web Server se tedy hodí pro domácí uživatele nebo menší
pracovní skupiny. Služby Personal Web Serveru se dají spouštět, a co je někdy
důležité, i zastavovat velice snadno a rychle.
Front Pad
Jestliže jste se rozhodli služby Personal Web Serveru používat, je dobré mít
možnost takovýto server snadno a rychle spravovat. Důležitá je však rovněž
prezentace vlastní domovské stránky. Jazyk HTML sice takové stránky vytvářet
umožňuje, ale ne každému se chce pravidla používání jazyka HTML učit. Proto je
k dispozici ve Windows 98 program, který celou tuto proceduru usnadní.
Vestavěný průvodce Home Page Wizard začínajícím uživatelům velice zjednoduší
vytvoření první domovské WWW stránky. Front Pad přitom neumí pouze domovské
stránky vytvářet, ale dokáže spravovat i existující WWW stránky.
Jakmile máte první kroky za sebou, určitě se začnete zajímat o další funkce,
jako je vytváření a úprava tabulek nebo formulářů. Použití nových technologií
Internetu applety Java, JavaScript, nebo ActiveX je rovněž velice snadné. Stačí
vždy vybrat ten správný příkaz.
Systémové nástroje
Rád bych se začal rozplývat nad perfektními nástroji, které sdělují uživateli
stav jeho operačního systému. Ale proč se mám radovat nad něčím, co by mělo být
samozřejmé? Hned vzápětí jsem si vybral ve svých úvahách jiný nástroj denní
potřeby auto. Také v dokonalých modelech máte kontrolky, které signalizují, zda
jsou zavřené dveře, zatažená brzda, zhasnutá světla, zapnuté bezpečnostní pásy
apod... Když je vše v pořádku a auto jede, moc nás tyto kontrolní body
nezajímají. Podobné je to s počítačem. Jestliže nemám žádné problémy, nebo
alespoň o nich nevím, jsem se systémem spokojen. Jestliže ovšem výkon není dle
mých představ, začnu pátrat proč. A podobně by měli začít pátrat všichni
uživatelé, než začnou hledat někdy drahou radu. K tomuto pátrání je ve Windows
98 několik nástrojů. Při pátrání po problémech by měl první krok směřovat k
použití nástroje MSInfo.
MSInfo (Microsoft Systém Information Utility) sdružuje všechny potřebné
informace pro technickou podporu. Úvodní obrazovka prozradí technikovi vše
nutné o verzi Windows, o typu instalace včetně použitých přepínačů, o verzi
Internet Exploreru, jak dlouho pracoval systém od posledního spuštění, zda
pracuje systém v nouzovém nebo normálním režimu a další informace klasického
ražení typ procesoru, množství RAM, použité systémové zdroje, nastavení
virtuální paměti, nebo velikost diskového prostoru.
Hardwarové problémy, které mohou nastat, se zobrazují v další části MSInfo.
Jestliže některé zařízení nepracuje, objeví se hlášení zatím v angličtině:
"This device has a problem Code=xxx." Pak lze nalézt odpověď v nápovědě Co
dělat v nesnázích.
Nástroj System Confuguration Utility nahrazuje Sysedit používaný v předchozích
verzích Windows. Výběrem jednotlivých záložek se jmény *.bat, *.sys a *.ini
souborů včetně nabídky Startup (Po spuštění) lze dle mého názoru velice
jednoduše a pohodlně příslušné soubory editovat.
Při startu Windows 98 může dobře posloužit nástroj nazvaný Automatic Skip
Driver Agent, který se postará o to, aby v případě nefunkčního zařízení nebyl
spuštěn chybně ovladač tohoto zařízení.
Při výčtu jednotlivých nástrojů z MSInfo, které fungují jak automaticky, tak na
ruční spuštění, musím připomenout v úvodu zmiňovaný VCM (Version Conflict
Manager). Soubory, u kterých by došlo ke konfliktu verzí, jsou ukládány do
příslušné složky a v případě potřeby je možné kterýkoli z nich kdykoli obnovit.
Pro kontrolu systémových souborů mužeme použít utilitu SFC (Systém File
Checker). Při zjištění změn SFC automaticky vyhledá zdroj souborů Windows 98 a
obnoví poškozený soubor.
O Internetu jsem se zmiňoval již mnohokrát. Učiním tak rovněž v souvislosti s
dalším nástrojem. Je jím Windows Update Wizard webová služba, která automaticky
aktualizuje přes Internet nejnovější ovladače z knihovny Windows Driver Library
(WDL).
Z pohledu technické podpory je nejlepší nástroj ve Windows 98 Registry Checker,
který umí najít problémy v registrech. Vždy při startu Windows 98 Registry
Checker kontroluje konzistenci datové struktury. Sám automaticky zálohuje
registry a v případě nutnosti je i sám obnoví ze zálohy. Nemusíte se spoléhat
pouze na automatiku. Zálohovat lze, kdykoli je to podle úvahy nezbytné. Není
bez zajímavosti, že se záloha provádí do souboru s příponou *.cab.
Dr. Watson je další třešničkou na dortu systémových nástrojů. Jedná se o
utilitu, která detekuje a diagnostikuje chyby programů. Automaticky vytvoří
soubor, ve kterém jsou popsány příčiny zhroucení programu.
Windows Report Tool je nástroj, který přes Internet odešle zprávu o stavu
vašeho počítače ve formátu HTTP. Informace je odeslána e-mailem Microsoftu a
uživatel dostane e-mailem potvrzen její příjem.
Architektura Windows 98
Bylo by smutné, kdyby byl výčet výhod systému Windows 98 omezen pouze na to, co
je vidět na povrchu. Bylo vylepšeno jádro systému, které je plně 32bitové,
došlo k vylepšení ovladačů urychlujících činnosti zařízení, např. modemů, a
tento trend směřuje ke sjednocení architektury s Windows NT. Svědčí o tom
převzetí části jádra Windows NT NTKERN. Model ovladačů WIN32 je unifikovaný
model, který přináší výhodu jak vývojářům, tak uživatelům. Pro Windows 98 i pro
Windows NT stačí právě jeden ovladač zařízení. Pro uživatele starších verzí
bylo nutné zachovat kompatibilitu. Nemusí se tedy obávat, že by starší ovladače
ve Windows 98 nefungovaly. Stejně tak se nemusí obávat uživatelé starších
16bitových aplikací. Ve Windows 98 zůstal kvůli kompatibilitě zachován 16bitový
kód.
WDM (Windows Driver Model) přináší další možnosti obsluhy připojovaných
zařízení klávesnice, myši, joysticku, modemu, scanneru, fotoaparátu,
videokamery, DVD mechaniky a dalších. Podpora USB (Universal Seriál Bus) je
jedním z hnacích motorů pro pořízení si Windows 98 s novým počítačem.
Jednoduchost připojení jednotlivých zařízení a nastartování příslušného
obslužného programu je přímo vyzývavá. Zmiňuji se o jedné sběrnici USB.
Jestliže se uživatel rozhodne využívat možnosti propojení několika hubů (až
pěti), což mu umožní připojit až 127 zařízení, potřebuje si minimálně přečíst
návod.
Podpora většího počtu monitorů
Windows 98 podporují obě možnosti zapojení videokaret více videokaret v jednom
počítači a/nebo více výstupů na videokartě. Jestliže máte počítač se sběrnicí
PCI se dvěma nebo více videokartami, nemohu říci jinak než vzhůru k odzkoušení
několika monitorů. Celkem bylo testováno až 9 připojených monitorů. Troufám si
tvrdit, že pro rozumné používání 2 až 3 monitory na jednoho člověka bohatě
stačí. Využití je možné např. u leteckých simulátorů, kde je na jednom monitoru
zobrazena palubní deska a na druhém krajina, při prorovnávání 2 různých
dokumentů, či při zvětšení plochy obrazovky na rozměr obrazovek dvou. Uživatel
je přitom opět bez práce s nastavováním, neboť systém sám detekuje další
připojené zařízení.
Spotřeba energie
Novinky zabudované do systému Windows 98 v oblasti úspor energie stojí určitě
za pozornost. Díky APM (Advanced Power Manager) lze v Ovládacím panelu nastavit
různé režimy vypínání monitoru, či pevného disku, nebo režim Standby. Ten lze
okamžitě
aktivovat z nabídky Start, Shut Down.
Bude záležet pouze na uživatelích, zda budou ochotni tento režim využívat. U
použité technologie ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), která
vlastně nahrazuje APM a která umožňuje nastavit různé režimy napájení, jsou
ještě určité problémy, na jejich odstranění se však usilovně pracuje.
Podpora DVD-ROM
Budoucnost v oblasti paměťových médií je určitě v technologii Digital Versatile
Disc. Souborový systém podporující čtení DVD, který je součástí Windows 98, se
jmenuje Universal Disk Filesystem. Přesto, že tento systém má v názvu
univerzální, nepodporuje zápis na DVD a skutečně slouží pouze ke čtení. Ani na
ovladače CD-ROM se nezapomnělo. Doznaly zlepšení v tom, že podporují čtení z
disků větších než 4 GB.
Ovladače IrDA
Součástí Windows 98 je zabudovaná podpora pro bezdrátový přenost dat pomocí
infračervených paprsků. IrDA (Infrared Data Association) se v budoucnu určitě
stane dalším standardem pro přenos souborů v síti nebo pro tisk, bez nutnosti
shánět příslušný propojovací kabel. Podpora se týká jak Fast Infraned (FIR),
tak Seriál Infrared (SIR).
Microsoft Plus! 98
Přese všechno, co Windows 98 obsahují, může nenasytný uživatel sáhnout ještě po
nabídce Microsoft Plus!. Hned v úvodu se zmíním o jedné maličkosti pokud chcete
instalovat vše, potřebujete dalších 200 MB.
V seznamu nabízených položek nechybí Desktopová témata a 3D šetřiče obrazovky
Organics Art Screen Saver. Milovníky her potěší Golf 1998 Lite, Lose Your
Marble, nebo Spider Solitaire. Zajímavou novinkou, která je součástí MS Plus!
98, je McAffee
VirusScan. Pro držitele licencí jsou k dispozici pravidelné aktualizace.
Graficky zdařile se jeví Deluxe CD Player. K údržbovým nástrojům patří Disk
Cleanup, nebo Maintenance Wizard. Pro úpravu obrázků zde naleznete program
Picture It! Express. Součástí CD-Romu, na kterém dostanete MS Plus!, je i řada
ukázek, které vám usnadní první kroky s hraním golfu nebo úpravou obrázků. To
vše za zhruba 1 400 Kč.
8 1893 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.