Windows 98 pro laika

Windows 98 se ještě nestačily na trhu ani ohřát a už se objevují knížky, které nabízejí, že vás jimi rychle a be...


Windows 98 se ještě nestačily na trhu ani ohřát a už se objevují knížky, které
nabízejí, že vás jimi rychle a bezbolestně provedou. Po nedávno v
Computerworldu recenzované knize Russela Borlanda "Poznáváme MS Windows 98",
která ovšem vycházela z beta-verzí tohoto operačního systému, je tady kniha,
která se tváří, že popisuje verzi ostrou.
Protože je však jejím cílem podat základní informace především začátečníkům, na
popisované verzi až tolik nezáleží. Základ byl totiž vždy stejný. Z termínu
vydání (přelom června a července 1998) lze ovšem leccos usuzovat. Zanechme ale
dlouhých úvodů a pojďme knihu otevřít.
Úvodní stránka si mě získala. V předpředmluvě (to není šotek, tak se to opravdu
jmenuje) jsem se kupříkladu dozvěděl, že honorář za tuto knihu bude použit na
humanitární pomoc autorově školstvím postižené rodině, což je formulace, která
mě pobavila. Byť je to trochu černý humor. Váš počáteční vztah k této knize
tedy bude asi záviset na typu vašeho smyslu pro humor (samozřejmě, máte-li
nějaký).
Věnování se nese v podobném duchu, ale předmluva už vážně vysvětluje pojetí
knihy. Původně prý měla být kuchařkou pro řešení nejrůznějších problémů,
posléze ale z této snahy sešlo. Snad příliš nepředběhnu, když už teď
poznamenám, že je to škoda.
Následuje vysvětlivka v knize použitých symbolů a pak Předstartovní příprava,
kde se začátečník dozví, jak pracovat s myší nebo jak fungují ikony a okna.
Možná, že by bylo vhodné upozornit uživatele na synonyma slova klik a dvojklik
jakkoli také dávám těmto termínům přednost před českým "klepnout" (národní
obrozenci prominou), lokalizátoři Windows na to bohužel mají jiný názor.
A když už jsme u té lokalizace kniha vychází z anglické verze. Všechna
dialogová okna, všechna menu i popisy ikon jsou tedy v angličtině. Snaha být
první na trhu je jistě chvályhodná, ale tento fakt knihu nepochybně velmi
znevýhodní v očích těch, kterým je podle názvu určena.
Vraťme se ale zpět k obsahu. Ve 2. kapitole se dozvíte, jak vypadá desktop, je
tu uvedena i struktura pracovní plochy včetně vyjmenovaných disků bohužel bez
jejich bližšího popisu (leckterého člověka zpočátku překvapí i ten zdánlivě
jednoduchý fakt, že se disky označují písmeny a pro mnohé z nich bude
nepochybně záhadný i způsob uspořádání dat na disku v podobě souborů a
adresářů). Zdá se tedy, že kniha není určena pro úplné začátečníky, ale spíše
pro nováčky v operačním systému s grafickým uživatelským rozhraním.
Pokračuje se návodem na změnu vlastností pracovní plochy včetně Active Desktopu
a Hlavní lišty. Následuje kapitola zaměřená na menu Start, kde se dočtete nejen
o spouštění programů, ale např. také o systému nápovědy.
Ve 4. kapitole se bude konfigurovat klávesnice, myš, zvuky, čas, fonty, prostě
vše, co se ve Windows 98 konfigurovat dá. Autor se nevyhýbá ani nastavení sítě,
a tak se čtenář dozví i vysvětlení pojmů "síťový adaptér" nebo "síťové
protokoly".
5. kapitola se věnuje Exploreru (nebo Průzkumníkovi, chcete-li). Hned v úvodu
se autor zmiňuje, že se jedná o "nejzákladnější aplikaci, kterou budeme velice
často používat". Stálo by tedy možná za zvážení, zda se tato kapitola neměla
objevit na zcela jiném místě knihy. Nastavování některých parametrů určitě tak
důležité není.
Kapitola 6. se věnuje vyhledávacím nástrojům, 7. Internetu, 8. Outlooku Express
a 9. Address Booku. V kapitole následující pak najdete jednotlivé příkazy
MS-DOSu. Disketě poslední záchrany je věnována kapitola 11., ve 12. se dozvíte
něco o instalaci a pak už následují pouze přílohy.
Možná ještě stojí za zmínku, že je kniha kromě kapitol rozdělena do 7
tematických částí nazvaných Start, Konfigurace Windows 98, Aplikace, Internet,
Dos, Instalace a Přílohy. V Přílohách najdete slovníček, rejstřík a rejstřík
položek menu (samozřejmě anglických). Kdyby tato kniha byla určena pro skutečné
začátečníky (že se k tomu pořád vracím), určitě by tam byl vysvětlen i pojem
soubor a např. zkratka WWW by byla vysvětlena názorněji místo poměrně suché
informace o takových detailech, jakými je např. použitý přenosový protokol.
Knihu Windows 98 pro laika jsem zavíral se smíšenými pocity. Zprvu vtipná,
dobře čtivá, o kus dál však sklouzávající k běžnému popisu jednotlivých položek
menu a dialogových oken. Názvem oslovující laiky, ale obsahem spíše mírně
poučené uživatele. Z obsahu je možno se dozvědět o všech důležitých součástech
Windows 98, vynechána je ovšem většina programů z příslušenství Paint, WordPad
atd. Možná jejich použití připadá autorovi příliš jednoduché. Nebo zbytečné? I
to napovídá, pro koho je kniha určena.
Na druhou stranu ovšem nechybí vysvětlení pojmů jako clipboard, atributy
souborů a adresářů nebo zástupce. Ve slovníčku pak najdete i pojmy jako server,
složka nebo VRML. Dodám-li, že celkem je ve slovníku 36 položek, pak z toho
vyplývá, že se jedná o docela nesourodou skupinu pojmů.
Nezbývá, než shrnout dojmy. Windows 98 pro laika není podle mého názoru knihou
pro úplné laiky. Pro ně tu totiž chybí vysvětlení některých základních pojmů a
odradí je nejspíše i skutečnost, že je popisována anglická verze Windows 98.
Neuškodilo by ani pár praktických příkladů. Kniha ovšem není vhodná ani pro
člověka, který hledá komplexní informaci o zmíněném operačním systému tu totiž
neobsahuje. Pro jistě velmi rozsáhlou skupinu mírně poučených uživatelů však
může být přínosem. Škoda, že si text neudržel v celém rozsahu lehkost, kterou
má na začátku, a škoda také, že se autor neorientoval na řešení problémů, nebo
za tímto účelem alespoň nevytvořil speciální rejstřík. Ale o tom už tu byla řeč.
(Petr Kretschmer: Windows 98 pro laika. Neokortex, Praha 1998. 300 stran, 285
Kč.)
8 1724 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.