Windows Live Messenger byl spuÜtýn

Windows Live Messenger představuje řeÜenÝ instant messagingu. Mimo jinÚ nabÝdne kompatibilitu s podobný koncipovanou sl...


Windows Live Messenger představuje řeÜenÝ instant messagingu. Mimo jinÚ nabÝdne
kompatibilitu s podobný koncipovanou slu×bou od Yahoo, co× jinř systÚm
Microsoftu, MSN Messenger, dosud neumoײoval. Microsoft i Yahoo potvrdily, ×e
prvnÝ fßze integrace obou slu×eb bude dokonŔena jeÜtý býhem tohoto mýsÝce,
odmÝtly vÜak uvÚst bli×ÜÝ informace. Windows Live Messenger, jeho× klientskou
Ŕßst lze spustit pouze na operaŔnÝm systÚmu Windows XP, dßle podporuje
videotelefonovßnÝ, IP telefonii, sdÝlenÝ soubor¨ Ŕi integraci s dalÜÝmi
slu×bami balÝku Windows Live, jako je třeba Windows Live Mail Ŕi Windows Live
Search. Celkem by se mýlo v rßmci projektu Windows Live jeÜtý býhem letoÜnÝho
roku objevit zhruba dvacet slu×eb.
Betaverzi Windows Live Messenger si prř stßhlo asi 15 milion¨ u×ivatel¨,
přiŔem× koneŔnß varianta se od nÝ přÝliÜ neliÜÝ. NejvýtÜÝm rozdÝlem je prř
podle Brooke RichardsonovÚ, mana×erky divize MSN, znaŔnř nßr¨st vřkonu
aplikace.
Microsoft bude podle svřch slov i nadßle podporovat produkt MSN Messenger,
avÜak dalÜÝ vřvoj se bude soustře´ovat jen na Windows Live Messenger. (pal)
6 1026

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.