Windows lusknutím prstů

Andrew Goldberg, zaměstnanec výzkumných laboratoří Microsoftu, poskytl americkému PC Worldu rozhovor o projektech, nad n...


Andrew Goldberg, zaměstnanec výzkumných laboratoří Microsoftu, poskytl
americkému PC Worldu rozhovor o projektech, nad nimiž zde vědci pracují. Uvedl
například, že rozhraní příštích Windows by mohlo podporovat komunikaci s
počítačem prostřednictvím gestikulace.
Goldberg uvedl, že v rámci tzv. GWindows se soustřeďují spíše na pohyby rukou
(typu lusknutí prstů) než na sledování lidské tváře nebo pohybu očí.

Boj se spamem
Kromě tohoto projektu se výzkumníci Microsoftu zabývají např. bojem proti
spamu. Goldberg zde navrhuje, aby odeslání každého e-mailu bylo nutně spojeno s
určitou výpočetní operací trvající řádově sekundy. Běžní uživatelé by tím
nebyli příliš postiženi, firmy odesílající miliony spamů denně již ano. Ona
povinná operace by se navíc neměla týkat e-mailů, jejichž odesilatel je uveden
v příjemcově adresáři. V praxi by tedy vše mohlo probíhat následujícím
způsobem: A pošle e-mail B. Systém nejprve zjistí, zda se A nachází v adresáři
B. Pokud ano, zpráva je bez dalšího doručena. V opačném případě systém
požaduje, aby odesilatel provedl "autorizační výpočet" a teprve poté se pošta
dostane k adresátovi.
Další plány směřují k zefektivnění internetového vyhledávání. Technologie
PageTurner by měla dokázat odlišit statické a často se měnící webové stránky.
Indexovací roboti by díky tomu měli mít méně práce, současně by však dokázali
do svých databází rychle zahrnout aktuální změny. Vědci z Microsoftu uvedli, že
jen asi 7 % webových stránek bývá updatováno častěji než jedenkrát týdně.

Země i nebe
Projekt TerraServer Storage by měl do sebe zahrnout velké množství informací
geografického typu, map, satelitních snímků apod. Tyto informace by přitom měly
být vzájemně provázány a doplněny dostatkem "metaúdajů" umožňujících efektivní
vyhledávání. V Microsoftu pracují i na trochu podobném digitálním atlasu oblohy
(SkyServer). Některé podobné projekty tvořené mimo Microsoft už existují i v
on-line podobě, jedná se však pouze o počáteční fáze.
V laboratořích se samozřejmě vyvíjejí i technologie využívané v současném
softwaru Microsoftu. Z poslední doby lze zmínit např. streamingové technologie
zahrnuté do Windows Media Audio 9, stejně jako rozpoznávání psaného textu
implementované do tabletů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.