Windows NT Terminal Server Edition

S příchodem nového Terminal Serveru se stal skutečností terminálový přístup k serveru Windows NT. Toto řešení při...


S příchodem nového Terminal Serveru se stal skutečností terminálový přístup k
serveru Windows NT. Toto řešení přináší řadu výhod i nevýhod. Terminal Server
se však neprodává jako samostatný produkt. Je dodáván ve speciální edici
Windows NT, která je označována jako "Terminal Server Edition".
Jako doplněk k Terminal Serveru je možné zakoupit produkt Citrix Metaframe (od
firmy Citrix). Mimochodem, od této firmy Microsoft před časem zakoupil základ
Terminal Serveru. Tento doplněk přináší několik no-vých možností. K serveru je
možné z klienta přistupovat prostřednictvím dalších protokolů (nejen TCP/IP),
přístup je možné realizovat i z jiných (newindowsovských) platforem, umožňuje
snazší přístup k prostředkům připojeným k terminálu (vlastní disk, tiskárna
apod.) a umožňuje také přenos multimédií na stranu klienta.
Možnosti využití
Hlavním důvodem, proč uživatelé sahají k terminálovému řešení, je úspora
nákladů. Náklady se spoří několika způsoby především není nutné upgradovat
klientské počítače. Díky terminálovému řešení můžete pracovat s 32bitovými
aplikacemi i na počítačích třídy 286 a 386. To však je částečně vyvažováno tím,
že naopak server musí být lépe vybaven. Dále jsou náklady šetřeny tím, že
správa Terminal Serveru je výrazně jednodušší než správa několika počítačů se
softwarem. Naopak je ale o něco obtížnější instalace nových aplikací a jejich
přizpůsobení pro práci v terminálovém režimu. Užitečné také je, že k Terminal
Serveru (a ke všem aplikacím a datům) můžete přistupovat i po telefonní lince.
Možnosti využití trochu kalí poněkud nepříjemná licenční politika. Kromě
vlastního serveru je nutné zakoupit ještě příslušný počet přístupových licencí
pro připojení k serveru (tzv. "Client access licenses"). Dále je však nutné
zakoupit pro všechny klientské počítače licenci na Windows NT Workstation. To
Microsoft zdůvodňuje tím, že uživatel tak dostává plnou funkčnost Windows NT.
Také je třeba si uvědomit, že terminálové řešení není oproti klasickému
plnohodnotné a uživatele v mnoha směrech omezuje. Pokud by několik uživatelů
chtělo na serveru spouštět aplikace náročné na výkon, nutně by se dostavily
problémy s rychlostí odezvy u ostatních uživatelů. Obdobně není toto řešení
vhodné pro graficky náročné aplikace.
Vhodnými případy pro nasazení Terminal Serveru jsou stávající sítě se
zastaralými počítači, kde je třeba sjednotit programové vybavení nebo sítě, kde
je třeba snížit náklady na správu. Pokud chcete právě vytvořit zcela nový
informační systém, který by měl používat Terminal Server, raději si to dobře
rozmyslete. Podle mého názoru je lepší využít řešení, které bude využívat
distribuované zpracování dat pomocí DCOM a Transaction Serveru (resp. jiných
konkurenčních technologií).
Technická realizace
Terminal Server není jen obyčejná serverová komponenta a balíček
administračních nástrojů. Terminal Server se také integruje s některými dalšími
nástroji (např. User Managerem). Důležitý je také nástroj, který specifikuje,
jaké aplikace mohou využívat jací uživatelé.
Jelikož je Terminal Server do Windows NT značně integrován, nedoporučuje se ani
provádění upgradu běžného serveru na server "Terminal Server Edition" (je to
však možné a popis je v Microsoft Knowledge Base). Z obdobného důvodu není
možné na tento server instalovat běžné "service packy" a ani některé hot-fixy.
Pro "Terminal Server Edition" bude vycházet zvláštní řada service packů a
jiných oprav.
Po síti je tedy přenášeno ze serveru uživatelské rozhraní. Uživatelské rozhraní
není přenášeno formou "pouhé bitmapy", ale jako popis jednotlivých objektů.
Pokud tedy budete provozovat klasické aplikace, bude docházet k úspoře
přenosové kapacity. Obvyklý datový tok, generovaný jedním klientem, udává
Microsoft 19 kb/s. Pokud ale budete přenášet pestrobarevnou grafiku, bude hůř.
Pro přístup k serveru se používá protokol T.SHARE (někdy zvaný jako RDP), který
je obdobou standardizovaného protokolu T.120.
Jako klienta je možné použít počítač s nějakou verzí Windows 16bitových Windows
3.1x nebo 32bitových Windows 9x a NT. Zmiňovaný dodatek Citrix Metaframe
obsahuje klienty také pro DOS, Macintosh, OS/2 a Javu. Dodávají se také
zvláštní zařízení, označovaná jako "Windows terminály", které neumějí nic
jiného než přístup k Terminal Serveru. Přístup je také možný z kapesních
počítačů s Windows CE.
Na server jsou samozřejmě kladeny větší nároky. Pro práci 30 "typických
uživatelů" Microsoft doporučuje dvouprocesorový počítač Pentium Pro 200 MHz s
256 MB paměti.
Je poměrně jasné, že režimu terminálové emulace vznikají problémy s přístupem k
prostředkům vlastního počítače. Pokud používáte samostatný Terminal Server,
jediná cesta pro přístup k prostředkům vlastního počítače je tyto prostředky
označit jako sdílené a ze serveru se k nim připojit. Je to poněkud krkolomný
způsob, ale nic jiného nezbývá.
Problém bývá s instalací aplikací do terminálového prostředí. Hlavním jádrem
problémů je, kam aplikace ukládají informace o konfiguraci a kde vytvářejí
dočasné soubory. U korektně psaných aplikací by samozřejmě problémy nastat
neměly, ale bohužel, většina aplikací se korektně nechová.
Při instalaci je třeba zajistit, aby se příslušné položky správně zapsaly do
registrační databáze všech uživatelů. Při běhu aplikací je naopak potřeba
zajistit, aby Windows ukládaly INI soubory a dočasné soubory do pracovního
adresáře uživatele (kam má právo zápisu). Windows NT Terminal Server Edition
tedy pracují ve dvou režimech instalačním a pracovním. Tato berlička je
zapotřebí, neboť podpora terminálového režimu není součástí Win32 API. Pomocí
řady voleb je možné různé drobnosti nastavovat pro jednotlivé aplikace. Také
jsou připraveny skripty, které provedou tuto konfiguraci pro některé často
používané softwary.
Závěr
Terminal Server má možnost oživit terminálový způsob práce, který již mnozí
považovali za určený k vyhynutí. Jestli však opravdu dojde znovu k rozšíření
tohoto režimu práce, ukáže až čas. Pokud neprovozuje aplikace mimořádně náročné
na výkon nebo grafiku, můžete díky tomuto řešení sjednotit software na
počítačích bez nutnosti nákupu hardwaru.
8 2993 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.