WinEXE - software pro vizualizaci a řízení technologických procesů

Software pro vizualizaci a řízení technologických procesů WinEXE programátorské firmy J&H SOFTWARE s. r. o., který vá...


Software pro vizualizaci a řízení technologických procesů WinEXE programátorské
firmy J&H SOFTWARE s. r. o., který vám hodláme představit, není nový. Je na
trhu již od roku 1991, a je tedy dostatečně vyzkoušen v desítkách nasazení,
včetně nepřetržitých provozů. Od svého vzniku se však neustále vyvíjí a
přizpůsobuje moderním technologiím a požadavkům zákazníků.
Podívejme se na vlastnosti
Vizualizace WinEXE má všechny znaky moderního vizualizačního systému. Jedná se
o 32bitový programový systém využívající všechny moderní prvky operačních
systémů, pod kterými je implementován: DDE, Net Routing, nezávislá okna,
kvalitní grafika, uživatelsky příjemné ovládání...
K dispozici je otevřená knihovna grafických objektů, obsahující standardní
prvky pro většinu možných technologií včetně on-line grafů, s možností
rozšíření pomocí objektů typu bitmap. Nabízí se i otevřený systém komunikace, s
ovladači pro nejpoužívanější PLC, je možné spojení stanic WinEXE do sítě s
možností sdílet technologická i jiná data. Svou úlohu dobře plní praktická
poruchovka se standardními funkcemi: začátek a konec poruchy, kvitování
poruchy, akustický výstup, vazba poruch na grafické prvky. K dispozici je
rovněž deník poruch, deník událostí včetně všech akcí operátora.
Program nabízí ukládání vybraných technologických dat do protokolů s možnostmi
následného zpracování formou off-line grafu, tabulek nebo vestavěným
statistickým subsystémem s možnostmi jednoduchého tabulkového procesoru,
samozřejmě i zpracování jiným dostupným softwarem (Excel, Access, DBASE, ... K
dispozici je jednoduchý, BASICu podobný jazyk pro řízení nebo pro další operace
nad databází technologických hodnot.
Možná si vás získá uživatelsky konfigurovatelné menu s možností vnoření v 10
úrovních a širokou škálou funkcí. Nezapomeňme ani na možnost přístupu k
technologické databázi pomocí otevřeného programového vybavení, které využívá
princip sdílené databáze a možnost přístupu k technologické databázi pomocí
technologie DDE. WinEXE umí data poskytovat (DDE server) i žádat (DDE client).
Výhody oproti konkurenci
WinEXE má oproti konkurenci výhodu v jednoduchosti, nikoli však na úkor kvality
nebo funkčnosti. Jednoduchost v tomto pojetí spočívá v snadné pochopitelnosti
celého systému a tím zkrácení doby procesu: zakoupení učení první nasazení.
Jednoduchostí rozumíme racionalitu ovládání vývojových prostředků a tím
zkrácení doby návrhu celé aplikace. Jednoduchostí vyniká i runtime modul, což
je důležité pro snadné pochopení konečným uživatelem. Ten obvykle nemá
zkušenosti s ovládáním počítače a hlubší vědomosti, které většina složitých
vizualizací vyžaduje.
WinEXE omezuje maximálně možnost neoprávněného nebo chybného zákroku konečného
uživatele operátora nebo dispečera se znalostí ovládané technologie, ale bez
vzdělání a zkušeností v oboru výpočetní techniky. Běžně má málokterý výrobce v
nabídce i možnost přímého kontaktu s vývojovým týmem pro odstranění možných
chybiček (které mají i nejrenomovanější programové celky, i když to pečlivě
tají) a pro případ, kdy potřebujete na míru upravit některé vlastnosti systému,
případně vyvinout ovladač pro vaše PLC. Nezanedbatelné je, že systém WinEXE se
neustále vyvíjí v souladu s nejnovějšími trendy informačních technologií. Stálí
zákazníci mají všechny upgrady k dispozici zdarma.
Komunikace
Pro spojení s řídicími stanicemi je vytvořena rozsáhlá podpora standardních i
některých nestandardních zařízení. Konfigurace se provádí pomocí definic
jednotlivých kanálů, každý kanál má nastaven komunikační hardware (seriový
port, DDE, Net Route, komunikační desku, ...), komunikační protokol (S-BUS,
CCM, SPS-mode MININET, LONWorks, ...) a parametry komunikace.
Kanály jsou pak přiřazeny přímo jednotlivým tzv. okruhům v databázi proměnných.
Najednou může databázi proměnných plnit daty až 32 komunikačních kanálů.
Komunikace s některými PLC může probíhat i pomocí modemu a pevné nebo
komutované telefonní linky.
Pro spojení s jiným uzlem vizualizace WinEXE je možné použít komunikaci Net
Routing po síti Ethernet nebo komunikace probíhá vlastním komunikačním
protokolem po sériovém portu s možností připojení přes modem.
(jam)
8 2018 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.